Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr 16/2012

Regnskab godkendt af bestyrelsen

Aarhus Universitets bestyrelse godkendte i denne uge årsregnskabet for 2011, som viste et regnskab i balance med et mindre overskud på 48 millioner kroner. Aarhus Universitet havde i 2011 en omsætning på 5,8 mia. kroner, hvilket er den største i universitetets historie.

Universitetet havde budgetteret med et nulresultat og præsenterer reelt et driftsunderskud på 22 mio. kroner. Uforudsete renteindtægter på 70 mio. kroner betyder dog, at universitetet alligevel kommer ud med et overskud.

Der har i nogle medier været rejst tvivl om driften af Aarhus Universitet i forbindelse med den store reorganisering af universitetet, herunder rettidig udbetaling af løn og regninger. På bestyrelsesmødet den 25. april gav rektor en status for driften af universitetet, og den blev modtaget med tilfredshed. Rigsrevisionen og universitetets institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers havde ingen bemærkninger til årsregnskabet for 2011, og de leverede en anmærkningsfri revisionspåtegning.

Aarhus Universitet har udarbejdet et notat om regnskabet og egenkapitalen. Notatet viser, at der budgetteres med underskud på 50 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt frem til 2015. Det betyder samtidig, at egenkapitalen forventes at have toppet med regnskabet for 2011.

 


Nyt om lønforhandling og fridage

Hovedsamarbejdsudvalget har besluttet at udskyde lønforhandling 2012 til efteråret for at give tillidsrepræsentanterne og lederne bedre tid til at afvikle forhandlingerne. Alle lønstigninger vil dog være gældende med tilbagevirkende kraft.

Det var nogle af konklusionerne på denne uges HSU-møde, hvor man desuden fastlagde en række fælles retningslinjer for fridage med løn, tjenstlig befordring m.v.

Aarhus Universitet arbejder desuden på at indføre et fælles koncept for medarbejderudviklingssamtaler; de såkaldte MUS. Hovedområderne og administrationen kan allerede nu kontakte HR-partnerne for flere informationer.

 


Øget søgning til kandidatuddannelser

Det er ikke kun Aarhus Universitets bacheloruddannelser, der oplever voksende ansøgertal i disse år. Også kandidatuddannelserne modtager flere ansøgninger end tidligere.

En nylig opgørelse fra AU Studieadministration viser, at der i år er 9.398 ansøgere til kandidatuddannelserne – 12 procent flere end i 2011. Der er fremgang i ansøgertallet på alle fire hovedområder.

Den samlede stigning dækker blandt andet over, at der i det forgangne år er oprettet to nye kandidatuddannelser (retorik og neuroscience and neuroimaging), samt et nyt udbud i Emdrup (sygepleje). Hvis man ser bort fra disse, er stigningen i ansøgertallet dog stadig på 10 procent.

Tallene fra AU Studieadministration er foreløbige, da der stadig er åbent for ansøgninger på de fleste af uddannelserne.

 


Velbesøgt Forskningens Døgn

Forskningens Døgn har slået sig fast som et forskningsformidlingstilbud, som danskerne gerne benytter sig af. Igen i år var velbesøgt på Aarhus Universitet, hvor der var arrangementer på forskellige lokaliteter.

I Universitetsparken i Aarhus gik uddannelsesminister Morten Østergaard til Forskningens Døgn, efter han havde modtaget Aarhus Deklarationen i forbindelse med afslutningen af Excellence-konferencen (link) i Søauditorierne samme dag. Morten Østergaard var begejstret for både at besøge standene i foyerområdet og overvære et speedforedrag i et af auditorierne.

  • Læs mere
  • Se mere om Forskningens Døgn på www.au.dk/fd, hvor der også vil blive uploadet fotos.

 


"Gerda" er i luften – igen

Aarhus Universitets alumneplatform, ”Gerda”, er blevet relanceret i nyt design med nyt indhold og nye muligheder – ikke kun for alumner, men i lige så høj grad for nuværende studerende og medarbejdere, som kan få glæde af kontakten til tidligere studerende ved at få en profil på ”Gerda”.

Ud over et nyt design og en bedre oversigt over tilbud er søgemulighederne forbedret, så det er let at få overblik over, hvor alumner fra forskellige uddannelser bor og arbejder – bl.a. ved hjælp af et interaktivt verdenskort, som er blevet en fast del af søgeresultaterne. Desuden er der oprettet portaler for de fire hovedområder, hvor der kan oprettes undergrupper, der gør det lettere at kommunikere mere målrettet med alumnerne.

Derudover er et nyt fleksibelt mentorprogram for alumner ved at blive lanceret.

Man kan oprette profil på www.gerda.au.dk. Der er pt. ca. 13.000 profiler.

Der er en artikel om Gerda i den seneste udgave af alumnemagasinet AUgustus fra Aarhus Universitet.

  • Læs artikel om Gerda i nyhedsbrevet fra School of Business and Social Sciences

 


Jurastuderende fik en tredjeplads i stor konkurrence

Otte jurastuderende fra Aarhus Universitet blev for nylig nummer tre i en international procedure-konkurrence. Dermed endte de side om side med holdet fra amerikanske Harvard University og måtte se sig slået af vinderne fra indiske Nalsar og engelske UCL.

Det er den bedste placering, et dansk hold nogensinde har opnået i konkurrencen, der er blevet afholdt hvert år siden 1994. Den er den største af sin art i verden.


Kalender

  • 30. april: HKH Prins Joachim besøger konkurrencen Unge Forskere på AU
  • 30. april: Uddannelsesminister Morten Østergaard besøger Studentervæksthus Aarhus
  • 2. maj: Peking University på besøg
  • 3. maj: kapsejlads
  • 7. maj: EU-debat om Europas fremtid med Nicolai Vammen og AU-forskere
  • 10.-12. maj: MatchPoints 2012
  • 14. juni: sommertale

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 27. april

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog