Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 29/2011

Markante forskere bliver æresdoktorer

Aarhus Universitet udnævner traditionen tro en æresdoktor på hvert hovedområde i forbindelse med årsfesten. De akademiske råd på Arts, Science and Technology, Health og School of Business and Social Sciences har hver indstillet én af verdens førende forskere inden for deres felt, og som gennem et tæt samarbejde med hovedområdet har bidraget til at udvikle forskningen og undervisningen på Aarhus Universitet. Den officielle udnævnelse finder sted fredag eftermiddag i Aulaen.

De fire forskere, der fredag får titel af ’doctor honoris causa’, er:

To af æresdoktorerne holder særlige faglige forelæsninger på hovedområderne inden selve årsfesten. Francis Fukuyama holder således en master class for ph.d.-studerende, mens George Whitesides holder en forelæsning på iNANO-centeret.

Til årsfesten i Aulaen udnævnes også årets æresalumne, lige som man uddeler Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris, Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, samt to Dronning Margrethe II’s Rejselegater og en særlig hæder til en fremtrædende ph.d.-studerende.


To forskere modtager ERC Starting Grants

To forskere fra Science and Technology er i skarp international konkurrence udvalgt som modtagere af de eftertragtede Starting Grants fra European Research Council (ERC).

Det drejer sig om lektor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, samt lektor Jesper Buus Nielsen, Institut for Datalogi, der modtager deres Starting Grants i kategorien Physical Sciences and Engineering. Lars Bojer Madsen arbejder med teoretisk atomfysik, molekylfysik og optisk fysik og har fået 1.330.305 Euro til sit TDMET-projekt, mens Jesper Buus Nielsen bl.a. forsker i datasikkerhed og kryptologi og modtager 1.171.019 Euro til projektet BRiCPT.

Starting Grants tildeles unge, lovende forskertalenter i op til 12 år efter ph.d.-graden. Der bevilges op til to mio. Euro til grænsebrydende forskningsprojekter i en femårig periode. Ud over Starting Grants uddeler ERC også Advanced Grants til exceptionelle forskningsledere.

Forskere fra Aarhus Universitet har nu i alt modtaget otte Starting Grants og seks Advanced Grants, siden ERC begyndte at uddele dem i 2007. Inden denne seneste uddelingsrunde var Aarhus Universitet nr. 15 i Europa og nr. 1 i Danmark på listen over de universiteter, der har modtaget flest ERC Grants.

 


Nye it-systemer løfter uddannelsesområdet

Når Aarhus Universitet den 24. oktober åbner STADS (Studie Administrative System), er en milepæl nået i forhold til at etablere et sammenhængende landskab af it-systemer til at understøtte uddannelsesområdet

STADS og de it-systemer, som supplerer STADS, vil give et samlet billede af den enkelte studerendes studieforløb og en ensartet og systematisk registrering af uddannelser, undervisning og eksaminer på tværs af de fire hovedområder på Aarhus Universitet.

Forandringen får betydning for både administrativt personale, videnskabeligt personale og studerende. Alle, som her fra starten skal arbejde med STADS og de øvrige it-systemer på uddannelsesområdet, vil i den nærmeste fremtid modtage information om, hvad de kan forvente sig i forbindelse med overgangen til de nye systemer.

 


Kalender

 

  • 9. september: årsfest
  • 13. september: septembermøde på Arts
  • 14. september: septembermøde på Science and Technology
  • 14. september: septembermøde på School of Business and Social Sciences
  • 19./20. september: bestyrelsesseminar og –møde
  • 22. september: septembermøde på Health
  • 29. september: HSU-møde

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 1. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog