Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 29/2012

Aarhus Universitets årsfest 2012

Den 14. september afholder Aarhus Universitet sin traditionsrige årsfest, som denne gang markerer universitetets 84-års fødselsdag.

Højtideligheden i Aulaen om eftermiddagen byder bl.a. på taler af bestyrelsesformanden og rektor, samt festforelæsning ved professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, promovering af nye æresdoktorer, uddeling af priser og ikke mindst udnævnelse af årets æresalumne. Eftermiddagens arrangement i Aulaen transmitteres på nettet.

Aftenen byder på en stjernespækket koncert under ledelse af kapelmestrene Per Chr. Frost og Peter Vuust. Det populære aftenarrangement trækker fulde huse, og derfor udsendes billetter til universitetets medarbejdere efter først til mølle-princippet.

Aarhus Universitets studerende markerer dagen ved at afholde den kombinerede Idrætsdag og Danmarks Største Fredagsbar i Universitetsparken.

 


Interdisciplinær uddannelse drøftes på septembermøder

Uddannelserne er i centrum, når universitetsledelsen i næste måned besøger de fire hovedområder i forbindelse med de årlige septembermøder. Her skal man drøfte, hvordan en interdisciplinær uddannelsesprofil kan udvikles, og hvordan Aarhus Universitets uddannelsesstruktur kan give de studerende flere muligheder for at kombinere fag og opnå kompetencer på tværs af de forskellige forskningsområder.

Centrale emner på møderne bliver bl.a. kernefaglighed som det afgørende fundament for interdisciplinaritet, forskelligheden i hovedområdernes studiestrukturer, og ikke mindst de praktiske muligheder for at integrere interdisciplinære elementer i ECTS-systemet.


AU fastholder placering i top-100 på Shanghai-rangliste

Dette års udgave af den såkaldte ARWU-ranking (Academic Ranking of World Universities); også kendt som Shanghai-ranglisten, er netop blevet offentliggjort, og Aarhus Universitet er fortsat at finde som nr. 86 på den internationale universitetsrangliste.

I 2007 var Aarhus Universitet nr. 102 på listen, men efter flere års fremgang har universitetet konsolideret sig i top-100, hvor man er blandt de fem yngste institutioner. Toppen af ranglisten er domineret af amerikanske universiteter, som optager 17 af de første 20 pladser.

ARWU-ranglisten, der har rod på Shanghais Jiao Tong University, måler på sundhedsvidenskabelig, naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning. I modsætning til andre ranglister anvender ARWU-listen udelukkende objektive parametre såsom antal publikationer, Nobelpriser og artikler i magasiner som Science og Nature.

 


Interdisciplinært center åbner dørene

Det nye interdisciplinære forskningscenter, Interacting Minds, åbner officielt sine døre fredag den 24. august.

Centeret, der ledes af professor Andreas Roepstorff, skal skabe ny viden om menneskelig interaktion ved at inddrage forskning fra både socialvidenskab, sundhedsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. Der er foreløbig givet bevilling til de første fem års aktiviteter.

Åbningen af Interacting Minds markeres med en faglig workshop og efterfølgende reception, som er åben for alle tilmeldte.

Interacting Minds er ét af de fem interdisciplinære forskningscentre, som tidligere på året blev etableret ved Aarhus Universitet med henblik på at stimulere samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser.

 


Strategiske midler styrker ph.d.-området

Der bliver blandt andet fokus på karrieremuligheder og international rekruttering, når der i de kommende år uddeles godt 6,6 mio. kr. til strategiske initiativer inden for talentudvikling. Midlerne skal være med til at styrke ph.d.-området på Aarhus Universitet og underbygge den danske satsning på ph.d.-uddannelser.

Foreløbig er fire forskellige initiativer på tegnebrættet hos det tværgående Talentbånd:

  • Styrkelse af den målrettede karrierevejledning til ph.d.-studerende med fokus på både den private og den offentlige sektor
  • En tilfredshedsundersøgelse blandt de nuværende ph.d.-studerende med henblik på kvalitetssikring af uddannelserne
  • Udvikling af nye kurser med relevans for ph.d.-studerende fra alle fagområder
  • En rekrutteringskampagne rettet mod ph.d.-studerende fra hele Europa

De strategiske midler fordeles over perioden 2012-2016.

 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog