Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2012

7.259 ansøgere tilbudt optagelse på Aarhus Universitet

7.259 tilbud om optagelse. Det er det foreløbige resultat af de mere end 24.000 ansøgninger til bachelorstudierne, som Aarhus Universitet hidtil har modtaget.

Det er det største antal nye bachelor-studerende, som har fået tilbud om optagelse på universitetet. På enkelte uddannelser er der dog stadig ledige pladser, som kan søges indtil studiestart. Derfor kan det endelige optag vise sig at være en anelse større, når universitetet i begyndelsen af september byder velkommen til de nye studerende.

Stigningen i antallet af nye studerende skyldes først og fremmest fusionen med Ingeniørhøjskolen i Aarhus, som foreløbig har tilbudt at optage 548 ansøgere. Her forventes et yderligere optag, da hold med vinterstart kan optage ansøgere helt frem til december.

På nuværende tidspunkt har i alt 6.671 af Aarhus Universitets ansøgere takket ja til deres studieplads. Næsten 90 procent af ansøgerne har i år søgt digitalt.

 

Travlhed hos vejledningen

Den store interesse for Aarhus Universitet har også kunnet mærkes i Informations- og vejledningscenteret. Fra 1. maj til 5. juli modtog centeret 1.217 mails og 4.891 telefonopkald fra ansøgerne og 1.429 henvendelser via chat. I alt mere end 7.500 henvendelser, og dertil kommer de mange ansøgere, som kontaktede Aarhus Universitets studievejledere på de enkelte uddannelser.

Også i uge 31 var der travlt med at hjælpe ansøgerne, og alene på chat-vejledningen henvendte knap 400 personer sig til Informations- og vejledningscenteret.

 


ERC uddeler nye bevillinger

Det europæiske forskningsråd (ERC) har udvidet sit bevillingsprogram og uddeler nu i alt fem forskellige virkemidler. Foruden de velkendte Starting Grants og Advanced Grants har ERC også etableret de såkaldte ERC Consolidator Grants, som gives til topforskere med 7-12 års forskningserfaring. Her kan modtagerne få op til 2,75 mio. euro i op til fem år.

Derudover udbyder det europæiske forskningsråd også to mindre programmer:

  • ERC Synergy Grants; gives til forskergrupper, som arbejder på tværs af fagområder, samt
  • ERC Proof of Concept; gives til bevillingsmodtagere, der vil opdyrke innovationspotentialet i deres ERC-projekt

Aarhus Universitet modtog sidste år fire Starting Grants og tre Advanced Grants. Til sammenligning har Uppsala Universitet og Københavns Universitet modtaget hver seks ERC Grants, Edinburgh University fem, og Universiteit Utrecht fire. Schweiz er ét af de lande, som med stor succes satser på at hente ERC-midler, og her har eksempelvis Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich hentet hele tolv ERC Grants i 2011.

 


Gratis kurser på Folkeuniversitetet

Nuværende og pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt ledsager kan gratis tilmelde sig ét udvalgt hold på Folkeuniversitetet i Herning, Aarhus eller Emdrup. Tilmeldingen åbner onsdag den 15. august kl. 10. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter “først til mølle”-princippet.

 


Kalender

  • 29. august: CULT, EU's kulturudvalg, besøger Aarhus Universitet
  • 31. august: indvielse af S-bygningen på Fuglesangs Allé i Aarhus
  • 10. september: indvielse af DigiHumLab
  • 10. september: indvielse af Astrid2
  • 14. september: Aarhus Universitets årsfest
  • 18.-19. september: bestyrelsesmøde/-seminar
  • 21. september: indvielse af Arktisk Forskningscenter
  • 24. september: polarforskerdag

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog