Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2011

Flotte udenlandske priser til AU-forskere

To forskere fra Aarhus Universitet har i den forløbne uge modtaget prestigefyldte internationale priser:

Ebbe Nielsen Prize går i år for første gang til en dansk forsker, professor MSO i økoinformatik ved Aarhus Universitet, Jens-Christian Svenning, der bl.a. forsker i, hvordan klimaændringer påvirker biodiversiteten. Prisen på 30.000 Euro blev uddelt første gang i 2002 og tildeles en yngre forsker, der kombinerer felterne biodiversitetsinformatik og biosystematik.

Bag navnet på prisen er en verdenskendt insektforsker, Ebbe Nielsen, med dansk oprindelse og tidligere studerende på Aarhus Universitet.

Professor Søren Riis Paludan modtager den 14. oktober Anders Jahre-prisen for yngre forskere. Prisen på 400.000 norske kroner deles mellem ham og professor Johanna Ivaska, Universitetet i Turku/Åbo. Søren Riis Paludan får prisen for sin forskning i kroppens forsvar mod virusinfektioner.

Prisen belønner fremragende forskning i basal og klinisk medicin. Den uddeles af Universitetet i Oslo og er blandt de største på det medicinske område. Det er andet år i træk, at en forsker fra Aarhus Universitet modtager prisen. I 2010 gik den til professor Robert A. Fenton, Anatomisk Institut.

 


Tre niveauer i ny samarbejdsudvalgsstruktur

Hovedsamarbejdsudvalget har godkendt, at der i fremtiden oprettes samarbejdsudvalg på tre niveauer på Aarhus Universitet:

- Hovedsamarbejdsudvalg for hele AU

- Samarbejdsudvalg for hovedområder og AU Administration

- Samarbejdsudvalg for institutter og vicedirektørområder med mere end 25 beskæftigede.

Denne endelige afklaring kommer, efter at HSU på det seneste møde principgodkendte et forslag om en ny struktur for overordnede og lokale samarbejdsudvalg. Som beskrevet i nyhedsbrev nr. 33 manglede imidlertid en nærmere beskrivelse af rammerne for budget- og personalekompetence på hovedområdeniveau for dekaner og institutledere og ved AU Administration for universitetsdirektør og vicedirektørerne. Det er denne opgave, en hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe nu har løst.

Referatet af det seneste HSU-møde vil snarest muligt blive lagt på Hovedsamarbejdsudvalgets hjemmeside.

 


Nyt studieadministrativt system går i drift fra 24. oktober

Overgangen til det nye studieadministrative system, STADS, nærmer sig, og der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få de sidste ting på plads. Arbejdet kører efter planen, så STADS og de programmer, som skal understøtte og samarbejde med STADS, bliver sat i drift fra den 24. oktober.

Efter den dato vil der fortsat være et stort arbejde med at genoprette data. Det arbejde vil beslaglægge mange ressourcer i AU IT og hos universitetets studieadministrative medarbejdere, både i back og front office, i tiden efter den 24. oktober.

Dette vil påvirke den service, der ydes særligt til de studerende, men alle bestræber sig på, at den enkelte studerende kommer til at mærke så lidt som muligt til overgangen.

Overgangen til de nye studieadministrative systemer bliver markeret i Aulaen og Vandrehallen tirsdag den 25. oktober kl. 14.30-16.


Kalender

  • 14. november: bestyrelsesmøde
  • 15. november: møde med Universitets-Samvirket
  • 30. november - 1. december: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 14. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog