Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2012

Helle Thorning-Schmidt besøgte Aarhus Universitet

Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte i går Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet hilste på studerende og medarbejdere og besøgte de nyeste forskningsfaciliteter på iNANO.

Helle Thorning-Schmidt havde selv valgt temaet for besøget og fik en grundig indføring i det interdisciplinære tankesæt, der på 10 år har gjort nanoforskning på AU verdensførende. Udover oplæg om den nyeste nanoforskning, samt et besøg i iNANOs renrum, var Statsministeren meget begejstret for mødet med de studerende, der netop har vundet den internationale BIOMOD-konkurrence i biodesign på Harvard foran hold fra MIT, Tokyo, Zürich og mange flere. Statsministeren besøgte også den 46 meter lange partikelaccelerator, Astrid2, på Institut for Fysik og Astronomi, der bliver officielt indviet på mandag den 10. september.

Besøger åbningen af Sino-Danish Center for Education and Research
Statsminister Helle Thorning-Schmidt deltager desuden i den officielle åbning af det nye Sino-Danish Center for Education and Research i Beijing d. 10. september 2012.

Universitetscenteret er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og det kinesiske universitet University of Chinese Academy of Sciences.

Statsministeren holder en tale til ceremonien, der indvier centeret og markerer starten på fire helt nye kandidatuddannelser, herunder Neuroscience og Neuroimaging, der er forankret på AU.


AU indvier to nye forskningslaboratorier

Mandag den 10. september er Aarhus Universitet vært for indvielsen af to forskningslaboratorier, der hver især vil bidrage med nye muligheder for forskningen i både de ”tørre” og ”våde” fag.

Ny accelerator styrker forskning i partikler
Efter fire års udviklingsarbejde vil Institut for Fysik og Astronomi præsentere en ny 46 meter lang partikelaccelerator, Astrid2, som kun findes ganske få steder i verden. Acceleratoren har fået sit navn efter sin ”lillesøster”, Astrid, der siden 1991 har gjort AU verdensførende indenfor forskning i acceleratorfysik.    

Med Astrid2 vil AU kunne tilbyde danske og internationale forskere den ultimative røntgen-kilde, der giver en unik mulighed for at kortlægge de mindste bestanddele i verden omkring os.

Et stærkt forskningsmiljø bestående af både fysikere, biologer og hospitalsfysikere kombineret med Astrid2s egenskaber, betyder at AU vil blive blandt de absolut førende indenfor acceleratorfysik og synkrotronstråling, og forventes at kunne bidrage med ny viden om eksempelvis udviklingen af materialer som graphen, stråleterapi og behandling af kræft.

Nyt digitalt laboratorium for humanistisk forskning
Mandag åbner ligeledes det nye forskningslaboratorium DIGHUMLAB - ” Digital Humanities Lab.”

DIGHUMLAB er et nyt, ambitiøst nationalt projekt støttet af Uddannelsesministeriet, der med udvikling af  digitale redskaber og metoder vil medvirke til at skabe nye muligheder for forskningen inden for de humanistiske discipliner.

Åbningsseminaret finder sted i Nygaard-bygningen på Aarhus Universitet fra kl. 12.00 til 17.30.  Alle er velkomne og bedes tilmelde sig direkte til lels@adm.au.dk.


Dronning Margrethe deltager i årsfesten

Dronning Margrethe overværer i år den særlige årsfestceremoni i Aulaen fredag den 14. september. Det giver Dronningen mulighed for at møde de fire studerende fra universitetet, som i år modtager Dronningens rejselegater.

I forbindelse med Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum i januar markerede Aarhus Universitet de tætte bånd mellem Kongehuset og AU ved blandt andet at udvide Dronning Margrethe den ll's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet fra to til fire legater. Dronningens rejselegater blev oprindeligt indstiftet som en gave til regenten, da hun fyldte 70 år. Hvert legat er på 25.000 kroner og uddeles ved årsfesten.

Angående aftenfesten i Musikhuset bliver der i disse dage sendt billetter ud. Der har været en overvældende interesse for arrangementet i Musikhuset, så billetterne er blevet fordelt efter først til mølle-princippet. Derfor beder vi også om, at man returnerer de billetter, man ikke måtte få brug for.
De skal sendes til: Kongreskompagniet, Nordhavnsgade 4, 8000 Aarhus C.

  • Læs mere om årsfesten

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet udvider samarbejdet

Succesfuldt samarbejde om flere anerkendte journalistiske universitetsuddannelser bliver nu fulgt op af en aftale om at indgå i flere fælles uddannelsesaktiviteter.

Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har netop skrevet under på en aftale, der helt konkret indebærer, at de to institutioner nedsætter en række fælles arbejdsgrupper, der skal belyse mulighederne for at udvide samarbejdet. Arbejdsgrupperne afrapporterer ved årsskiftet til rektoraterne, hvor rektor på DMJX Jens Otto Kjær Hansen og prorektor på AU Søren E. Frandsen er de respektive kontaktpersoner.

Samarbejdet blev etableret i 2006 med oprettelsen af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser. Dette samarbejde har udviklet sig til i dag at omfatte en international masteruddannelse, kandidatuddannelser, bachelortilvalg, merituddannelse, samarbejde om ph.d.-uddannelse og forskningssamarbejde på det journalistiske område.


Forlængelse af strategisk kurs indtil 2017

Bestyrelsen drøfter på det kommende bestyrelsesseminar den 18.-19. september de overordnede linjer for den kommende strategiperiode, som vil konsolidere og skærpe den eksisterende strategiske kurs. Strategien for 2013-2017 vil derudover samle det omfattende strategiarbejde, der i det forgangne år har været på hovedområder og i tværgående kerneaktiviteter.

Processen fortsætter i efteråret, hvor der bl.a. kommer en høringsfase. Den endelige strategi skal behandles på bestyrelsesmødet i december 2012 med henblik at træde i kraft ved årsskiftet.


Building Stronger Universities i Aarhus

Aarhus Universitet havde den 31. august 2012 besøg af en delegation bestående af dekaner og professorer fra afrikanske partneruniversiteter. Delegationen besøgte Danmark for at udvikle projektet Building Stronger Universities (BSU). Dette projekt fokuserer på kapacitetsopbygning i udviklingslande inden for fire temaer og har deltagelse af alle de danske universiteter.

Mødet i Aarhus havde fokus på to af temaerne, Miljø & Klima samt Vækst & Beskæftigelse, begge med AU-forskere i spidsen. Mødet i Aarhus gav mulighed for uformelle drøftelser mellem den afrikanske delegation og interesserede danske forskere inden for disse fagområder.


Kalender