Indlæg

Har du talt med din leder i år?

Universitetets styrke afhænger af medarbejderne, og Medarbejder-Udviklings-Samtalerne, MUS, er en hjørnesten i at sikre organisationens fortsatte udvikling. Efteråret er dermed tid for en af årets vigtigste samtaler på en arbejdsplads som vores, og jeg vil gerne lægge op til, at endnu flere afholder samtalen på AU.

Vi er selvfølgelig skruet forskelligt sammen alle sammen. Vi har hver i sær vores opgaver, kompetencer, ansvar og ønsker. For mig personligt er det at vigtigt at kunne fastholde nysgerrigheden omkring min arbejdsplads og de muligheder og behov, et sted som AU rummer. Jeg skal selv til MUS inden længe, og det glæder jeg mig til. Den skal foregå hos rektor, ligesom jeg holder MUS-samtaler med vicedirektørerne og administrationscheferne i oktober og november.

Jeg håber, at I vil drøfte alle de mange muligheder, der findes for at udvikle jer. Det kan være gennem efteruddannelse, kurser, sidemandsoplæring, jobrotationsordninger, nye opgaver og mange andre gode muligheder. Digitaliseringsstrategien vil f.eks. betyde, at der bliver behov for nye kompetencer, efterhånden som den digitale transformation af AU gennemføres.

APV’en antydede i år, at der var en del, der ikke havde gennemført deres MUS i det forgangne år. Det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til, men det er vigtigt for mig at gøre klart, at jeg forventer, at alle i hvert fald får mulighed for at afholde MUS i år.

Det er for det første et formelt krav, og for det andet er det en vigtig, væsentlig og værdiskabende samtale, der både understøtter den enkeltes og universitetets udvikling. Samtidig sikrer MUS også, at der kommer fokus på trivsel på arbejdspladsen for den enkelte, og at der er plads til at drøfte hverdagens arbejdsliv med nærmeste leder.

Det er lederens ansvar at den afholdes, og en fælles opgave at afholde den i den ånd, en MUS er tænkt som: Nemlig en åben og fri dialog mellem leder og medarbejder, der sikrer en fælles retning mellem kompetencer og den udviklingsretning, der er i organisationen.

Jeg håber, der vil blive snakket godt rundt i krogene på vores universitet de næste måneder, når MUS bliver afholdt. Selvfølgelig kan man altid tale med sin nærmeste leder i dagligdagen om stort og småt, men denne årlige MUS er en mulighed for at tage et skridt tilbage sammen, og se på det store billede for, hvordan vi hver især kan bidrage til fremtidens Aarhus Universitet.

Vel mødt til givende samtaler.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.