Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2011

Aarhus Universitets årsfest 2011

Der er nu udsendt invitationer til medarbejdere til aftenfesten i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest, der atter i år byder på en stjernespækket koncert under ledelse af kapelmestrene Per Christian Frost og Peter Vuust, samt efterfølgende buffet. Det populære aftenarrangement trækker fulde huse, og derfor tildeles adgangsbilletter til medarbejdere efter først til mølle-princippet.

Ud over aftenfesten i Musikhuset Aarhus er der traditionen tro en højtidelighed i Aulaen med taler af bl.a. bestyrelsesformanden og rektor samt festforelæsning, promovering af æresdoktorer, uddeling af priser og udnævnelse af årets æresalumne. Eftermiddagens arrangement i Aulaen transmitteres på nettet. Sidst, men ikke mindst, er der stor fest for de studerende i Universitetsparken samme aften.

 


Informationsmøder om ERC Grants i Aarhus og København

På to informationsmøder i hhv. Aarhus og København kan forskere høre mere om de mere end 56 milliarder, som ERC frem til 2013 uddeler til såkaldt ’frontier research’. Pengene uddeles i form af både Starting Grants til yngre forskere og Advanced Grants til mere erfarne forskere.

På mødet i Aarhus vil dekan Brian Bech Nielsen give en kort introduktion, og derudover byder programmet på oplæg fra professor, ph.d., Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, og lektor, ph.d., Jiong Li, Institut for Folkesundhed, der har modtaget hhv. et Advanced Grant og et Starting Grant.

ERC-informationsmødet i Aarhus finder sted torsdag den 8. september kl. 12.30-16 og arrangeres af EuroCenter i samarbejde med Forskningsstøtteenheden og Aarhus Universitetshospital. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest 1. september.

Mødet i København finder sted på CBS tirsdag den 20. september med tilmeldingsfrist den 13. september.

 


To Erasmus Mundus-uddannelser til Aarhus Universitet

Aarhus Universitet havde del i to af de blot 30 ansøgninger, der blev godkendt af EU-Kommissionen som fremtidige Erasmus Mundus-uddannelser. Journalism, Media and Globalisation, og Sustainable Animal Nutrition and Feeding er navnene på de kommende master-uddannelser, der skal være med til at skabe internationale netværk og trække udenlandske studerende til Aarhus Universitet. Ansøgningerne er blevet vurderet af internationale ekspertpaneler og har begge fået rosende ord med på vejen.

Den journalistiske Erasmus Mundus-uddannelse udbydes af et konsortium, der med AU som koordinator består af universiteter fra Storbriannien, Australien, Chile, Holland, Tyskland, samt amerikanske UC Berkeley. Uddannelsen inden for bæredygtighed i landbruget udbydes i samarbejde med universiteter i Holland, Ungarn og Frankrig.

 


Ansøgningsfrist til AU IDEAS nærmer sig

Ansøgningsfristen for første uddeling fra initiativet til AU IDEAS nærmer sig. AU IDEAS er et initiativ som er etableret og finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond i forbindelse med Fremtidens Aarhus Universitet for at stimulere den originale forskning.

Den 31. august lukkes der for ansøgninger til de to AU IDEAS-puljer, der er oprettet som støtte til visionære forskningsprojekter. Den ene pulje, AUFF Project Development, kan udløse op til 500.000 kroner pr. ansøger og skal anvendes til at udvikle idéer og teste deres holdbarhed, mens den anden pulje, AUFF Pilot Centres, kan sikre en bevilling på op til 7,5 mio. kroner til mere omfattende dyrkning af et forskningsområde.

 


Ny model for akademiske råd på vej i høring

I løbet af næste uge indledes høringsfasen for den rapport, der beskriver en model for de akademiske råd på Aarhus Universitet. Tidligere på året drøftede de nuværende akademiske råd emnet med universitetsledelsen under et døgnseminar på Sandbjerg. Seminaret førte til etableringen af en arbejdsgruppe, der under ledelse af dekan Svend Hylleberg skulle undersøge strukturen for de akademiske råd. Arbejdsgruppen fik desuden til opgave at foreslå en ny model for studenter- og medarbejderindflydelse i faglige sammenhænge, der samtidig sikrer rådene en større rolle i universitetets interne kommunikation.

Rapporten sendes i næste uge i høring hos de akademiske råd, og den vil ligeledes blive offentliggjort i det næste nyhedsbrev fra universitetsledelsen.


Kalender

 

  • 23. august: bestyrelsesmøde
  • 29. august: møde med prodekaner og institutledere om faglige målsætninger
  • 9. september: årsfest
  • 19./20. september: bestyrelsesseminar og –møde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog