Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 25/2011

Alt tyder på nyt rekordoptag

6.604 ansøgere til bacheloruddannelserne fik lørdag den 30. juli tilbud om optagelse på Aarhus Universitet. Dermed tyder alt på, at optaget af bachelorstuderende igen i år sætter rekord efter rekordoptag i både 2009 og 2010.

De unge har søgt bredere rent fagligt, og det har givet en stor vækst på især de naturvidenskabelige uddannelser, hvor Matematik–økonomi og Kemi er blandt højdespringerne med stigninger på henholdsvis 65 og 46 pct. Men også på sprogfagene har der i år været meget stor søgning.

Den positive tendens betyder samtidig, at Aarhus Universitet lever op til sin aftale med regeringen om at optage minimum 90 flere studerende. Der er stadig ledige pladser på enkelte af universitetets uddannelser, og her har afviste ansøgere mulighed for at søge om optagelse indtil den 9. august.

Den 5. august afholdes et vejlednings-arrangement for de ansøgere, som ikke er blevet tilbudt optagelse. Her kan unge uden studieplads få flere informationer om de uddannelser, som stadig har ledige pladser. Arrangementet foregår kl. 10-16 i Informations- og Vejledningscenteret.

 


Ole Steen Nielsen ny prodekan på Health

Ole Steen Nielsen tiltræder den 1. oktober som ny prodekan for forskning på Health.

Ole Steen Nielsen blev cand. med. fra Aarhus Universitet i 1980. I 1984 blev han tildelt den medicinske doktorgrad ved Aarhus Universitet og blev i 1990 speciallæge i onkologi.  Umiddelbart efter var han ansat i et år på Princess Margaret Hospital i Toronto, men har siden 1995 været ledende overlæge på Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Med ansættelsen af Ole Steen Nielsen er samtlige 14 prodekanstillinger på Aarhus Universitet nu besat.

  • Se alle dekaner og prodekaner på AU

 


Gå gratis på Folkeuniversitetet

I efteråret kan alumner, nuværende og pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt ledsager gratis tilmelde sig ét hold efter eget valg på Folkeuniversitetet i Aarhus, Herning eller Emdrup (København).

For at ordningen kan komme flere til gode, gælder tilbuddet fra efteråret alle hold uden eventuel tilknyttet bog.  Bøgerne kan købes hos Aarhus Universitetsforlag med en favorabel rabat på 30-50 % søndag den 29. oktober i Emdrup og i weekenden den 26.-27. november i Aarhus, hvor der holdes bogudsalg kun for Folkeuniversitetets deltagere.

Tilmeldingen åbner tirsdag den 9. august kl. 10:00. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet, og derfor tilrådes hurtig tilmelding. Indtast aftalekoden ”AU” under Specialaftaler på www.fuau.dk.


Søg støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler igen økonomisk støtte til fremme af universitetets forskningsindsats. I andet halvår af 2011 kan der søges bevillinger til udgivelse af publikationer, postdoc-lønninger, internationalisering, samt ph.d.-kurser og forskningsophold på Sandbjerg.

Ansøgninger skal sendes til Lise Poulsen, AU Strategi, senest fredag den 9. september kl. 12.00.

  • Læs mere om bevillingerne fra Aarhus Universitets Forskningsfond

 


Kalender

 

  • 23. august: bestyrelsesmøde
  • 9. september: årsfest
  • 19./20. september: bestyrelsesseminar og -møde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog