Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2012

Udviklingskontrakt i høring

Den 25. januar sendes et oplæg til en ny udviklingskontrakt for Aarhus Universitet i høring hos de akademiske råd, de fire tværgående bånd, i hovedsamarbejdsudvalget, samt hos de studenterpolitiske organisationer, der stillede op til det seneste valg. Desuden inddrager dekanerne relevante aftagersynspunkter i høringsprocessen.

Den endelige udviklingskontrakt vil bestå af dels 3-5 mål foreslået af Uddannelsesministeriet og dels 3-5 mål, som Aarhus Universitet selv har fastlagt. Udviklingskontrakternes nye format blev indført med ændringen af Universitetsloven i maj 2011.

Aarhus Universitets selvvalgte mål vil blive udviklet inden for rammen af det eksisterende strategigrundlag og skal understøtte universitetets fortsatte udvikling på de fire kerneaktiviteter; forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Udviklingsmålene vil samtidig afspejle det igangværende arbejde med mål og handleplaner på institutter og hovedområder.

Ministeriets udmelding til udviklingsmål fremsendes i midten af januar, og herefter gennemføres den interne høring på Aarhus Universitet.

Høringen indledes den 25. januar og har frist den 15. februar 2012. I løbet af foråret forhandles udviklingskontrakten på plads med ministeriet, og skal efter planen underskrives ultimo maj.

Den kommende udviklingskontrakt vil være gældende i tre år med tilbagevirkende kraft fra 1.januar 2012.


EU på AU

Aarhus Universitet tager aktivt del i det danske formandskab for EU som medarrangør eller vært for flere arrangementer. Blandt andet skal Aarhus Universitet den 18.-20. april være vært for EU-konference “Excellence 2012” under temaet Excellence Revisited – The Value of Excellence, herunder er også excellence inden for forskning og talentudvikling på dagsordenen. Konferencen er en af de større events i Danmark i forbindelse med formandskabet. Som en del af konferencen vil priserne ”Albert Einstein World Award of Science” og ”José Vasconcelos World Award of Education” blive uddelt.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Uddannelsesministeriet, Det Frie Forskningsråd og flere private fonde. Der forventes at komme 450 deltagere, blandt andre EU-kommissær for forskning Máire Geoghegan-Quinn, uddannelsesminister Morten Østergaard og europaminister Nicolai Wammen.

Der er tre andre større begivenheder på Aarhus Universitet i forbindelse med formandskabet: The Great Debate og Industrial Technologies 2012 samt en række offentlige debatmøder i april-juni.

  • Læs mere om arrangementerne

Hjemmesiden om EU på AU vil blive løbende opdateret med blandt andet tilmelding, tid og sted for debatarrangementer. På hjemmesiden vil der også komme forskningshistorier knyttet til EU og udviklingen under formandskabet, samt videoklip med bud fra EU-eksperter på, hvilke store udfordringer EU står over for.

Aarhus Universitet har desuden lavet en liste over EU-eksperter til brug for medierne. Den vil blive udbygget og opdateret løbende.

  • Aarhus Universitets EU-ekspertliste


På vej mod samlet bæredygtighedspolitik

I 2012 udvikler Aarhus Universitet en bæredygtighedspolitik, der skal støtte udviklingen af campusområderne og desuden omfatte et grønt regnskab for universitetet.

Det sker med inspiration fra bl.a. pilotprojektet Sustainable Campus på det tidligere ASB, som belyste en række muligheder for at indføre energibesparelser i den daglige drift.

Både faglige og administrative miljøer på Aarhus Universitet bliver i det kommende år inddraget i arbejdet med at udvikle bæredygtighedspolitikken og en plan for dens implementering.

En styregruppe bestående af planlægningschef Keld Laursen (Økonomi og Planlægning), prodekan for forskning Henrik Bindslev (Science and Technology) og administrationschef Steen Ib Kjeldsen (School of Business and Social Sciences) har ansvaret for udviklingen af bæredygtighedspolitikken.


Problemer med parkeringspladser på AU

Der er nu så store problemer med parkeringsforholdene flere steder på universitetet, at man bliver nødt til at regulere området. Det er primært i Universitetsparken, Vennelystparken, samt på Fuglesangs Allé og i Emdrup, at der er problemer.  Dette fører i mange tilfælde til, at bilister parkerer ulovligt eller særdeles uhensigtsmæssigt, f.eks. på brandveje, grønne arealer eller reserverede pladser. I Foulum, Roskilde og Herning vurderes der ikke at være problemer med manglende parkeringsmuligheder.

I første omgang er det målet at gøre de eksisterende pladser mere tilgængelige for AU-medarbejdere. Størstedelen af parkeringspladserne ligger på universitetets ”egne” parkeringspladser, og her vil der kunne indføres forskellige former for begrænsninger for eksterne. Universitetet har nedsat et udvalg, der bl.a. skal gå i direkte forhandlinger med de involverede kommuner.


Kalender

  • 25. januar: HSU-møde
  • 25. januar: Høring om udviklingskontrakt indledes på AU
  • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborgs Universitet
  • 15. februar: Høringsfrist for udviklingskontrakt på AU
  • 29. februar: Bestyrelsesmøde

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 6 . januar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog