Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2012

Universitetet har fokus på sektorforskningens udfordringer

I forbindelse med den kritik, der har været omkring de tidligere sektorforskningsinstitutioners vilkår efter omorganiseringen – senest eksemplificeret i  rapporten ”Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner” – citerer ForskerForum i juninummeret Kaare Aagaard, Center for Forskningsanalyse, AU, for at bl.a. at sige, at … ”ledelsen har -så vidt jeg ved -ikke taget særlige initiativer eller sat problemet på en alarm-dagsorden nogen steder”.

AU tager problemstillingen meget alvorligt og er i gang med en række initiativer, der skal forbedre forholdene for de tidligere sektorforskere:

Arbejdsvilkårene for sektorforskerne indgår i den psykiske arbejdspladsvurdering, som universitetet igangsætter til efteråret.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, institutledere, dekanat m.fl. Gruppen skal bl.a. fremkomme med at idekatalog til sikkerhed i ansættelsen, ensartede konkurrencevilkår i forbindelse med ekstern finansiering, tydeligere karriereveje og klare kriterier for meritering inden for de forskellige stillingskategorier. Idekataloget skal høres i Akademisk Råd, FSU og LSU ad flere omgange i løbet af efteråret 2012  og forventes færdigt senere på året.

Endelig har universitetsledelsen i samarbejde med Uddannelsesministeriet længe arbejdet på at sikre, at myndighedsopgaverne tilføres basismidler via de ressortministerier, som modtager rådgivning.


Nye rammer til sundhedsforskningen

To nye bygninger, der skal huse fremtidens biomedicinske forskning, er på vej i Universitetsparken i Aarhus. Samtidig vil den eksisterende Bartholin Bygning få en markant ændret facade med glasparti ud mod parken.

Det fremgår af vinderforslaget i Bygningsstyrelsen og Aarhus Universitets projektkonkurrence om udvidelse og renovering af Institut for Biomedicins forsknings- og undervisningsfaciliteter.
Vinderprojektet er skabt af rådgiverteamet Cubo Arkitekter A/S (totalrådgiver), Lemming & Eriksson, Rådgivende Ingeniører A/S FRI samt Thing & Wainø, Landskabsarkitekter.

Projektet består af et nybyggeri på 8.300 kvm laboratoriebygning over jorden samt ca. 4.000 kvm underjordiske anlæg. Desuden nytænker og moderniserer det ca. 14.400 kvm bygninger, der allerede ligger som en del af Institut for Biomedicin i Universitetsparken – herunder Bartholin Bygningen.

Byggeriet forventes at gå i gang i april 2014 og stå færdigt i november 2015.


Europæisk konference sætter fokus på fremtidens industri

Den 19.-21. juni forventes cirka 1.000 medlemmer af Europas industrielle forsknings- og erhvervssamfund at deltage i den internationale konference, Industrial Technologies 2012, som i år afholdes i Aarhus.

Konferencen vil fremvise den førende forskning, der udføres i Europa indenfor de vigtigste teknologier, såsom avancerede materialer, nanoteknologi og innovative produktionsmetoder. Formålet er at ruste den europæiske industri til at blive mere konkurrencedygtig gennem overlegen innovation og skabe flere jobs og mere vækst for Europas borgere.

Det er blandt andet iNANO, der står bag arrangementet, hvor der forventes besøg fra en række topfolk fra det danske og udenlandske erhvervsliv og forskningsmiljøer; Svend Erik Sørensen, Danish Crown, Henrik Stiesdahl, Siemens Wind, Thomas Scheiter, Siemens, Kjeld Stærk, Danfoss, professor Richard Parker, Rolls Royce, samt formand for Carlsbergfondet og professor Flemming Besenbacher.

 


420 europæere tog de globale udfordringer i egen hånd

Den internationale konference ”The Great Debate: Solutions by Re-thinking”, der i weekenden samlede 420 europæere på Aarhus Universitet, resulterede i 35 konkrete løsningsforslag på de globale udfordringer inden for henholdsvis demografi, økonomi, velfærd og miljø.

Europaminister Nicolai Wammen, der besøgte konferencen lørdag eftermiddag, beskrev initiativet som et vigtigt skridt for europæisk demokrati og borgerdeltagelse.

De 35 forslag er nu sendt af sted til politikere i Bruxelles i håbet om at påvirke de kommende forhandlinger til Rio+20 konferencen sidst i juni.


Sommermøde i den kommende uge

Alle medarbejdere er velkomne til sommermødet, der afholdes i den kommende uge. Til mødet vil professor Anders Børglum, Centre for iSequencing, sammen med professor Søren Rysgaard, Center for Arktisk Forskning, og professor MSO Lotte Meinert, Centre for Cultural Epidemics, dele deres erfaringer med interdisciplinær forskning og diskutere med publikum, hvordan man bedst etablerer forskningssamarbejder på tværs.

Derpå vil rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fortælle om indsatsen på universitetets fire kerneområder og give en status på den faglige reorganisering. Det et muligt at debattere fremtidens Aarhus Universitet med universitetsledelsen og de fremmødte kolleger. Lektor Vibeke Lehmann fra Institut for Statskundskab er ordstyrer.

Sommermødet finder sted torsdag den 14. juni kl. 14-16 i Søauditorierne, Aarhus C.

Mødet kan også følges på medarbejdere.au.dk og ved en række storskærmsarrangementer på Aarhus Universitets lokaliteter rundt omkring i landet.  Det vil være muligt at stille spørgsmål og deltage i debatten både fra salen og via mail: kommentar@au.dk.

Efter mødet vil der være en forfriskning både i Aarhus og til storskærmsarrangementerne.


Udviklingsminister besøgte SANORD-konference

Udviklingsminister Christian Friis Bach besøgte tidligere på ugen Aarhus Universitet for at tale om den nationale strategi for udviklingsstøtte og de danske universiteters rolle heri.

Han omtalte blandt andet Aarhus Universitets arbejde i Building Stronger Universities-initiativet og understregede, at Danske Universiteters samarbejde med pendanter i udviklingslandene spiller en stor rolle for at øge forskningskapaciteten og styrke uddannelsessystemerne.

Ministerens oplæg indgik i SANORD-konferencen, som i år blev afholdt for tredje gang. SANORD er et netværk bestående af 37 universiteter fra Nordeuropa og det sydlige Afrika.

 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog