Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2011

Stor spørgelyst hos de studerende

Universitetsledelsen havde særligt fokus på de aspekter, som har betydning for uddannelserne, da den fremlagde sine visioner for Fremtidens Aarhus Universitet for de studerende den 28. marts på et møde arrangeret i samarbejde med Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

De cirka 50 fremmødte studerende havde derefter mulighed for at stille spørgsmål, og her var det især emner som studiemiljø, grænseflader mellem fagene, samt processen omkring afklaring af danske og engelske institutnavne, der var på dagsordenen.


Nye europæiske universitetsvisioner

Fra den 13. til den 15. april vil Aarhus Universitet være samlingssted for universitetsfolk fra hele Europa, når European University Association (EUA) holder sin 10-års jubilæumskonference på universitetet. Tema for årets konference er ”Investing Today in Talent for Tomorrow”, og konferencedeltagerne vil udveksle og udvikle ideer til, hvordan man bedst muligt udnytter den europæiske talentmasse og tiltrækker de allerbedste unge forskere fra resten af verden.

Europa som vidensregion er i en særdeles skarp global konkurrence, og for 10 år siden skabte man European University Association for at have et fælles europæisk forum med det formål at udvikle regionen som helhed inden for forskning, uddannelse, vidensudveksling og talentudvikling. EUA har ca. 850 medlemmer fra 46 lande.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har været stærkt optaget af internationalisering af Aarhus Universitet, siden han tiltrådte som rektor, og blev valgt til bestyrelsen for EUA i 2008. Han er nu nomineret til formandsposten. Valget til formandsposten for EUA står mellem ham og portugisiske Maria Helena Nazaré torsdag den 14. april.

Forud for jubilæumskonferencen d. 13.-15. april er der en todages-konference i EUA Council for Doctoral Education, ligeledes på Aarhus Universitet.


Digitalisering af eksaminer på vej

Videnskabsministeriet har nu underskrevet en aftale med Netcompany A/S, der skal udvikle et it-system, som kan gøre eksamenssituationen mere tidssvarende for de studerende og samtidig sikre, at de kun kan anvende tilladte hjælpemidler. Pilotprojektet skal testes på Aarhus Universitet i efteråret 2011. Universitetet blev tidligere på året udpeget som pilotuniversitet i Videnskabsministeriets projekt angående digitalisering af de skriftlige såkaldte stedprøver, som studerende lige nu gennemfører ved hjælp af blyant og papir.

  • Læs mere om projektet


Åbent hus på AU Herning og på Campus Emdrup

Lørdag den 2. april var der Åbent hus på AU Herning. Til Åbent hus havde unge og deres forældre mulighed for at høre om Aarhus Universitets 91 bacheloruddannelser på én gang og møde studievejledere, som selv er studerende. Der var oplæg om konkrete uddannelser: science-uddannelser, sundhedsuddannelser, Kina/Japan-studier, arkæologiske uddannelser samt statskundskab - samt om Aarhus som studieby. Vejlederne fra AU Herning fortalte om Hernings tilbud som studieby.

Der var Åbent hus på Aarhus Universitet Campus Aarhus den 5. marts, og lørdag er der Åbent hus på Campus Emdrup.


Kalender

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 4. april

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog