Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 42/2011

Dansk forskning har stor international gennemslagskraft

Forskningen på de danske universiteter har den største gennemslagskraft, når man sammenligner med universiteterne i resten af Norden. Det viser den nye rangliste fra Leiden Universiteit, der analyserer forskningsproduktionen ved de største universiteter i verden.

Blandt verdens 100 største universiteter er Aarhus Universitet rangeret som nr. 51, hvilket er en fremgang på ni pladser i forhold til 2010.

Leiden-ranglisten fokuserer udelukkende på bibliometriske indikatorer og rangerer universiteterne ud fra forskningens gennemslagskraft, dvs. hvor mange gange universiteternes forskningsartikler citeres af andre forskere.

Leiden-rankingens hjemmeside er datamaterialet bag ranglisten tilgængeligt. Her kan man selv vælge, hvilke indikatorer, man vil rangere universiteterne ud fra.

 


Ambitiøst oplæg til nyt rammeprogram

80 milliarder euro, eller ca. 595 mia. kroner, til forskning og innovation i perioden 2014 til 2020. Det er ambitionen i det forslag til et nyt rammeprogram, som EU-Kommissionen fremlagde tidligere i denne uge. Det er en markant stigning i forhold til det nuværende rammeprogram, FP7, der samlet udgør 50 mia. euro.

Programmet har fået navnet Horizon 2020, og det er inddelt i tre hovedelementer:

  • Videnskab i topklasse
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Derudover er ambitionerne i det nye rammeprogram blandt andet at gøre det lettere for unge forskere at få bevilget midler, samt at strømline regelsættet og gøre processen fra ansøgning til bevilling hurtigere. Horizon 2020 skal forhandles på plads under det danske EU-formandskab i 2012.


Nye telefonnumre giver travlhed

Medarbejdere og samarbejdspartnere kan opleve en forlænget ekspeditionstid i Aarhus Universitets telefonomstilling ved opkald til det nye hovednummer 8715 0000.

Forsinkelserne skyldes, at universitetet er overgået til nyt telefonsystem, samtidig med at AU’s organisation er ændret. Det stiller store krav til ajourføring af vores telefondatabase, og der arbejdes løbende på at forbedre servicen.

Medarbejdere kan bidrage til at aflaste omstillingspersonalet ved bl.a. at oplyse samarbejdspartnere om deres nye telefonnumre og rette eventuelle forældede oplysninger på hjemmesider.

 


AU-medarbejder valgt som statens bedste personaleleder

Rengøringsleder Bente Levisen blev tidligere i denne uge udnævnt som den bedste personaleleder i staten. Bente Levisen får bl.a. prisen på baggrund af sin indsigt i, at ledelse af en multietnisk afdeling også indebærer et socialt ansvar. Hun tager sig af 51 rengøringsassistenter fra ti forskellige lande, hvoraf 80 % har anden etnisk baggrund end dansk.

Titlen som ”Årets personaleleder i staten” uddeles hvert år af Personalestyrelsen under Finansministeriet.

 


Nye rammer på vej til Institut for Biomedicin

Syv rådgiverteams skal konkurrere om retten til at udføre nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger ved Institut for Biomedicin. Det er resultatet af den prækvalifikation, som Aarhus Universitet netop har afsluttet i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Nybyggeriet, der indgår som en del af visionsplanen 2010-2028, bliver på cirka 12.000 kvm. og omfatter bl.a. laboratoriefaciliteter og dyrestalde til gnavere. Projektet gennemføres med fokus på bæredygtighed og miljøvenlige materialer.

Konkurrencen ventes afgjort i sommeren 2012, og de nye bygninger forventes at kunne tages i brug i foråret 2016.

 


IT-hjørnet indviet

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, direktør Ole Lehrmann fra Alexandra Instituttet og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen deltog, da af færdiggørelsen af IT-Parken med hjørneejendommen Helsingforsgade - Finlandsgade blev fejret ved en højtidelighed mandag eftermiddag.

Bygningen rummer 8.600 m2 fordelt på fem etager. Her mødes studerende og forskere fra bl.a. datalogi, medievidenskab, informationsvidenskab og digital design. Rammen er et arkitektonisk åbent miljø, bygget op omkring det store auditorium, der har plads til 250 personer. Derudover er der satset maksimalt på at skabe gode læsepladser, et velforsynet bibliotek, cafe-område – i det hele taget et godt studie- og arbejdsmiljø.


Kalender

  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde
  • 15. december: rektors juletale kl. 15 i Aulaen
Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 2. december

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog