Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 23/2011

Status i den faglige udviklingsproces

Aarhus Universitets bestyrelse har op til sommerferien modtaget en samlet briefing om status på den faglige udviklingsproces. Notatet tjener som en oversigt over en række af de forskellige delprocesser, der enten er fuldført eller igangsat i forbindelse med implementeringen af Fremtidens Aarhus Universitet.

 


Endnu seks institutledere ansat

Endnu fem institutledere er ansat på Science and Technology, som i alt har 12 institutledere. Med den seneste ansættelsesrunde mangler der kun at blive ansat en institutleder til Institut for Geoscience, før at den nye ledelse er på plads på institutlederniveau på hovedområdet.

Også på School of Business and Social Sciences er institutlederholdet nu sat. Den sidste, der manglede at blive ansat, var en institutleder for Institut for Økonomi.

Her er navnene for de seks netop ansatte institutledere:

Science and Technology

  • Institut for Ingeniørvidenskab: Thomas Skjødeberg Toftegaard
  • Institut for Datalogi: Kurt Jensen
  • Institut for Fysik og Astronomi: Lars Henrik Andersen
  • Institut for Kemi: Ib Johannsen
  • Institut for Matematik: Eva B. Vedel Jensen (konstitueret)

School of Business and Social Sciences

Institut for Økonomi: Allan Würtz

Alle - med undtagelse af Ib Johannsen på Institut for Kemi - tiltræder 1. juli. Ib Johannsen tiltræder 15. august.

  • Læs mere

 


Faglige og administrative områder i fortsat udvikling

Der er nu udarbejdet otte såkaldte projektinitieringsdokumenter, kaldet PID, der beskriver igangværende processer og fremtidige mål for nogle af universitetets administrative enheder. PID’erne skal blandt andet være med til at sikre, at enhederne organiseres med fokus på at levere en god service til dekaner, institutledere, medarbejdere, studerende og andre målgrupper.

Dokumenterne er ikke endelige, men vil løbende blive opdateret, efterhånden som projekter udvikles og afsluttes.

 


Fælles mail- og kalendersystem

Alle medarbejdere på Aarhus Universitet får et fælles mail- og kalendersystem i løbet af efteråret 2011. På nuværende tidspunkt har universitetet 11 forskellige systemer, hvilket er med til at besværliggøre kommunikation på tværs af enhederne. Det fælles system indebærer, at alle medarbejdere får ny mailadresse, men al mail til gamle mailadresser vil stadig kunne modtages i den nye mailboks. Overflytning af de 10.000 medarbejderes mailkonti vil tage 3-4 måneder, så processen kommer til at forløbe i flere etaper.

 


Indiske forskere til Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i denne uge underskrevet en aftale med det indiske råd for kulturelle relationer. Aftalen indebærer, at en forsker fra en indisk forskningsinstitution gæster Aarhus Universitet et semester hvert år for at undervise i moderne indiske studier og for at give offentlige foredrag. Den indiske forsker bliver en vigtig sparring og inspiration for forsknings- og undervisningsmiljøet på Arts, som de senere år har oplevet en stigende interesse for indisk sprog og kultur. Aarhus Universitet vælger i samarbejde med de indiske forskningsinstitutioner de forskere, som inviteres hertil. Den første kommer i efteråret 2011.

Aftalen blev underskrevet i forbindelse med den indiske ambassadør H.E. Mr. Ashok Kumar Attris besøg på Aarhus Universitet den 28. juni.


Danske universiteter i ambitiøst og nytænkende samarbejde med universiteter i udviklingslandene

Danida har netop bevilget 60 millioner kr. i støtte til første fase af Danske Universiteters program ”Building Stronger Universities in Developing Countries”. Programmet er et fælles initiativ mellem de otte danske universiteter og udvalgte universiteter i Ghana, Tanzania, Kenya, Uganda og Nepal. Programmet vil fokusere på støtte til institutionel kapacitetsopbygning, herunder opbygning af ph.d.-skoler, og på opbygning af forskningsbaserede uddannelser.

 


 

Kalender

 

  • 23. august: bestyrelsesmøde
  • 9. september: årsfest
  • 19.-20. september: bestyrelsesmøde- og seminar

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 1. juli

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog