Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2012

Kina-besøg åbner døre for forskere og studerende

En delegation fra Aarhus Universitet er netop vendt hjem fra en række besøg på nogle af Kinas stærkeste universiteter. Med sig tilbage har de en nyunderskrevet studenterudvekslingsaftale med Tsinghua University og nye unikke indgange for samarbejde.

??Personlige relationer og kendskab har stor betydning i netop Kina, og derfor bestod besøget også af en række møder og gensyn med universitetsledelser og repræsentanter for forskellige fagområder fra de tre universiteter: Peking, Fudan og Tsinghua.

??Der var desuden tid til at besøge Chinese Academy of Sciences i Beijing, som huser de nye dansk-kinesiske SDC-uddannelser. Her er man i fuld gang med at udvide campus med et nyt fire-etagers hus til blandt andet SDCs studieaktiviteter samt møde- og boligfaciliteter for danske og kinesiske forskere og studerende.

Kina-besøget er en del af en stor satsning for at opnå større mobilitet og tættere samarbejde mellem studerende og forskere fra henholdsvis Aarhus Universitet og kinesiske universiteter. Næste skridt er at skabe konkrete matchmaking-aktiviteter. Det har universitetsledelsen afsat to mio. kroner til.


Aarhus Universitet bidrager til social mobilitet

En ny kortlægning af de studerende på landets universiteter viser, at Aarhus Universitet ligger over landsgennemsnittet for social mobilitet på de danske universiteter.

I alt 74% af de studerende, der startede deres uddannelse på Aarhus Universitet i 2011, forventes at få en højere uddannelse end deres forældre. Landsgennemsnittet er tilsvarende på 72%.


Kort fra bestyrelsesmødet

På mødet den 31. oktober drøftede og godkendte bestyrelsen stillingsopslag til ny rektor. Stillingsopslaget vil blive offentliggjort på AU’s hjemmeside fredag den 9. november og i dagspressen søndag den 11. november.

Bestyrelsen drøftede også AU’s strategi 2013–2020, med henblik på universitetsledelsens videre arbejde. Strategien sendes i høring i de relevante fora på AU medio november.

Den endelige strategi skal fremlægges for bestyrelsen den 27. februar 2013. Bestyrelsen afsluttede mødet med et besøg på Science and Technology.


Nyt Center of Excellence på AU

Den 9. november åbner det nye Center for Geomikrobiologi. Centeret er de kommende fem år et Center of Excellence, finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

I spidsen for centeret står professor Bo Barker Jørgensen. Han var også leder af det tidligere Center for Geomikrobiologi (2007-2012), der var samfinansieret af det tyske Max Planck Selskab og Danmarks Grundforskningsfond. Det var blandt andet forskere fra Center for GeoMikrobiologi, der var med til at gøre et stort forskningsgennembrud om strømledende "kabelbakterier" i havbunden, netop offentliggjort i Nature.


PIT vil gøre IT-brugere til deltagere??

Høje forventninger og store forskningsambitioner markerede tirsdagens indvielse af det nye interdisciplinære center for Participatory IT, PIT.

PIT samler forskere på tværs af Institut for Æstetik og Kommunikation og Institut for Datalogi, og fem af disse forskere løftede sløret for en række af centerets konkrete forskningstemaer, som alle sætter begrebet deltagelse i centrum; Participatory innovation, participatory publics, sustaining IT development in public institutions, aesthetics of participation samt artistic strategies of participatory culture. PIT har som udgangspunkt en femårig bevilling.


Bombetrussel ramte Campus Fuglesangs Allé

Sidste fredag blev Campus Fuglesangs Allé udsat for en bombetrussel, og studerende, medarbejdere og gæster blev evakueret fra området. Truslen blev afblæst fredag eftermiddag, og lørdag var der igen åbent for undervisning og eksaminer.

Evakueringen betød, at tre eksaminer på dagsstudierne og en enkelt på masteruddannelserne måtte afbrydes, og universitetet vil sørge for, at de bliver afviklet hurtigst muligt.

Aarhus Universitet har igangsat en evaluering af forløbet i forbindelse med bombetruslen.

Østjyllands Politi efterforsker fortsat sagen.


Erhoff Prisen går igen til forsker på AU

Jens Christian Djurhuus, professor, dr.med. ved Aarhus Universitet, modtog for nylig Erhoff Prisen i dansk biomedicinsk forskning.

Prisen gives af Erhoff Fonden på baggrund af professorens mere end 30 år lange forskningskarriere og ikke mindst hans store arbejde inden for forskningsorganisation og forskningspolitik.

I 2011 gik Erhoff Prisen til dekan Allan Flyvbjerg.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 1. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog

 

<form action="http://www.au.dk/index.php?id=399149" enctype="multipart/form-data" id="TSFE_EDIT_FORM_71f7" method="post" name="TSFE_EDIT_FORM_71f7"></form>