2012

Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen indeholder information om aktuelle aktiviteter og diskussioner til alle medarbejdere på Aarhus Universitet og udkommer sædvanligvis hver uge. På denne side kan du se de nyhedsbreve, der er sendt ud i 2012.

Se nyhedsbreve fra universitetsledelsen fra 2011


| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | nr. 18 | Nr. 19 | Nr. 20 | Nr. 21 | Nr. 22 | Nr. 23 | Nr. 24 | Nr. 25 | Nr. 26 | Nr. 27 | Nr. 28 | Nr. 29 | | Nr. 30 | Nr. 31 | Nr. 32 | Nr. 33 | Nr. 34 | Nr. 35 | Nr. 36 | Nr. 37Nr. 38 | Nr. 39 | Nr. 40 | Nr. 41 | Nr. 42 | Nr. 43 | Nr. 44Nr. 45 | Nr. 46 |


 

Nr. 46 (20.12.12)

Aarhus udpeget til at huse nationalt kræftcenter • Ny innovationsstrategi har betydning for hele universitetet • Budgettet for 2013 godkendt • To nye medlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse • Udkast til strategi 2013-2020 ind i ny fase • God jul og godt nytår • Kalender


Nr. 45 (13.12.12)

Juletale og budget tilgængelig på nettet • 56 akutjob til Aarhus Universitet • Kalender


Nr. 44 (07.12.12)

Universiteter stiller krav til ny akkrediteringslov • APV: Højere svarprocent end i 2009 • Officiel indvielse af iSEQ • AUH kåret til landets bedste universitetshospital • Temaside om ledelsesseminaret • Niels Halberg ny direktør for DCA • Peter Munk Christiansen ny forskningsrådsformand • Stor anerkendelse til AU-professor • 24 forskerfacts om julen • Kalender


Nr. 43 (30.11.12)

Institutlederne arrangerer ledelsesseminar • Nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen • Psykisk APV afsluttes om få dage • AU får fælles MUS-koncept • AU bliver hovedsæde for ny forskning i børn og unges trivsel

 • Julearrangement i nye omgivelser den 19. decemberKalender


Nr. 42 (22.11.12)

Professor Morten Kyndrup bliver direktør for AIAS • Valg på Aarhus Universitet • Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i dialogmøde med Aarhus’ uddannelsesinstitutioner • Brobygningsprojekt skaber mønsterbrydere • 50 europæiske forskningsråd sender indspark til EU-budgetforhandlinger • Kalender 


Nr. 41 (16.11.12)

Strategi i høring • Finanslov giver handlemuligheder • Stor opmærksomhed om EU-budgetforhandlinger • AU står bag stor event om mediearkitektur • Langt flere ph.d.-studerende samarbejder eksternt • God idé gav Lærebogspris • Kalender


Nr. 40 (08.11.12)

Forlig om forskning og innovation • Høring om ny akkrediteringslov på AU • Ny international fællesgrad • Aarhus Institute of Advanced Studies søger topforskere • Hospitalsbyggeri sat i gang • 750 deltog i Aarhus Symposium • Kalender


Nr. 39 (01.11.12) 

Kina-besøg åbner døre for forskere og studerende • Aarhus Universitet bidrager til social mobilitet • Kort fra bestyrelsesmødet • Nyt Center of Excellence på AU • PIT vil gøre IT-brugere til deltagere
 • Bombetrussel ramte Campus Fuglesangs Allé • Erhoff Prisen går igen til forsker på AU • Kalender


Nr. 38 (26.10.12) 

Ny avis på Aarhus Universitet • Deltag i den psykiske APV • Prodekan Henrik Bindslev ny direktør for Fusion for Energy • Nyt ERC-grant til Membranes-centerleder • AU udvider IT-forskning med nyt center • Kalender


Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2012Nr. 37 (11.10.12)

Aarhus Universitet skal have nyt eksternt bestyrelsesmedlem • Rektoropslag under udarbejdelse • Asiatisk ranking sender AU 14 pladser frem • Udbytterige septembermøder om uddannelse • Nyt fødevare-netværk på Aarhus Universitet • Tættere bånd til Kina • Partnerskaber for grøn vækst • Nyt kunstudvalg • EU-millioner til forskning i universitetsudvikling • Kalender


Nr. 36 (04.10.12)

10 AU-forskere modtager forskerpriser fra Sapere Aude • Kinesisk hæder til AU-professor • Aarhus Universitet går frem på THE-ranking • BSS får visuel særidentitet af hensyn til akkreditering • Arkitekturpris til ny AU-bygning • Nye europæiske visioner for forskeruddannelsen • Kalender


Nr. 35 (27.09.12)

Tre arktiske dage skyder nye forskningsaktiviteter i gang • Nyt interdisciplinært center styrker registerbaseret forskning • Debat om digital eksamen ved Aarhus Universitet • Kalender


Nr. 34 (21.09.12)

AU indvier nyt arktisk forskningscenter • En vellykket fødselsdag • Ny strategi drøftet i bestyrelsen • Rektoransættelse • Digitale eksaminer skal i udbud • Sommeruniversitet klargøres til vækst • Kvalificerede input udefra • Kalender


Nr. 33 (14.09.12)

Talent fejret til årsfesten • Ny udstilling markerer royalt 50 år • Rektor modtager Dannebrogordenens Kommandørkors • Flere ERC Grants til AU-forskere • Øget forskningssamarbejde med Sydkorea • AU fortsat i top 100 på ny QS-ranking • Særforelæsning af amerikansk ambassadør • Kalender


Nr. 32 (07.09.12)

Helle Thorning-Schmidt besøgte Aarhus Universitet • AU indvier to nye forskningslaboratorier • Dronning Margrethe deltager i årsfesten • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet udvider samarbejdet • Forlængelse af strategisk kurs indtil 2017 • Building Stronger Universities i Aarhus • Kalender


Nr. 31 (30.08.12)

Finanslovforslag fastholder 2012-niveauet • Rigsrevisionen kritiserer universiteterne • ERC Starting Grant til forskning i social arv • Ny strategisk bevilling til forskning i membranproteiner • AU indvier nye undervisningsfaciliteter på Fuglesangs Allé • Årsfest for så mange som muligt • Temadag om grøn energi på AU Foulum • Omfattende hjælp til søgning af forskningsmidler • Studenterrådet inviterer til studiestartsmesse • CULT på besøg • Kalender


Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2012Nr. 30 (23.08.12)

Fire æresdoktorer udnævnes ved årsfest • Uddannelser i fokus hos Rektorkollegiet • Nyt dansk akademi for diabetesforskning • Forbedret administrativ service på nettet • Ny direktør i DCE • Ny vicedirektør for kommunikation • Kalender


Nr. 29 (16.08.12)

Aarhus Universitets årsfest 2012 • Interdisciplinær uddannelse drøftes på septembermøder • AU fastholder placering i top-100 på Shanghai-rangliste • Interdisciplinært center åbner dørene • Strategiske midler styrker ph.d.-området • Kalender


Nr. 28 (09.08.12)

7.259 ansøgere tilbudt optagelse på Aarhus Universitet  • ERC uddeler nye bevillinger • Gratis kurser på Folkeuniversitetet • Kalender


Nr. 27 (13.07.12)

AU runder 24.000 ansøgninger • Lauritz B. Holm-Nielsen ny præsident for Euroscience
Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2012


Nr. 26 (06.07.12)

AU i nyt international partnerskab om Arktis-forskning • Debat om uddannelse og innovation • Efterårets lønforhandlinger starter i september • God sommer


Nr. 25 (29.06.12)

Strategiske midler til nationale centre • Aarhus Universitet på Euroscience Open Forum • AU Summer University klar til startskud • Deltag i høringen om nyt AU-medie • Byggeri af nyt forskningsskib er søsat • Kalender


Nr. 24 (22.06.12)

Ny udviklingskontrakt er underskrevet • Konference gjorde afstanden mellem forskning og industri kortere • Rio +20: Universiteter vigtige for grøn økonomi • Aarhus Universitets bidrag til innovationsstrategi • Andenplads i Væxtfaktor til AU-forsker • FEAS – 25 år med udvikling af Aarhus Universitet som byuniversitet • Kalender


Nr. 23 (15.06.12)

Sommermøde med faglig debat om interdisciplinaritet • Forskningen i vækst siden 2007 • Michael Christiansen genudpeget til bestyrelsen • Aarhus Universitet indleder forhandlinger om to nye Niels Bohr-professorater • Djurhuus stopper som institutleder og tager hul på ny global rolle • Repræsentanter for Aarhus Universitet blogger fra Rio+20 • Aarhus University Library er født • AU-forsker i Væxtfaktor-finale • Kalender


Nr. 22 (08.06.12)

Universitetet har fokus på sektorforskningens udfordringer • Nye rammer til sundhedsforskningen • Europæisk konference sætter fokus på fremtidens industri • 420 europæere tog de globale udfordringer i egen hånd • Sommermøde i den kommende uge • Udviklingsminister besøgte SANORD-konference • Kalender


Nr. 21 (01.06.12)

Fem nye lovende interdisciplinære forskningscentre • Tilsynsrapport: AU i en god udvikling • Sommermøde for medarbejdere den 14. juni • Symposium skal styrke internationale forskningsnetværk • Stor interesse for nye kandidatuddannelser i Kina • Fire nye forskerboliger i Ole Rømer Observatoriet • Kalender


Nr. 20 (25.05.12)

Store kapaciteter hædret ved Holst-Knudsen-ceremoni • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet får ny direktør • Vækstpartnerskab med fokus på innovation og uddannelse • Utraditionel konference på AU vil skabe bæredygtige løsninger • Kalender


Nr. 19 (21.05.12)

Kommentar til Ombudsmandens afgørelse • Ny redaktionsgruppe skal styrke strategiarbejde • MatchPoints – en attraktiv konference • Kalender


Nr. 18 (11.05.12)

Reaktioner på urimelig omtale af AU-ansatte i JP Aarhus • LHN-debat med studerende • Og årets modtagere af Holst-Knudsens Videnskabspris er … • Visionen for Aarhus University Library bliver til virkelighed • Nyt administrativt brugerpanel tager form • Intensiveret samarbejde med Peking University • Erhvervsforskerpris til Arts-professor • Årets kapsejlads bød på solskin og en sejr til økonomi • Europaministeren debatterede EU-udvidelse med AU-forskere • Sidste frist for tilmelding til sommeruniversitetet • Kalender


Nr. 17 (03.05.12)

Psykisk APV snart i høring på hovedområder • Fælles indsats for fremmedsprogene • Minister på innovations-inspiration hos studentervæksthuset • Kollektiv erindring – skabt på baggrund af krige, konflikter og kriser • Europaminister Nicolai Wammen debatterer Europas fremtid på AU • Royalt besøg og naturvidenskabelige forskerspirer på AU • Kalender


Nr. 16 (27.04.12)

Regnskab godkendt af bestyrelsen • Nyt om lønforhandling og fridage • Øget søgning til kandidatuddannelser • Velbesøgt Forskningens Døgn • "Gerda" er i luften – igen • Jurastuderende fik en tredjeplads i stor konkurrence • Kalender


Nr. 15 (20.04.12)

Mindre bureaukrati og mere forskning • Hyldest af den menneskelige intelligens og den geniale tanke • Endnu tættere samarbejde med førende kinesisk universitet • Ny e-læringsplatform sendes i udbud • Den største hjerne var fra AU • Kalender


Nr. 14 (13.4.12)

Nedtællingen til Excellence-konferencen er begyndt • Debatarrangement om miljø er aflyst • Nye tiltag skal afhjælpe administrative problemer • To brugergrupper skal videreudvikle UNIvers • Bliv klogere på Europa under Forskningens Døgn • Kalender


Nr. 13 (2.04.12)

Aarhus Universitets udgifter til eksterne konsulenter 2007-2011 • Administrativ støtte til eksterne forskningsmidler skal styrkes • AU står bag nyt energieffektivt kollegium på Aarhus Havn • Ny ledelse i EUA • Aarhus Universitet er vært for international prisceremoni • Kalender


Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2012Nr. 12 (23.03.12)
Stigende interesse for natur- og ingeniørvidenskab • Stor europæisk forskningskonference nærmer sig • Stor bevilling skal skabe ny viden om psykiske sygdomme • Kalender


Nr. 11 (16.03.12)
12 procent flere kvote 2-ansøgere til Aarhus Universitet • AU Fora er klar til at rådgive universitetsledelsen • Nyt mail- og kalendersystem hos alle inden sommer • Administrationen opfordrer til feedback • Villy Søvndal debatterede sikkerhedspolitik på Aarhus Universitet • Ny direktør til universitetets Technology Transfer Office • Kalender


Nr. 10 (09.03.12)
APV – to etaper i 2012 • De fire nye formænd for de Akademiske Råd er valgt • Udviklingsforløb for ledere er sat i gang • Studenterorganisationer inviteret til dialogmøde • Internationalisering og sprog i centrum ved tilsynsmøde • Vind billetter til Historiske Talkshows – Århundredets Festival • Dennis Ritter og Jørgen Leth til Kapsejlads • Kalender


Nr. 9 (02.03.12)
Ytringsfrihed og problemer med de administrative systemer • Ledelsen vil imødekomme studerendes ønsker om mere inddragelse • På vej mod ny udviklingskontrakt • Timeout i A&B-byggeriet • Styrket dansk-tysk samarbejde • Villy Søvndal præsenterer nyt sikkerhedspolitisk koncept på Aarhus Universitet • Unge tager hul på deres fremtid • 2.000 eller til DHL-stafet igen i år - eller flere? • Holder tankerne fra 1700-tallet vand i dag? • Kalender


Nr. 8 (24.02.12) Aarhus Universitet lancerer ny debatside • To internationale top-professorer tiltræder • Aarhus Universitet samarbejder med Horsens • 300 forskellige foredrag til Forskningens Døgn • Kalender


Nr. 7 (17.02.12) Den enkelte medarbejder har ubegrænset frihed • Kalender


Nr. 6 (10.02.12) Tre ph.d.-studerende får international karrierechance med EliteForsk • iNANO – 10 år i overhalingsbanen • Åbning af satsning, der skal udvikle kræftvacciner • Kalender


Nr. 5 (03.02.12) Horizon 2020 ligger godt til AU • Ny aftale med regionshospitalerne • World Cultural Council uddeler sine prestigefyldte priser på AU • Nyt opslagsværk fra Health skal gøre afstanden mellem forsker og lægfolk kortere • Kalender


Nr. 4 (27.01.12) Fejlagtige beskyldninger i ForskerForum • Forslag til udviklingskontrakt er nu i høring • Fire ERC Advanced Grants til Aarhus Universitet • Villum Kann Rasmussen Årslegat til fysikprofessor • Ny HSU-organisation lige på trapperne • Forskere retter fokus mod 1700-tallet • Vejen mod gennemdigitaliserede samfund • Kalender


Nr. 3 (20.01.12)

Fire nye tværgående medarbejderfora • Aarhus Universitet trækker sig fra Global Dialogue Prize • Besenbacher har fået den højeste kinesiske udmærkelse • Verdensomspændende konkurrence tegner billeder af fremtidens ledere • Tættere uddannelses- og forskningssamarbejde med Grønland • SANORD-symposium på Aarhus Universitet • Kunst, hjerner og netværk i Søauditorierne • Stadig åbent for indstillinger til Forskningskommunikationspris • Kalender


Nr. 2 (13.01.12)

Genvej til administrativ støtte • Dronningens rejselegater udvidet fra to til fire • Forskningens Døgn om Europas udfordringer • Fratrædelsesreception for Ove Poulsen • Kalender


Nr. 1 (06.01.12)

Udviklingskontrakt i høring • EU på AU • På vej mod samlet bæredygtighedspolitik • Problemer med parkeringspladser på AU • Kalender