Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2012

Reaktioner på urimelig omtale af AU-ansatte i JP Aarhus

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har reageret på den leder i JP Aarhus, som omtaler AU-ansatte som ”parasitter”. Lauritz B. Holm-Nielsen finder den tone og holdning meget upassende og indsendte umiddelbart efter en kommentar til JP Aarhus. Den er i JP Aarhus i dag, fredag den 11. maj. Den ligger også på universitetets hjemmeside.

 


LHN-debat med studerende

Lauritz B. Holm-Nielsen deltog torsdag aften i en debat med tidligere formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, Thea Frederiksen.

Overskriften for debatten var ”Fra forskning til faktura” og havde sit udgangspunkt i, hvad universiteternes rolle er i dag.

De to debattører var meget enige om, at det er helt afgørende, at universiteterne får høj grad af frihed. Men hvor rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ser en positiv udvikling i, at der ikke længere er valgte ledere på universitetet, så var Thea Frederiksen mere bekymret for, at den nuværende universitetslov giver for høj grad af topdown-styring. Hun er dog enig med rektor i, at der er brug for ledelse på universiteterne, og i forhold til kritikken af for høj grad af topdown-styring understregede Lauritz B. Holm-Nielsen, at der er store forventninger til, at de akademiske råd kommer til at spille en indflydelsesrig rolle, og at det er for tidligt at gøre status for deres reelle indflydelse endnu, da de kun lige er blevet konstitueret og har holdt få møder.

UNIvers bringer i kommende nummer, som udkommer tirsdag den 15. maj, en artikel fra debatten.

Debatten var arrangeret af Studenterhus Aarhus, som ønsker at lave flere debatarrangementer af den type, og Lauritz B. Holm-Nielsen tilkendegav uopfordret, at han til enhver tid gerne deltager, hvis de studerende ønsker at få ham i tale.


Og årets modtagere af Holst-Knudsens Videnskabspris er …

Modtagerne af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris er blevet offentliggjort i denne uge og går i år til:

 • AU-alumne og forskningsdirektør, professor, dr.med. Oluf Borbye Pedersen fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet
 • Professor, D.Pol.Sc. Timo Teräsvirta fra CREATES, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet uddeler Holst-Knudsens Videnskabspris, som er en af landets ældste og fineste videnskabelige priser, ved en traditionsrig ceremoni i Aulaen den 25. maj. Samme dag hædres de otte af universitetets ph.d.er, som får Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser i år.

Omtale af om arrangementet den 25. maj og læs mere om den enkelte prismodtager


Visionen for Aarhus University Library bliver til virkelighed

Visionerne for Aarhus University Library (AUL) har fået grønt lys, og processen med at skabe en ny, samlet biblioteksstruktur for Aarhus Universitet kan gå i gang.

Det vil blandt andet blive markeret med et stort kick-off møde den 13. juni for alle biblioteksmedarbejdere på AU og Statsbiblioteket.

Et af de første skridt i processen bliver at få skabt den formelle struktur og udpeget biblioteksledere på samtlige hovedområder. AUL vil blive implementeret som en organisatorisk enhed under AU Viden, og biblioteksmedarbejderne på AU vil fremover høre under AUL.

Følg arbejdet med AUL


 Nyt administrativt brugerpanel tager form

For at styrke serviceniveauet og den tilhørende kommunikation oprettes der nu et særligt rådgivende panel. Panelet kommer til at bestå af i alt 16 medlemmer, der som repræsentanter for administrationens brugergrupper skal medvirke til at sikre fokus på et højt serviceniveau og effektivitet. Panelet kan f.eks. fungere som høringspart eller som sparringspartner i forbindelse med nye drifts- og udviklingstiltag.

Udgangspunktet er, at panelet mødes cirka en gang om måneden og skal i første omgang fungere frem til medio 2013.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen er formand. De øvrige medlemmer udpeges snarest muligt ud fra følgende fordelingsnøgle:

 • 3 repræsentanter for institutledere udpeget af dekanerne i fællesskab
 • 3 repræsentanter for institutsekretariatslederne udpeget af dekanerne i fællesskab
 • 2 repræsentanter for dekansekretariaterne udpeget af dekanerne i fællesskab
 • 1 repræsentant for brugerne af administrative ydelser i AU Administration udpeget af universitetsdirektøren
 • 1 repræsentant for AC-organisationerne
 • 1 repræsentant for øvrige medarbejderorganisationer
 • 2 repræsentanter for funktionschefer og vicedirektører udpeget af universitetsdirektøren
 • 2 repræsentanter for de studerende udpeget af Studenterrådet

 


Intensiveret samarbejde med Peking University

Aarhus Universitet og Peking University udvikler løbende det samarbejde, som de to universiteter indgik en aftale om i oktober 2011, hvor en delegation fra Aarhus Universitet med blandt andre dekan Mette Thunø og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen besøgte Peking University.

Rektor Zhou fra Peking University har netop været på en genvisit for blandt andet at opleve AU’s faglige miljøer inden for skandinaviske studier, nano-kemi, genetisk psykiatri og strukturel biologi.

Samarbejdsaftalen mellem AU og Peking University er en bred aftale, som omfatter både studenterudveksling, ph.d.-udveksling og forskningssamarbejde. I øjeblikket er der AU-studerende på Beijing Campus og på Shenzhen Campus, ph.d.-udveksling med ST og HE samt konkrete sommerskoleaktiviteter.

En delegation fra Aarhus Universitet vil senere på året gengælde besøget med henblik på at udvikle samarbejdet.  


 Erhvervsforskerpris til Arts-professor

Professor og centerleder Kim Halskov fra Center for Avanceret Visualisering og Interaktion på Arts fik onsdag den 9. maj årets erhvervsforskerpris fra FUHU. Prisen er en hæderspris, som går til en forsker inden for samfundsvidenskab og humaniora, som har skabt fremragende forsknings- og formidlingsresultater til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne. Prisen er på 250.000 kr.

Læs mere


 Årets kapsejlads bød på solskin og en sejr til økonomi

Op mod 25.000 studerende var samlet i Universitetsparken, da årets Kapsejlads blev afholdt i strålende solskin torsdag d. 3.maj.

Efter en hæsblæsende finale mellem økonomi, Ingeniørhøjskolen og psykologi, roede økonomi sig for andet år i træk til sejren og det prestigefyldte trofæ, ”Det Gyldne Bækken”.

Se billeder og video fra årets kapsejlads


Europaministeren debatterede EU-udvidelse med AU-forskere

Optagelse af nye medlemslande i EU var temaet for den debat, der fandt sted mandag d. 7.maj mellem Europaminister Nicolai Wammen og Aarhus Universitets to EU-eksperter, lektor Derek Beach og professor Philipp Schröder.

Foran de cirka 150 fremmødte erklærede de tre debattører sig enige i, at en aktiv indsats for at udvide EU mod øst både er en økonomisk og sikkerhedspolitisk fordel for Europa.

Blandt publikum var en gymnasieklasse fra Mexico, udenlandske og danske studerende på AU, medlemmer af Folkeuniversitetet og alumner. De bidrog til debatten med spørgsmål og kommentarer til ministeren.

Læs mere eller se videoen fra hele debatten

 

 

 

 

 


 

Sidste frist for tilmelding til sommeruniversitetet

Det kan lige nås! Der er sidste frist for tilmelding for kurser på sommeruniversitetet på Aarhus Universitet den 15. maj. Sommerkurserne er alle på engelsk. En del har internationale undervisere og kurserne tiltrækker en del udenlandske studerende.

Der er kurser, der giver henholdsvis fem og 10 ECTS-points.

Se hvilke kurser og læs nærmere om ansøgningsmuligheder 

 


Kalender

 • 10.-12. maj: MatchPoints 2012
 • 25. maj: møde i Universitetssamvirket
 • 25. maj: årets prisceremoni for Holst-Knudsens Videnskabspris
 • 1.-3. juni: The Great Debate
 • 13. juni: bestyrelsesmøde
 • 14. juni: sommertale

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 11. maj

 

 


Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog