Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr 2/2011

Vigtig støtte til fusion

Regeringens udmelding om støtte til en fusion mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet bliver meget positivt modtaget på begge institutioner, der i dag har et tæt samarbejde. Indtil videre har ingeniørhøjskolen og universitetet sammen udviklet fem nye civilingeniørspecialiseringer og tre nye diplomingeniøruddannelser under samarbejdet.

For Aarhus Universitet kommer regeringens støtte til en fusion på et tidspunkt, hvor det mere end nogensinde er oplagt at få en fusion på plads, da man netop er i gang med den faglige udviklingsproces. En fusion vil yderligere konsolidere Aarhus Faculty of Science and Technology som et af de stærkeste naturvidenskabelige og anvendt naturvidenskabelige miljøer.

 


Fem nye bestyrelsesmedlemmer pr. 1. februar

Aarhus Universitets bestyrelse får pr. 1. februar fem nye bestyrelsesmedlemmer. De tre af dem er eksterne medlemmer: Museumsdirektør Gitte Ørskou, KUNSTEN i Aalborg, koncernchef Peder Tuborgh, Arla Foods, og direktør Lars Rohde, ATP. De afløser formand Jens Bigum, Arne Rolighed og Johannes Riis, der alle tre stopper efter at have siddet i to udpegningsperioder, som er det maksimale ifølge vedtægten. Universitetet har i øvrigt i den forbindelse indbudt medarbejdere, samarbejdspartnere og venner til akskedsreception Jens Bigum den 1. februar. På det næste bestyrelsesmøde den 31. januar bliver Jens Bigums afløser på formandsposten valgt.

Ud over de tre nye eksterne medlemmer træder to nye repræsentanter for de studerende ind i bestyrelsen. Det er statskundskabsstuderende Maria Juhler-Larsen, som var spidskandidat for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, og cand.merc.-studerende Christian Thyrrestrup, der stillede op for ASB Studenterforum, Studenterrådet. Der var valg i november for de studerende til bestyrelsen, og deres valgperiode er etårig.

 


Logo Resumé af rapporter om administrative områder

Arbejdsgruppen vedrørende organisering af administrationen på Aarhus Universitet har færdiggjort sit resumé af rapporterne fra de syv administrative arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene havde til opgave at levere forslag til den bedst mulige organisering af Aarhus Universitets administrative områder såsom uddannelsesadministration, HR, økonomi m.m. Arbejdsgruppens overordnede resumé samler op på disse indstillinger, som arbejdsudvalgene afleverede sidst i 2010.

 


Personalepolitik godkendt

På HSU-mødet d. 18. januar blev Aarhus Universitets personalepolitik vedtaget. Personalepolitikken indeholder en række delpolitikker om eksempelvis rekruttering og ansættelse, løn, bibeskæftigelse, kompetenceudvikling, sygefravær og seniorer, og de skal sammen med principperne i den overordnede personalepolitik give medarbejderne klare rammer for det daglige arbejdsliv på universitetet.

Personalepolitikken og delpolitikkerne bliver lagt på universitetets hjemmeside i slutningen af februar efter en sproglig gennemarbejdning. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, når de er tilgængelige.


Officiel åbning af Det Entreprenørielle Universitet og Genvej til viden

Den 2. februar er der åbningsreception for Det Entreprenørielle Universitet og det regionale udviklingsprojekt Genvej til Viden. Det sker i forbindelse med indvielsen af Technology Transfer & Entrepreneurships nye lokaler i Finlandsgade i Aarhus.

Aarhus Universitet blev i november udvalgt til at være Danmarks Entreprenørielle Universitet.
Aarhus Universitet vandt opgaven med at opbygge et dansk fyrtårn inden for entreprenørskab i en konkurrence udskrevet af Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Genvej til viden er et regionalt udviklingsprojekt, som komer til at spille en afgørende rolle i universitets fremtidige samarbejde med erhvervslivet.

 


Rektor Lauritz B. Holm-Nielsens indlæg på Vækstforum

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen sætter med sit indlæg ved dagens møde i Vækstforum fokus på fem punkter, der er helt centrale for de videregående uddannelsers bidrag til den fremtidige danske vækst.

 


UNIK tværfaglig hjerneforskning

I denne uge lød det officielle startskud for Aarhus Universitets tværfaglige forskningsnetværk MINDLab. Med et åbningssymposium i Søauditorierne kom der for alvor gang i videnudvekslingen, idet forskere fra alle universitetets hovedområder undersøger den menneskelige hjerne fra forskellige faglige perspektiver. Forskerne, der bl.a. har fået støtte fra Videnskabsministeriets UNIK-initiativ, skal nu bl.a. undervise hinanden for at skabe et fælles vidensfundament for de kommende projekter.


Kontrakt med Fødevareministeriet

Aarhus Universitet og Fødevareministeriet har nu indgået en ny kontrakt om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for bl.a. klima og jordbrug. Kontrakten er en rullende kontrakt, der opdateres hvert år, og den er med til at sikre, at Aarhus Universitets viden kan indgå (indgår?) i de danske politikeres beslutningsgrundlag.

 


Ph.d.-dag med stærke kræfter

Der var fokus på den intense konkurrence om forskningsmidler på den årlige ph.d.-dag på Aarhus Faculty of Health Sciences, og der var besøg fra nogle af de mest indflydelsesrige bevillingsgivere inden for området: Forskningschef for Lundbeckfonden Anne Marie Engel, direktør for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte og medlem af det videnskabelige råd under European Research Council Alain Peyraube.

Ét af rådene var blandt andet at samle forskningsaktivtiterne i forskningscentre og satse på store bevillinger.

På ph.d.-dagen fik de studerende også lejlighed til at møde nobelpristager Sir John E. Walker, der i 1997 delte nobelprisen i kemi med Aarhus Universitets Jens Chr. Skou.

 


Præmier til aarhusianske iværksættere

Et lokalt projekt løb med sejren ved gårsdagens Venture Cup-kategorifinale, som blev afholdt i Incuba Science Park. Firmaet CallCab med AU-studerende Christian Thalund i spidsen blev kåret som årets bedste forretningsidé inden for kategorien Services.

Venture Cup afholder yderligere fire finaler i andre produkt-kategorier, og som noget nyt uddeles der også præmier til de bedste idéer på hvert enkelt universitet. På Aarhus Universitet gik præmien til iværksætterfirmaet Bucky’o’Zun, som udvikler en ny metode til at beskytte mod UV-stråling.

 


Kalender

 

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen den 21. januar


Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog