Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 25/2012

Strategiske midler til nationale centre

Aarhus Universitet har nu afsat 66 mio. kr. over 5 år til strategiske satsninger indenfor videnudvekslingsområdet, herunder midler til styrkelse af de tre nationale centre.

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) kan disponere over 5 mio. kr. årligt i de kommende fem år, mens Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) foreløbig modtager 10 mio. kr. over de næste to år. Yderligere 15 mio. kr. er på vej til DCE over de efterfølgende tre år, når centeret har færdiggjort planer for udmøntningen.

Der er foreløbig afsat fem mio. kr. til Nationalt Center for Kultur og Læring (DCL), som i øjeblikket arbejder på konkrete projektplaner.

De nationale centre skal som beskrevet i 9.marts-rapporten fra 2011 understøtte Aarhus Universitets overordnede ambitioner vedrørende videnudveksling og sikre høj kvalitet i rådgivningen af ressortministerier og erhvervsliv. Centrene kan ud over de strategiske midler råde over midler, som indhentes i forbindelse med rådgivningsopgaver.

De resterende 11 mio. kr. er endnu ikke afsat til specifikke projekter, men vil blive prioriteret af Videnudvekslingsbåndet på baggrund af konkrete projektansøgninger.

 


Aarhus Universitet på Euroscience Open Forum

Aarhus Universitet deltager i juli på den store Euroscience Open Forum (ESOF) i Dublin. Konferencen samler flere hundrede forskere, politikere, erhvervsfolk m.fl. for at drøfte nye opdagelser og debattere den europæiske udvikling inden for forskning og forskningspolitik.

På konferencen vil rektor Lauritz B. Holm-Nielsen blandt andet overrække den Aarhus Deklaration, som blev udformet på Excellence-konferencen, til EU's forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn.

ESOF, der beskæftiger sig med en bred vifte af akademiske discipliner, afholdes hvert andet år. Konferencen er tidligere blevet afholdt i Stockholm, München, Barcelona og Torino.

 


AU Summer University klar til startskud

62 kurser, 35 gæsteundervisere og ikke mindst 1.300 danske og udenlandske studerende, der har valgt at bruge en del af deres sommerferie på at dygtiggøre sig.

Det er nogle af nøgletallene for AU Summer University, der i år kører for anden gang som samlet sommerskole. Ud over de faglige programmer byder forløbet også på sociale arrangementer for deltagerne.

AU Summer University starter 2. juli og afsluttes 24. august.

 


Deltag i høringen om nyt AU-medie

Medarbejdere og studerende kan nu indgive høringssvar om et nyt medie, som skal være med til at styrke den interne kommunikation på Aarhus Universitet.

Høringen gennemføres på baggrund af et indstillingspapir, som to projektgrupper bestående af medarbejdere og studerende har været med til at udforme i løbet af foråret. Både de ansatte og studerende i grupperne ønsker fortsat et fælles medie, der viser AU’s mangfoldighed og opbygger et fællesskab på tværs. Samtidig lægger grupperne op til, at det nye medie skal fokusere mere på dybdeborende journalistik.

Høringssvar på indstillingspapiret bedes sendt pr. mail til projektets sekretær Ulrik Vosgerau senest den 31. august 2012 klokken 12:00.

 


Byggeri af nyt forskningsskib er søsat

Aarhus Universitet underskrev i denne uge kontrakt med Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri om byggeri af et moderne forskningsskib.

Finansieringen på 30 mio. kr. blev sikret via Infrastrukturpuljen i 2009, og siden da har en projektgruppe arbejdet på at indrette skibet, så det kan bruges af flere forskellige fagmiljøer. Skibet bliver ca. 28 meter langt og har plads til 12 personer på op til 7 døgns togter.

Ud over at være det første forskningsskib, der er blevet bygget i Danmark i 30 år, bliver skibet samtidig det første, som er bygget til et dansk universitet. De øvrige universiteter har dog også mulighed for at leje skibet, der forventes leveret senest i februar 2014.


Kalender

  • 11.-15. juli: Euroscience Open Forum 2012

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog