Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2012

Ny avis på Aarhus Universitet

Næste forår bliver universitetets avis UNIvers afløst af en helt ny avis. 

Processen med at skabe en ny avis blev sat i gang af universitetsledelsen efter forårets mediedebat, hvor tre studenterorganisationer i et åbent brev til universitetets rektor og bestyrelsesformand udtrykte deres ønske om at få UNIvers lavet om.

Konceptet til den nye avis er skabt i et samarbejde mellem en række studerende, ansatte og universitetsledelsen ved prorektor Søren E. Frandsen.

Til den nye avis skal der ansættes en ansvarshavende redaktør og en journalist, og der skal nedsættes en redaktionskomite. Redaktionskomiteen skal sammen med redaktøren fastlægge de overordnede redaktionelle linjer og rammer for den nye avis. Og det er komiteen, der skal sikre AU-mediets redaktionelle uafhængighed af organisatoriske, politiske og personlige interesser.

De akademiske råd vil blive bedt om at finde medlemmerne til den nye redaktionskomite.

Læs mere om den nye avis i det kommende nummer af UNIvers


Deltag i den psykiske APV

Torsdag den 1. november modtager alle medarbejdere på Aarhus Universitet en mail med opfordring til at deltage i en undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø (APV).

Undersøgelsen skal give indblik i, hvordan medarbejderne på AU trives. Herunder hvor der er behov for en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og lige så vigtigt – at få belyst, hvor det går godt, og hvad der ligger til grund for det, så de bedste trivselsfremmende tiltag kan bliver udbredt på hele universitetet.

Den psykiske APV tager særligt højde for at spørge ind til, hvordan medarbejderne har oplevet den faglige udviklingsproces og den efterfølgende arbejdssituation. Et andet væsentligt fokus i den psykiske APV er ledelse.

Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med et bredt udsnit af medarbejdere fra forskellige fagligheder og AU-lokaliteter, for at få en undersøgelse,  der belyser de områder, som medarbejderne mener, det er vigtige.

Som noget nyt vil ledelsen i år opfordre deltidsansatte og studentermedarbejdere til også at deltage i undersøgelsen.

Den forrige APV på det psykiske arbejdsmiljø blev gennemført i 2009, mens det fysiske arbejdsmiljø blev undersøgt tidligere i år.

I det kommende nummer af UNIvers, der udkommer tirsdag den 30. oktober, vil der være uddybende omtale af den kommende psykiske APV.


Prodekan Henrik Bindslev ny direktør for Fusion for Energy

Prodekan for forskning på Science and Technology, Henrik Bindslev, har netop accepteret et tilbud om at blive ny direktør for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (”Fusion for Energy”).

Dekan Brian Bech Nielsen beklager Henriks Bindslev afgang, men han har forståelse for, at Henrik Bindslev har valgt et meget attraktivt internationalt job.

Det er endnu ikke aftalt, hvornår Henrik Bindslev fratræder som prodekan for forskning på Science and Technology og hvorledes opgaverne løses bedst muligt i perioden, fra han fratræder og indtil, en ny prodekan er på plads.


Nyt ERC-grant til Membranes-centerleder

Professor Søren Kragh Moestrup har som den første i Danmark modtaget et såkaldt ERC proof of concept-grant fra European Research Council (ERC).

Et proof of concept-grant bliver givet til forskere, der vil opdyrke innovationspotentialet i deres ERC-projekt.

Onsdag den 24. oktober holdt forskningscentret Membranes, som Søren K. Moestrup er leder for, indvielsesseminar i Søauditorierne.

Centret har fået bevilget 15 millioner kroner af universitetets strategiske midler til at forske i kroppens membranproteiner.

I år er der givet fire Starting Grants til forskere fra Aarhus Universitet. Senere på året uddeler ERC deres Advanced Grants til forskningsledere.


AU udvider IT-forskning med nyt center 

Tirsdag den 30. oktober indvier Aarhus Universitet sit nye interdisciplinære center for Participatory IT, PIT.

Formålet med PIT er at undersøge, hvordan vi alle sammen bruger og former IT-systemer i vores dagligdag samt udvikle alternative systemer, der inviterer til nye former for aktiv deltagelse.

Centeret er en naturlig udvikling af Aarhus Universitets mangeårige forskningserfaring inden for IT-udvikling og brugerdeltagelse, og det vil blive samlingspunkt for fire forskningsgrupper på tværs af Datalogisk Institut og Institut for Æstetik og Kommunikation.


Kalender

  • 30. oktober: åbning af det interdisciplinære center PIT
  • 31. oktober: bestyrelsesmøde
  • 31. oktober: møde i Universitetssamvirket
  • 28.-29. November: ledelessseminar

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen 26. oktober 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog