Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 40/2012

Forlig om forskning og innovation

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er i dag blevet enige om at bevilge 770 millioner kroner til strategisk forskning inden for bl.a. fødevarer, miljø, sundhed, produktionsforskning samt den fri forskning og innovation i 2013.

Højteknologifondens midler beskæres ikke så meget som først udmeldt i regeringens forslag til finanslov, og der lægges op til, at både Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd i 2013 stort set kan opretholde aktivitetsniveauet fra 2012.

Universiteterne kender ikke deres egne budgetter før den endelige finanslov er vedtaget men håbet er, at regeringen får opbakning til at fastholde universiteternes basismidler på 2012-niveau.

Det nye udspil skal nu gennemgås for at få et overblik over, hvordan det kan påvirke bevillingerne til Aarhus Universitet.

Læs mere om det nye forlig:


Høring om ny akkrediteringslov på AU

Overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering er den helt centrale overskrift i det forslag til en ny akkrediteringslov, som Uddannelsesministeriet sendte til høring på universiteterne i sidste uge.

Indføring af institutionsakkreditering kan betyde, at universiteterne fremover skal gennemgå en samlet akkreditering hvert sjette år. En positiv akkreditering giver ret til at udbyde nye uddannelser; dog på betingelse af, at uddannelserne kan prækvalificeres i ministeriet.

Lovforslaget omfatter også en mulighed for, at eksterne aktører kan bede ministeriet om at udtage enkelte uddannelser til særlige kvalitetstjek.

Det samlede lovforslag drøftes i AU Forum for Uddannelse, i det tværgående bånd for uddannelse, samt på de fire hovedområder, inden Aarhus Universitet indsender sit samlede høringssvar.

Alle medarbejdere er velkomne til at bidrage til arbejdet, og de fire hovedområder har organiseret høringen på forskellig vis:

  • Arts: Høringen omfatter Akademisk Råd, uddannelsesudvalg og studienævn
  • Science and Technology: Udkastet er sendt til drøftelse hos Akademisk Råd, institutledere, studienævn, uddannelsesansvarlige og studieledere
  • Health: Udkastet er sendt til høring hos studieledere, institutledere, dekanatet og Akademisk Råd
  • School of Business and Social Sciences: Høringen omfatter områdestudienævnet, fagstudienævnene, fakultetsledelsen og Akademisk Råd

 Den interne høringsfrist på Aarhus Universitet er tirsdag den 20. november kl. 10.


Ny international fællesgrad

Aarhus Universitet udstedte i sidste uge den første fælles kandidatgrad i samarbejde med Amsterdam Universitet.

Den nye fællesgrad gives til studerende, der har gennemført den toårige kandidatuddannelse ”Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media and Globalisation”, og har tilbragt et år på både Aarhus Universitet og Amsterdam Universitet.

Kandidatuddannelsen samler årligt 80 studerende fra hele verden, og den nye fællesgrad er et led i AUs ambition om at styrke det internationale uddannelsessamarbejde.


Aarhus Institute of Advanced Studies søger topforskere

Den frie forskning får et rygstød, når Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) åbner dørene i løbet af 2013.

AIAS skal samle danske og internationale topforskere fra alle fagområder under ét tag og skabe frie rammer for både unge talenter og erfarne forskere.

Søgningen efter fellows er netop gået i gang, og der tilbydes fellowships i fire forskellige kategorier:
Jens Christian Skou Junior Fellowships og Jens Christian Skou Senior Fellowships kan søges af medarbejdere ved Aarhus Universitet, mens Dale T. Mortensen Junior Fellowships og Dale T. Mortensen Senior Fellowships henvender sig til forskere fra andre universiteter, som ønsker at forfølge deres projekter på AU.

AIAS bliver nabo til Internationalt Center i Vennelystparken på Høegh-Guldbergs Gade.


Hospitalsbyggeri sat i gang

Den første del af fundamentet til Danmarks største hospitalsbyggeri blev lagt i slutningen af sidste uge.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen og dekan Allan Flyvbjerg deltog ved den officielle start på byggeriet af det nye universitetshospital i Skejby, som i alt kommer til at omfatte 216.000 kvadratmeter, hvoraf 25.000 m2 er øremærket til forskning og uddannelse.

Det nye universitetshospital skal stå færdig i 2018.


750 deltog i Aarhus Symposium

Der var fuldt hus til Aarhus Symposium, som blev afholdt i Søauditorierne i den forgangne uge.

Symposiet, der i år blev afholdt for anden gang, har som mål at skabe rammer for direkte debat mellem studerende og erhvervsledere.

I år deltog topchefer fra blandt andre Novozymes, Danfoss, Lego og Velux, og også Brasiliens ambassadør i Danmark, Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, var på talerstolen.

Aarhus Symposium er drevet af 23 studerende fra Aarhus Universitet.


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 8. november