Research Data Management

På denne side kan du finde links til relevant information ift. research data management (RDM). Siden vil løbende blive opdateret. 


Inden for rammerne af Nationalt Forum for Forskningsdata Management har de danske universiteter udviklet et e-læringskursus om Research Data Management. Kurset består af 3 moduler, henholdsvis Introduktion, FAIR-principperne og Data Management planer. Hvert modul tager ca. 20 minutter. 

DeiC's e-læringskursus om data management