Oprettelse

Oprettelse af anlægsaktiver

Procesbeskrivelse

Anlægsregistreringen har til formål at opfylde følgende informationsbehov:

 • At føre særskilte fortegnelser over væsentlige regnskabsmæssige aktiver samt føre periodisk kontrol med de regnskabsmæssige værdier jfr. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. § 49 st. 3-4 og Bekendtgørelse Nr. 460 af 10/09/1984.
 • At registrere oplysninger til brug for beregning af afskrivninger
 • At sikre værdier tilhørende Aarhus Universitet

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

Processen beskriver de aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med at der oprettes et ny anlægsaktiv. Der henvises i øvrigt til  ”Vejledning til Anlægsoprettelse – Institut og Regnskabskontoret på AU".

Alle fakulteter på Aarhus Universitet er omfattet af proceduren.

 • 1. Vurdering om der er tale om anlæg

  • 1. Vurdering om der er tale om anlæg

   Regnskabsmedarbejder vurderer om det er en udgift der skal anlægsregistreres, hvis ”ja” vedhæftes skemaet ”Registrering af anlæg” i INDFAK og rekvirenten gøres opmærksom på at der er vedhæftet et skema til registrering af anlæg. Rekvirenten afgør om der er tale om et anlæg eller en almindelig købstransaktion. Oftest søger rekvirenten hjælp til vurderingen gennem dialog med økonomimedarbejderen på instituttet. For yderligere oplysninger henvises til ”Vejledning til Anlægsoprettelse – Institut og Regnskabskontoret på AU” afsnittet om ”Hvilke omkostninger skal anlægsregistreres” i

   Er der tale om et anlægsaktiv?

  • JA: Der er tale om et anlæg, der fortsættes i aktivitet 2 ”Udfylder anlægskort”

  • NEJ: Der fortsættes i den almindelige købsproces "Modtagelse af købsfaktura".

 • 2. Udfylder anlægskort

 • 3. Opretter anlægskort i NS

  • 3. Opretter anlægskort i NS

   Regnskabskontoret kontrollerer om det udfyldte skema er korrekt og anlægget oprettes derefter i Navision af Regnskabskontoret / Kreditorgruppen.
    

 • Proces for "modtagelse af købsfaktura"

  • Proces for "modtagelse af købsfaktura"

   Denne procedure beskriver de aktiviteter der er forbundet med registreringen af et varekøb, som ikke er et anlægsaktiv. Proceduren er beskrevet her.
    

Har du spørgsmål...


....til anlæg, AU reg.nr., afskrivninger, fysisk kontrol, overhead, periodiseringer m.v. eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til:

Reg. skema til oprettelse af anlæg


Hent skemaet (skal åbnes i acrobat)