Båndet for internationalisering (INT)

Medlemmer og formål

Båndet for internationalering er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner vedrørende internationalisering og studentermobilitet. Båndet:

  • erfaringsudveksler på det internationale område og vedligeholder services
  • koordinerer på tværs af fakulteter og fællesfunktioner
  • kvalificerer handleplaner for international rekruttering
  • understøtter samarbejde om studentermobilitet

Båndets medlemmer er ledere for internationalisering på de administrative centre og i International Uddannelse. Desuden deltager specialister efter behov.

INT-båndmedlemmer
 


Kommissorium for Båndet for Internationalisering

Ønsker du at komme i kontakt med INT-båndet?