Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2012

Stigende interesse for natur- og ingeniørvidenskab

Alle Aarhus Universitets fire hovedområder har i år modtaget flere kvote 2-ansøgninger end i 2011, men særligt Science and Technology har oplevet en kraftig stigning.

Således er der i år hele 42 procent flere, der har ønsket sig ind på én af de 30 naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser på Aarhus Universitet. Der er samtidig 16 pct. flere førsteprioritetsansøgninger til hovedområdet end sidste år.

School of Business and Social Sciences er stadig det hovedområde, der modtager flest kvote 2-ansøgninger, og i år har 16 pct. flere søgt ind på de samfunds- og erhvervsvidenskabelige uddannelser, mens der er 11 pct. flere førsteprioritetsansøgninger.

På Arts har stigningen været lidt mere beskeden, idet tre pct. flere har søgt ind, mens antallet af førsteprioritetsansøgninger er steget med seks pct. De største procentuelle stigninger ses på Sydasienstudier (200 pct), Litteraturhistorie (93 pct) og Brasilianske studier (88 pct).

Health har modtaget 2 pct. flere kvote 2-ansøgninger, men hele 11 pct. flere førsteprioritetsansøgninger. Især medicinstudiet tegner sig for en stor del af stigningen, idet 17 pct. flere end i 2011 har peget på Aarhus Universitet som deres første prioritet.

 


Stor europæisk forskningskonference nærmer sig

Om mindre end en måned vil Aarhus Universitet danne rammer for en af de største konferencer i forbindelse med det danske EU-formandskab; Excellence Revisited – The Value of Excellence.

Fra d. 18.-20. april mødes danske og udenlandske politikere, forskere, studerende, erhvervsfolk og øvrige interessenter for at debattere; Hvad er excellent forskning? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan fremmer vi excellent forskning i Europa?

Samtlige konklusioner vil blive samlet i Aarhus Deklarationen, der skal fungere som et vigtigt bidrag i forhandlingerne om Horizon 2020.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Lundbeckfonden, Carlsbergfondet og Aarhus Universitet. På konferencen vil der bl.a. være oplæg af tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen, prof. Gunnar Öquist, der er tidligere generalsekretær for Sveriges Kungliga Vetenskapsakademien, samt dr. phil. Wilhelm Krull, der er generalsekretær for Tysklands største private fond, VolkswagenStiftung.

 


Stor bevilling skal skabe ny viden om psykiske sygdomme

En rekordstor bevilling fra Lundbeckfonden på 121 mio. kr. betyder, at forskere fra Aarhus Universitet får mulighed for at opnå en langt større forståelse af sindslidelser som skizofreni, depression og ADHD.

Det sker i projektet iPsych, som kobler førende forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning med henblik på at undersøge både årsagerne til psykiske sygdomme og mulige behandlingsmtoder.

Forskerne samarbejder bl.a. med Statens Seruminstitut, Beijing Genomics Institute (BGI), deCode Genetics fra Island samt den færøske biobank.

 


Kalender

  • 28.-29. marts: ledelsesseminar
  • 2.-3. april: besøg fra University of Helsinki
  • 18.-20. april: EU 2012: Excellence-konference
  • 20. april: Forskningens Døgn
  • 25. april: bestyrelsesmøde (inkl. møde med formænd for akademiske råd)
  • 3. maj: kapsejlads

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog