Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 23/2012

Sommermøde med faglig debat om interdisciplinaritet

Professor Anders Børglum, professor Søren Rysgaard og lektor Lotte Meinert præsenterede på torsdagens sommermøde de nye centre, som de er sat i spidsen for med strategiske midler fra universitetet. Fælles for forskningen i de tre nye tiltag er interdisciplinaritet, og der blev lejlighed til at diskutere, hvad de tre forskere hver især forstod ved det. Alle tre lagde vægt på det helt afgørende i en stærk kernefaglighed som fundamentet for at gå sammen med andre i et interdisciplinært projekt.

Det vil snart være muligt at se en video på medarbejdere.au.dk med de tre forskeres præsentationer og den efterfølgende debat.

 

Rektors sommertale

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen kom i sin sommertale ind på den tilsynsrapport, som ministeriet netop har udarbejdet om Aarhus Universitet. Det er ministeriets status på, hvordan Aarhus Universitet klarer sig og udvikler sig. Der er generel positiv omtale af universitetet i rapporten.

”Denne rapport tegner et billede af Aarhus Universitet som et velfungerende universitet, der er inde i en god udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter og mht. udbygning af universitetets fysiske rammer.”

Tilsynsrapporten kommer specifikt ind på, at Aarhus Universitet har valgt at reorganisere sig for at sikre, at universitet kan bidrage med det, som forventer af Aarhus Universitet, såvel som andre universiteter. Ministeriet anerkender, at det er en omfattende proces.

Rektor kom bl.a. også ind på udfordringerne for uddannelsesstrukturen, Horizon 2020, den kommende udviklingskontrakt, talentudvikling, samt forventningerne til de kommende finanslovsforhandlinger.


Forskningen i vækst siden 2007

Der bliver flere og flere videnskabeligt ansatte på både Aarhus Universitet og de danske universiteter som helhed. Det viser de seneste nøgletal fra Universiteternes Statistiske Beredskab, som omfatter perioden 2007-2011.

På Aarhus Universitet er der siden 2007 blevet 26 procent flere fastansatte videnskabelige medarbejdere, mens antallet af deltidsansatte VIP’er er steget med 42 procent. Antallet af teknisk-administrative personaleårsværk i samme periode steget med 13 procent.

Antallet af videnskabelige årsværk i den danske universitetssektor er samlet set steget med 30 procent i perioden 2007-2011.

Det er nogle af nøgletallene i Det Statistiske Beredskab, som udgives af Danske Universiteter og omfatter tal for bl.a. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

 


Michael Christiansen genudpeget til bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede på mødet onsdag den 13. juni at genudpege formand Michael Christiansen som medlem af Aarhus Universitets bestyrelse for perioden 1. februar 2013 – 31. januar 2017. Michael Christiansen blev medlem af Aarhus Universitets bestyrelse den 1. februar 2009 og har siden 1. februar 2011 været formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog også økonomirapport 1 (1. kvartal) for 2012 til efterretning, hvor universitetet forventer at overholde budgettet, som indeholder et overforbrug på 41 mio. kr.

Bestyrelsen udtrykte ros til arbejdet med specielt Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 og de nye vedtægter for Aarhus Universitet, som forventes underskrevet af ministeren inden sommerferien.


Aarhus Universitet indleder forhandlinger om to nye Niels Bohr-professorater

Danmarks Grundforskningsfond har netop afsluttet behandlingen af ansøgningerne til Niels Bohr-programmet og har inviteret til kontraktforhandlinger om i alt seks Niels Bohr-professorater – heraf går to til Aarhus Universitet.

Det drejer sig om professor i geologi Charles E. Lesher og professor i antropologi Anna Lowenhaupt Tsing, begge fra University of California, USA.

De vil blive tilknyttet henholdsvis Institut for Geoscience og Institut for Samfund og Kultur i et femårigt professorat.

 


Djurhuus stopper som institutleder og tager hul på ny global rolle

Fredag den 15. juni blev der sat officielt punktum for en æra på Klinisk Institut. Denne dag holder instituttet afskedssymposium for institutleder Jens Christian Djurhuus, der har været leder af instituttet siden 1978. Efter tre årtier som leder og højt respekteret drivkraft vender han tilbage til forskningen den 1. juli. Han har siden 2007 været formand for bestyrelsen for Det frie Forskningsråd siden 2007 og er netop udnævnt som Danmarks repræsentant i et helt nyetableret verdensomspændende forskningsråd, Global Research Council.

Ny Institutleder på Klinisk Institut er centerchef, ph.d., Kristjar Skajaa, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 


Repræsentanter for Aarhus Universitet blogger fra Rio+20

Som det eneste universitet i den officielle danske delegation er AU repræsenteret med otte medarbejdere ved bæredygtighedstopmødet Rio+20 i Brasilien den 15.-22. juni.

De skal blandt andet være med til at kåre vinderen af den globale FN-konkurrence, PRME LEADERS +20, om udvikling af nye uddannelser i bæredygtighed – en konkurrence som AU har udviklet i samarbejde med FN.

Desuden står AU bag et stort State-of-Green fremstød for danske bæredygtige løsninger i samarbejde med Novozymes, Grundfos, Mærsk, Danfoss og DI. I den forbindelse vil AU være arrangør for en række bæredygtighedsevents under konferencen med deltagelse af blandt andre statsminister Helle Thorning-Schmidt, udenrigsminister Villy Søvndal, klima- og energiminister Martin Lidegaard, miljøminister Ida Auken og ledende ministre og embedsmænd fra både Brasilien og FN.

Undervejs vil de otte AU-deltagere løbende blogge om bæredygtighed, og vil holde interesserede læsere orienterede om udviklingen i de storpolitiske forhandlinger - rigt krydret med billeder og personlige oplevelser.

 


Aarhus University Library er født

Aarhus Universitet og Statsbiblioteket lancerede i denne uge det nye Aarhus University Library, der samler universitetets 22 biblioteker i en ny enhed i et tæt samarbejde med Statsbiblioteket.

Lanceringen skete med et fællesmøde for alle biblioteksmedarbejdere tidligere på ugen.

Den nye aftale samler biblioteksmedarbejdernes kræfter og giver dem bedre muligheder for at dele viden på tværs af de faglige miljøer. Det skal være med til at udvikle de vigtige services, som bibliotekerne yder til universitetets forskere og studerende.

Aarhus University Library bevarer fokus på de nære serviceydelser, men bliver desuden organiseret i seks tværgående fagfællesskaber omkring det moderne universitetsbiblioteks kerneydelser: Process and Archiving, Learning Commons, Research support, Information literacy, E-learning support og Scholarly publications.

 


AU-forsker i Væxtfaktor-finale

AU-forsker Ole Green fra Institut for Ingeniørvidenskab er udvalgt til finalen i DRs væxtfaktor. Ole Green har skabt en lovende iværksættervirksomhed med en særlig censor, der kan registrere fugt og temperaturer i korn, ensilage og frø og derved forhindre, at fødevareproducenter mister millioner af kroner på grund af forrådnelse. Ole Green har to modkandidater i finalen, den 20. juni.

Ole Green er med sin virksomhed Webstech et godt eksempel på, hvordan et forskningsresultat kan udmønte sig i en konkret virksomhedsidé.

 


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog