Data Management-koordinationsgruppen

Open Science (OS)-Forum ønsker at styrke samarbejdet mellem de fakultets- og institutforankrede data management-initiativer, som skal sikre, at forskere ved AU kan opfylde nationale og internationale krav/forventninger til god data management-praksis. 

Nedenstående strategiske mål, som er vedtaget af Aarhus Universitets ledelse, arbejder mod både at ændre forskernes praksis i forhold til data og sikre, at AU leverer den nødvendige assistance. 

Alle forskerne på AU: 

  1. Forholder sig til FAIR-principperne for data såvel som for andre af forskningens output som koder og metoder 
  2. Integrerer data management i forskningsprocesserne og sikrer derigennem transparens og integritet af forskningens resultater 
  3. Bidrager til god praksis og klare standarder for håndtering af såvel data som metadata gennem hele forskningens livscyklus, herunder bl.a. dataindsamling, kuratering og opbevaring både under og efter projekters gennemførelse, inklusive valg af licenser og brug af persistente identifikatorer 

Aarhus Universitet understøtter disse mål ved at sikre, at: 

  • A. Den nødvendige tekniske infrastruktur står til rådighed 
  • B. Den nødvendige ekspertise er tilgængelig samt at der tilbydes kursus- og efteruddannelsesforløb på relevante niveauer (herunder Ph.d.). 
  • C. Arbejdet med at dele data og andet relevant output anerkendes som forskningsrelevante aktiviteter 
  • D. Der defineres kriterier for datas værdi ift. genanvendelighed og langtidsopbevaring og der formuleres en strategi for langtidsbevaring af data, som ikke i sin helhed er afleveret til Rigsarkivet.

Data management-koordinationsgruppens formål er derfor at sikre vidensdeling om og koordination af de decentrale aktiviteter i forhold til punkt A og B i de af ledelsen vedtagne strategiske mål.


Forperson

Kaare Aagaard

Open Science Koordinator

Øvrige medlemmer