Indlæg

Godt på vej mod en smartere og mere digitaliseret studieadministration

Digitalisering rummer enorme potentialer for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet. Hvis vi bruger dem rigtigt, kan vi forbedre den administrative service vi leverer til AU’s mere end 40.000 studerende og deres undervisere. Og med en satsning på uddannelses-it vil vi kunne øge kvalitet og studieintensitet. I denne måneds blog vil jeg gerne fremhæve og kvittere for nogle af de spændende tiltag, der er gjort på det studieadministrative område for at udnytte digitaliseringens mange muligheder.

Livet på Aarhus Universitet bliver nok ikke helt papirløst lige foreløbig. Men når jeg tænker på fremtidens studieliv, så forestiller jeg mig alligevel, at papirbunkerne bliver væsentligt mindre. Færre tonstunge kompendier og færre krøllede A4-ark med læseplaner. Større dele af undervisningen vil foregå digitalt, så der frigives mere tid til, at de fysiske møder mellem studerende og undervisere kan bruges til afklaring af spørgsmål, feedback og andet, der ikke kan klares via skærm. Et sådant fremtidsscenarie fordrer til gengæld, at vi hele tiden udvikler vores teknologiske kapacitet og samtidig følger med i de studerendes og undervisernes behov og ønsker.

Et stort skridt i den rigtige retning mod en mere digital studieadministration er allerede sket med udviklingen af den personaliserede studieportal. Portalen bliver lige nu testet af studerende på to uddannelser på Arts, men i løbet af det næste år vil alle studerende på AU kunne få adgang. Med den nye webportal skal den studerende kun gå ind ét sted for at få adgang til bl.a. skema, timeplaner, Blackboard og eksamenstilmelding.

Arbejdet med portalen er sket på baggrund af feedback fra studerende, der gennem en årrække har givet udtryk for, at det er for svært at navigere rundt i AU’s mange IT-systemer og hjemmesider. Den personaliserede studieportal er således et glimrende eksempel på, at vi i administrationen har lyttet til de studerende og fundet en løsning, der kan rulles ud på tværs af AU.

Et andet godt eksempel er udrulningen af projekt Digital Eksamen. Digital Eksamen giver et fuldblods-digitaliseret arbejds-flow fra prøven forberedes af en eksamensadministrator, til eksamensopgaven stilles, til den studerende afleverer sin eksamensbesvarelse og til eksamensbesvarelsen vurderes af bedømmeren. Der vil desuden kunne gives online feedback, inden karakteren lander i den studerendes selvbetjening.

I studieadministrationen har man allerede lavet undersøgelser, der viser, at de studerende generelt er tilfredse med digitaliseringen af eksamensområdet. Desuden er Digital Eksamen udviklet sammen med vores gode venner på KU, CBS, RUC, AAU og DTU. Det gode samarbejde er med til også at gøre livet lettere for undervisere og censorer, fordi de nu får et ensartet system at arbejde i.

Et sidste vigtigt, og lidt mere teknisk eksempel, er arbejdet med at få de årlige datapakker med indikatorer og centrale nøgletal om AU’s uddannelser over i det såkaldte BI-system. BI-systemet - også kaldet AURAP - er AU’s business intelligence-portal.

Med dette projekt får vi nemmere ved at sammenstille og få adgang til opdaterede data om vores uddannelser. I det hele taget ligger der enorme potentialer i brugen af data (og ikke mindst big data) til at udvikle uddannelser og den service, vi leverer. Derfor er projektet med business intelligence-portalen helt essentielt.

Universitetsledelsen arbejder for øjeblikket på, at de mange tiltag bliver fulgt op af en målrettet satsning på educational-IT. Tanken er at understøtte de studerendes læring og på nye måder investere i det digitale læringsmiljø. Lige nu arbejdes der ihærdigt på mere præcise planer, som vil blive præsenteret for bestyrelsen på linje med allerede vedtagene, strategiske satsninger. Ambitionen er, at uddannelses-it bliver et definerende kendetegn for Aarhus Universitet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for de mange flotte resultater, der allerede er opnået. Digitalisering har potentialet til at ”disrupte” hele vores tænkning på uddannelsesområdet. Vi er derfor på udkig efter nye og mere effektive digitale løsninger på de services, vi leverer til fagmiljøerne.

Jeg ser frem til at være med på rejsen mod et smartere og mere digitalt Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.