Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2012

Fire nye tværgående medarbejderfora

Aarhus Universitet etablerer nu de fire tværgående fora, som skal sikre, at medarbejdernes fagekspertise og den nyeste viden bringes i spil i forbindelse med universitetets beslutninger og planer inden for de fire kerneaktiviteter – forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Akademisk råd fra hvert hovedområde skal senest 1. marts udpege to personer til hvert forum. Dermed vil otte medlemmer af hvert tværgående forum være udpegede af de akademiske råd. Forum-medlemmerne kan udpeges bredt og behøver således ikke være medlemmer af de akademiske råd.

De øvrige medlemmer af de fire fora er dekanen med ansvaret for den pågældende kerneaktivitet, én prodekan fra hvert hovedområde, samt op til syv medlemmer, der udpeges af universitetsledelsen.

Det forventes, at de fire fora kan holde deres første møde i begyndelsen af april.

 


Aarhus Universitet trækker sig fra Global Dialogue Prize

Efter længere tids sonderinger af muligheder for samarbejde om uddelingen af Global Dialogue Prize er initiativtager Jesper Garsdal og Aarhus Universitet blevet enige om, at universitetet fremover ikke medvirker ved uddeling af prisen.

Arts støtter varmt bestræbelserne på at sætte fokus på interkulturel dialog, men har ikke kunnet blive enige med Jesper Garsdal om, hvordan den bagvedliggende organisering og forskningsforankring af prisen skal være. Universitetet ønsker på ingen måde at stå i vejen for Jesper Garsdals videre arbejde med Global Dialogue Prize og ønsker ham al mulig held og lykke med projektet.

Global Dialogue Prize, der blev til i et samarbejde mellem initiativtageren Jesper Garsdal og Arts, Grundfos og Aarhus Kommune, blev første gang uddelt i 2010. Ideen med prisen var, at den skulle uddeles hvert andet år frem til 2017, hvor Aarhus kandiderer til titlen som Europæisk Kulturhovedstad, men at den frem til da også kunne uddeles andre steder i verden.

Arts vil nu i samarbejde med Grundfos og Aarhus Kommune udvikle nye ideer og initiativer, der kan markere Aarhus og regionen i verden.


Besenbacher har fået den højeste kinesiske udmærkelse

Professor Flemming Besenbacher, iNANO, Aarhus Universitet, modtog i denne uge Chinese Academy of Sciences’ Award for International Scientific Cooperation.

Prisen er den højeste udmærkelse, en udenlandsk forsker kan opnå i det kinesiske akademiske system, og den er aldrig tidligere blevet tildelt en dansker.

Besenbacher modtog i 2010 det prestigefyldte Einstein-professorat fra Chinese Academy of Sciences, og han er desuden æresdoktor på ni kinesiske universiteter.

Flemming Besenbacher overlader 1. februar posten som leder af iNANO til professor Niels Christian Nielsen. Det markeres ved iNANO’s 10-års jubilæumsreception den 6. februar. Receptionen finder sted kl. 15.30 i Fysisk Kantine, Ny Munkegade 120, bygning 1520.

 


Verdensomspændende konkurrence tegner billeder af fremtidens ledere

School of Business and Social Sciences har netop lanceret en global konkurrence med fokus på at uddanne fremtidens ledere. Universitetet har sammen med FN udviklet konkurrencen, som opfordrer studerende og undervisere til at sætte ord på, hvordan man mest optimalt uddanner fremtidens ledere, så de kan håndtere samfundets store udfordringer som stigende verdensbefolkning, klimaforandringer, knaphed på vand, mad, energi.

Konkurrencen hedder PRME LEADERS+20 efter FN-programmet PRME (Principles of Responsible Management Education). PRME’s medlemmer omfatter over 400 universiteter og business schools verden over, som har forpligtet sig til at udvikle deres uddannelser kontinuerligt med henblik på at uddanne en ny generation af ledere.

Vinderne af konkurrencen skal præsentere deres ideer for en række højtstående personer inden for uddannelse og erhvervsliv verden over samt FN i forbindelse med ’Rio+20 PRME Global Forum’ og ’Rio+20 UN Corporate Sustainability Forum’. Andenpræmien er et møde med Danmark og dermed en dansk fortolkning af bæredygtighed. Vinderne vil få et scholarship til at deltage i et kursus med fokus på bæredygtighed på AU’s sommeruniversitet. De vil desuden komme rundt i Danmark og opleve konkrete eksempler på, hvordan private og offentlige virksomheder fokuserer på bæredygtighed. De skal bl.a. på besøg hos Mærsk og på Samsø, og Aarhus’ borgmester og klimachef har tilbudt at tage imod dem og introducere dem til byens klimastrategi.

 


Tættere uddannelses- og forskningssamarbejde med Grønland

Grønlands minister for uddannelse, forskning og nordiske anliggender, Palle Christiansen, har netop besøgt Aarhus Universitet for at udvikle tættere bånd mellem Grønland og Aarhus Universitet både forsknings- og uddannelsesmæssigt.

Mødet tog udgangspunkt i at styrke det samarbejde, der allerede finder sted, ikke mindst forskning inden for det arktiske område. Derudover var der fra begge parter et ønske om at udvikle nye samarbejds- og interesseområder, for eksempel ved at skabe nye uddannelsesaktiviteter; ikke blot i relation til universitetets stærke arktiske forskning, men også med baggrund i universitetets øvrige fagområder.

Derfor var alle fire hovedområder på Aarhus Universitet repræsenteret på mødet med den grønlandske minister, og der vil nu blive arbejdet videre med de ideer, der blev udviklet på mødet.


SANORD-symposium på Aarhus Universitet

Forskere på Aarhus Universitet opfordres til at bidrage med artikler til det årlige SANORD-symposium, som Aarhus Universitet skal være vært for til sommer.

SANORD står for Southern Africa-Nordic University Network, og AU’s værtskab for det forestående SANORD-symposium indgår i en større sammenhæng, der søger at stimulere og videreudvikle universiteters kapacitet til at påtage sig centrale roller i udviklingen af de samfund, de er en del af.

SANORD omfatter 15 universiteter i de nordiske lande samt 17 universiteter i Botswana, Malawi, Namibia, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe og er et forum for universitetsledelser, internationale sekretariater og forskere, som arbejder for at fremme nord/syd-samarbejdet mellem universiteter i de to geografiske regioner.

Symposiet er arrangeret i samarbejde mellem Aarhus Universitet og SANORD og finder sted på Aarhus Universitet d. 6.-7. juni 2012.

Der er deadline for artikelforslag den 31. januar.

 


Kunst, hjerner og netværk i Søauditorierne

Medarbejdere ved Aarhus Universitet har den 7. februar mulighed for at styrke deres internationale netværk. Den dag er AU er vært for et særligt netværksarrangement for danske og udenlandske medarbejdere på de danske universiteter og på en række store danske erhvervsvirksomheder.

Efter prorektor Søren E. Frandsen har budt velkommen fortæller kunstner Erik A. Frandsen om tankerne bag sine værker; herunder bl.a. flere af dem, som er opstillet på Aarhus Universitet. På programmet er der også et oplæg ved professor og hjerneforsker Leif Østergaard, CFIN.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Consortium for Global Talent. Det er gratis og åbent for alle medarbejdere på Aarhus Universitet. Partnere og ægtefæller er også velkomne.

Netværksarrangementet finder sted i Søauditorierne (Merete Barker auditoriet), 7. februar 2012, kl. 16.30/17.00 til ca. 19.15.


 

Stadig åbent for indstillinger til Forskningskommunikationspris

Den 31. januar er sidste mulighed for at indstille en kollega til Forskningskommunikationsprisen.
Den gives hvert år til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at kommunikere sin forskning til en bred målgruppe – gerne på inddragende vis og ved brug af innovative formidlingsformer eller –kanaler.
Alle kan indstille kandidater til prisen, der tidligere er blevet givet til bl.a. AU-projektet Danmarkshistorien.dk.
Prisen uddeles af Uddannelsesministeriet og overrækkes i forbindelse med åbningen af Forskningens Døgn den 19. april 2012. Med hæderen følger 100.000 kroner.

 


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 20. januar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog