Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2011

Fornem prisoverrækkelse - årets Holst-Knudsens Videnskabspris og syv ph.d.-priser

Årets modtagere er af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris er docent, dr.phil. Lise Hannestad fra Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik og professor, dr.scient. Flemming Besenbacher fra Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO). De har på hvert sit område udmærket sig på allerhøjeste niveau og har i deres bemærkelsesværdige karrierer høstet stor national og international anerkendelse. Med prisen følger 100.000 kroner til hver af prismodtagerne.

  • Læs to meget personlige portrætter af de to prismodtagere om deres syn på drivkraften og afgørende skridt i deres forskningskarrierer.

Nu afdøde landsretssagfører og byrådsmedlem Carl Holst-Knudsen, som prisen har sit navn fra, gjorde et stort stykke arbejde i opbygningen af Aarhus Universitet i universitetets første år. Prisuddelingen i år markerer 125-året for Carl Holst-Knudsens fødselsdag.

Ved samme festlige lejlighed blev syv særligt talentfulde ph.d.er fra Aarhus Universitet hædret med Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris på 50.000 kroner.


17 institutledere og centerleder på AU Herning ansat

17 institutledere ud af 26 og centerleder for AU Herning er netop ansat. Dermed er Aarhus Universitet nået et væsentligt skridt videre med at få ledelserne på plads på de fire hovedområder. Institutlederne udgør sammen med dekanen og prodekanerne den strategiske ledelse af hovedområderne: Arts, Science and Technology, Health Sciences og School of Business and Social Sciences.

Otte af de resterende ni institutledere forventes at tiltræde senest den 1. september, mens den sidste stilling besættes i begyndelsen af 2012.


Naturvidenskab fra Aarhus Universitet bedst i Norden

Den naturvidenskabelige forskning på Aarhus Universitet tilhører den absolutte elite. Det viser en ny opgørelse fra NordForsk, der er Nordisk Råds forskningsorgan.

Rapporten måler på forskernes produktivitet og gennemslagskraft, og Aarhus Universitet skiller sig markant ud på en række områder. Det gælder i særlig grad kemikerne på Aarhus Universitet, hvis artikler gennemsnitligt citeres mere end dobbelt så meget som deres kolleger på flere af de nordiske universiteter, heriblandt Københavns Universitet.

Også forskningen på fagområder som biologi, fysik, matematik og materials science (bl.a. nanoforskning og kemi) skiller sig positivt ud, når man ser på, hvor meget artiklerne citeres.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de nordiske lande, men opgørelserne tager udgangspunkt i et gennemsnit over hvor mange gange en artikel på området citeres på verdensplan. I undersøgelsen er der analyseret otte forskningsområder inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab, og på syv af områderne ligger forskerne på Aarhus Universitet et godt stykke over gennemsnittet på verdensplan. Også DTU klarer sig godt i undersøgelsen.

Undersøgelsen er en såkaldt bibliometrisk analyse, der bygger på en række registreringer af artikler og citationer, som findes i en række globale forskningsdatabaser.


Danske Universiteter tilfreds med ændringer af universitetsloven

Folketinget har netop vedtaget en række ændringer af universitetsloven. Hovedparten af lovændringerne er efter Danske Universiteters opfattelse forbedringer af den eksisterende lov. Det gælder eksempelvis præciseringen af, at bestyrelsen i sine vedtægter skal lave regler for åbenhed og medarbejderinddragelse. Et arbejde, som Aarhus Universitet allerede er godt i gang med. Ændringerne kommer efter en lang proces, hvor Danske Universiteter flere gange har gjort opmærksom på, at arbejdsdelingen mellem minister og bestyrelser skal respekteres. Danske Universiteter finder det også meget tilfredsstillende, at udviklingskontraktens mål skal udformes i dialog, og ikke på baggrund af et diktat fra ministeren.


Officiel åbning af Studenterhus Århus

Onsdag den 1. juni er der officiel indvielse af Studenterhus Århus' nyindrettede aktivitets- og servicecenter i Studenternes Hus på Aarhus Universitet. Universitetsledelsen, som er meget glad for, at Studenterhus Århus har fundet sig godt til rette på Aarhus Universitet, vil være repræsenteret ved åbningen.


Kalender

  • 1. juni: officiel åbning af Studenterhus Aarhus
  • 15. juni: rektors sommertale
  • 17. juni: universitetet holder fest
  • 23. juni: HSU-møde

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 27. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen