Indlæg

Inspiration til kompetenceudviklingen

"I denne måneds blog vil jeg gerne fremhæve fire eksempler på kompetenceudviklingskurser, der er blevet sat i søen, for at imødekomme nye behov, der er opstået, især i forhold til digitalisering", skriver Arnold Boon.

Jeg bliver glad og stolt, når jeg stort set dagligt oplever gode eksempler på, hvordan vi arbejder med at udvikle vores administration. Og for at sikre, at vi fortsat kan levere en stærk og professionel service til vores fagmiljøer, er det vigtigt, at I medarbejdere løbende udvikler jeres kompetencer i forhold til aktuelle behov. Det diskuterer vi løbende i LEA, hvor vi blandt andet har besluttet at sætte særligt fokus på digitalisering, procesoptimering og kompetenceudvikling.

Jeg får nogle gange spørgsmål om, hvilken kompetenceudvikling administrative medarbejdere skal have for at kunne klare sig i en digital administration. Jeg plejer at sige, at vi ikke centralt kan give en fast opskrift for digital kompetenceudvikling, men jeg har to hovedbudskaber:  For det første, er det vigtigt at være nysgerrig og holde sig orienteret om, hvad der sker på ens fagområde. Og for det andet, er det vigtigt løbende at drøfte med sin leder og kollegaer, hvilke kompetencer der er brug for i ens team i de kommende år.

I denne måneds blog vil jeg gerne fremhæve fire eksempler på kompetenceudviklingskurser, der er blevet sat i søen, for at imødekomme nye behov, der er opstået, især i forhold til digitalisering.

WorkZone bliver et vigtigt redskab, som skal lette den daglige sagsbehandling. Med WorkZone får vi en digital understøttelse af hele sagsgange og samtidig en lettere journalisering af al korrespondance i forbindelse med sagsbehandlingen. I løbet af foråret etablerer vi en masterclass i WorkZone, hvor en udvalgt gruppe medarbejdere får mulighed for at blive specialister i systemet. Deltagerne i masterclassen skal efterfølgende være i stand til at hjælpe kollegaer i brugen af systemet – og derved bidrage til udviklingen af digital sagsbehandling inden for hvert administrative område.

Digitalisering, procesoptimering og kompetenceudvikling hænger uløseligt sammen. Og som et led i at styrke procesoptimering i administrationen udbyder vi også kurser i dette. Der findes fx kurser i, hvordan man driver procesforbedringer i administrationen, lederkurser i procesoptimering og specialkurser i procesoptimering. Kurserne lægger særligt vægt på, at man bliver klædt på til at kunne prioritere og drive forbedringsarbejdet i dagligdagen – og kræver deltagelse af både en leder og én eller flere medarbejdere i samme afdeling eller enhed.

Digitalisering spiller også ind i forhold til måden, vi behandler og omgås persondata i vores administration. Vi tilbyder i foråret flere gange et kursus i god forvaltning på AU. Kurset er blevet meget aktuelt og efterspurgt på grund af den nye databeskyttelsesforordning, som træder i kraft per 25. maj i år. Første kursus er lige blevet afholdt, hvor der var mere end 100 deltagere. Samme kursus bliver afholdt yderligere tre gange i foråret.

Det sidste eksempel henvender sig primært til de ledere og medarbejdere, der arbejder med business intelligence (BI). Vi får en masse brugbar information ind i vores systemer via eksempelvis WorkZone. Men hvordan kan vi omsætte dette til relevant ledelsesinformation? Og er medarbejdere i administrationen klædt på til at udarbejde de rette ledelsesinformations-rapporter? BI-enheden i AU Økonomi & Bygninger arbejder lige nu med en ny BI-strategi, som blandt andet indebærer, at vi i de kommende måneder vil implementere et nyt værktøj, Power-BI, som administrative medarbejdere kan bruge til at generere rapporter. BI-enheden vil i forbindelse med det oprette et nyt netværk for Power-BI-udviklere med henblik på at understøtte og dygtiggøre relevante medarbejdere.

Jeg håber, eksemplerne ovenfor kan bruges som inspiration til at fortsætte det gode arbejde med løbende at tilpasse administrationen til den hurtige digitale udvikling i vores sektor og resten af samfundet – og ikke mindst sørge for, at vi har de rigtige kompetencer.

 

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.