HPC-Forum AU

Alle forskningsområder fra kunsthistorie til kosmologi er under forandring som følge af de muligheder, der opstår gennem digitalisering og mulighederne for at lave algoritmer og arbejde på ekstremt store datasæt. På Aarhus Universitet skal vi være med til at præge og udnytte denne udvikling.

Derfor er der etableret et forum, som – med afsæt i universitets digitaliseringsstrategi – har et særligt fokus på den forskningsmæssige anvendelse af supercomputere og High Performance Computing (HPC).

Målet er nye HPC-initiativer, der kan tiltrække og fastholde dygtige forskere og studerende på Aarhus Universitet. HPC-udstyr og adgang til dette skal danne basis for etablering af nye forskningsområder, der kombinerer de klassiske fagligheder med moderne højtydende computere. Samtidig er det væsentligt, at de eksisterende HPC-faciliteter drives stabilt og udvikles i takt med, at nye muligheder opstår og nye ressourcer bliver tilgængelige.

Kommissorium for HPC forum på Aarhus Universitet

Formål 

Alle forskningsområder fra kunsthistorie til kosmologi er under forandring som følge af de muligheder, der opstår gennem digitalisering og mulighederne for at lave algoritmer og arbejde på ekstremt store datasæt. På Aarhus Universitet skal vi være med til at præge og udnytte denne udvikling.

Derfor etableres et forum, som – med afsæt i universitets digitaliseringsstrategi – har et særligt fokus på den forskningsmæssige anvendelse af supercomputere og High Performance Computing (HPC).

Målet er nye HPC-initiativer, der kan tiltrække og fastholde dygtige forskere og studerende på Aarhus Universitet. HPC-udstyr og adgang til dette skal danne basis for etablering af nye forskningsområder, der kombinerer de klassiske fagligheder med moderne højtydende computere. Samtidig er det væsentligt, at de eksisterende HPC-faciliteter drives stabilt og udvikles i takt med, at nye muligheder opstår og nye ressourcer bliver tilgængelige.

Opgaver

HPC Forum har følgende opgaver:

  1. Fungerer som faglig-strategisk sparringspartner for Forskningsudvalget i sager vedr. HPC.
  2. Assisterer med koordineringen af AU’s HPC indsats internt, nationalt og internationalt.
  3. Vurderer HPC-relevante forslag fra de faglige miljøer, administration og ledelse.
  4. Behandler ansøgninger vedr. HPC ressourcer til DeiC.
  5. Udarbejder indstillinger til ledelsen om udgifter til investering (gearing af eksterne midler) og vedligehold, så man sikrer adgang til HPC-hardware faciliteter på AU for forskere uanset karrieretrin.
  6. Kan repræsentere AU fagligt i eksterne organisationer, initiativer og aktiviteter, som relaterer til HPC, efter aftale med relevant dekan og holdes informeret af personer, som repræsenterer AU fagligt, men som ikke har sæde i HPC Forum.

Sammensætning

HPC Forum har følgende sammensætning:

  • 1-2 forskere fra hvert fakultet
  • 1 repræsentant fra AU IT

Forpersonen findes blandt medlemmerne og vælges af medlemmerne selv.

Andre relevante medarbejdere, der f.eks. repræsenterer AU i nationale fora og udvalg, kan deltage i HPC Forums møder efter behov.

Møder

HPC Forum mødes mindst to gange årligt. HPC Forum sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens Stab.

Organisatorisk forankring

HPC Forum refererer til Forskningsudvalget og rapporterer ind med forslag og status efter behov.

Godkendt på møde i Udvalg for forskning og eksternt samarbejde d. 5/10 2018 Justeret efter møde i Forskningsudvalget d. 22/6 2021 – godkendt i universitetsledelsen d. 11/8 2021.

Formand

Anders Børglum

Professor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Skou-bygningen

Medlemmer for fakulteterne

Helle Strandgaard Jensen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag

Morten Berg Jensen

Lektor Institut for Økonomi

Ove Christiansen

Professor Institut for Kemi

Peter L. Langen

Professor, Centerleder Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Daniel Enrique Lucani Rötter

Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern funding Institut for Elektro- og Computerteknologi

Medlem for AU IT

Peter Bruun Nielsen

Vicedirektør AU IT - IT Staben, Aarhus

Kristoffer Laigaard Nielbo

Professor Institut for Kultur og Samfund - Center for Humanities Computing

Jakob Skou Pedersen

Professor Institut for Klinisk Medicin - Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA)

Thomas Tram

Lektor Institut for Fysik og Astronomi