Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 13/2012

Aarhus Universitets udgifter til eksterne konsulenter 2007-2011

Internt og ekstern har der været interesse for Aarhus Universitets brug af eksterne konsulenter siden fusionerne i 2007. Universitetet har nu gennemført en større udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011, hvilket omfatter ca. 10.000 kreditorer. De samlede udgifter til eksterne konsulenter for perioden er fordelt på tre formål:

  1. Konsulentudgifter til Den Faglige Udviklingsproces til forberedelse, implementering, rekruttering af ledere, outplacement, lederudvikling, teambuilding mv. Disse udgifter udgør i alt 13,8 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  2. Konsulentudgifter til fusionsprocessen inkl. Den Administrative Forandringsproces til rådgivning, systemudvikling m.v. i forbindelse med primært systemomlægninger og systemanskaffelser på baggrund af fusionerne. Disse udgifter udgør i alt 93,2 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  3. Konsulentudgifter til andre drift- og udviklingsopgaver, i alt 90,5 mio. kr. i perioden 2007-2011.

Aarhus Universitet har i samme periode haft en samlet omsætning på ca. 26 mia. kr. Oplysningerne om konsulentudgifter stammer fra universitetets nuværende og de forrige regnskabssystemer i de tidligere selvstændige institutioner.

Alle oplysningerne ligger nu tilgængelige på AU’s hjemmeside, hvor alle bilag, rapporter og indlæg m.v. i forbindelse med fusionerne og Den Faglige Udviklingsproces ligger tilgængelige.

 


Administrativ støtte til eksterne forskningsmidler skal styrkes

Den administrative støtte til forskere før, under og efter ansøgning af eksterne forskningsmidler skal styrkes. Den beslutning er truffet på baggrund af to brugerundersøgelser blandt 224 forskere vedrørende support til ansøgning og administrativ støtte, når midlerne er i hus.

87 % af de adspurgte forskere erklærede sig tilfredse eller meget tilfredse med den nuværende support, men efterspurgte samtidig øget støtte til de administrative processer, efter bevillingen er landet.  

Undersøgelsens resultater – koblet med en stigende efterspørgsel på den service, Forskningsstøtteenheden tilbyder forskerne allerede – har nu ført til et forslag om at opdele den administrative støtte i tre kategorier. De tre kategorier bliver tilpasset de enkelte projekters omfang og kompleksitet: i idéfasen, i ansøgningsfasen og efter tildeling af bevilling.   

  • Læs mere om forskningsstøtten 

 


AU står bag nyt energieffektivt kollegium på Aarhus Havn

I april bliver der åbnet for ventelisten til det nye 13-etagers høje Grundfos-kollegium på de bynære havnearealer i Aarhus.

Kollegiet er blandt andet designet til at give omfattende viden om bæredygtighed og energibesparelse. Det er aktørerne bag byggeriet, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole, der med hjælp fra Grundfos har installeret et af de mest omfattende måleprogrammer for energiforbrug i Danmark i det nye byggeri. Beboernes forbrug af el, vand og varme vil blive registreret hvert sjette sekund. Samtlige data skal bruges til forskning og teknologiudvikling.

 


Ny ledelse i EUA

Ved den årlige konference i The European University Association (EUA), der i år blev afholdt på University of Warwick, tiltrådte den nye præsident for EUA professor Helena Nazaré fra Portugal. Ved samme lejlighed blev rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og rektor ved University of Hull David Drewny udpeget til vice-præsidenter.

 


Aarhus Universitet er vært for international prisceremoni

Aarhus Universitet er valgt som vært for dette års World Cultural Council-prisceremoni. Det er første gang, ceremonien afholdes i Danmark.

Den har været verden rundt siden 1981 og er blandt andet blevet afholdt på universiteter som Oxford og Princeton.

 


Kalender

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 2. april

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog