Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 42/2012

Professor Morten Kyndrup bliver direktør for AIAS

Professor Morten Kyndrup fra Æstetik og Kultur skal stå i spidsen for det nye institut, Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), som åbner i foråret 2013.

Som ny direktør skal han være med til at opbygge et forskningsmiljø, hvor op mod 35 internationale topforskere får frie rammer til at styrke den frie forskning og samarbejde på tværs af faglige discipliner.

AIAS er det første institut af sin art i Danmark og har blandt andet modtaget støtte af Aarhus Universitets Forskningsfond.


Valg på Aarhus Universitet

I næste uge er der valg på Aarhus Universitet. Fra den 26. til den 29. november har studerende mulighed for at stemme på kandidater til bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Ansatte ph.d.-studerende har desuden mulighed for at stemme på repræsentanter til ph.d.-udvalg.

Resultaterne af valget offentliggøres senest den 4. december, og de valgte tiltræder den 1. februar 2013.

Valget til hovedområdestudienævnet på School of Business and Social Sciences kører efter en særlig tidsplan. Det sker, fordi fagstudienævnene skal være på plads, inden hovedområdets studienævn kan sammensættes.

  • Læs alt om valget

Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i dialogmøde med Aarhus’ uddannelsesinstitutioner

Mandag den 19. november holdt Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard sit halvårlige dialogmøde med byens uddannelsesinstitutioner og studenterrepræsentanter. Uddannelsesministeren var inviteret til mødet og fremlagde sine tanker og planer for udviklingen af uddannelsesområdet. Derefter blev særligt tre temaer diskuteret: mobilitet i uddannelsessystemet, innovation og entreprenørskab samt internationalisering af de danske studerende.

Temaet om innovation og entreprenørskab blev bl.a. indledt af et sprintoplæg ved dekan Mette Thunø, der præsenterede Aarhus Universitets arbejde og visioner på området.


Brobygningsprojekt skaber mønsterbrydere

Hvordan skaber vi den sammenhæng i uddannelsessystemet, som sikrer, at 60 procent af ungdomsårgangene i fremtiden får en videregående uddannelse?

Det spørgsmål forsøger deltagerne at svare på ved en konference mandag den 26. november om brobygning mellem ungdomsuddannelser og universitet.

Konferencen tager udgangspunkt i mønsterbryder-projektet “Udvalgt til Uni”, der blev søsat for to år siden. Projektet omfatter en stor gruppe elever fra gymnasier I Region Midtjylland. Eleverne har det til fælles, at de alle har talent for naturvidenskab og kommer fra en ikke-akademisk familie.

En måling viser, at i alt 75 procent af eleverne i første årgang i “Udvalgt til Uni” har fået større lyst til at starte på universitetet.


50 europæiske forskningsråd sender indspark til EU-budgetforhandlinger 

Den europæiske sammenslutning af de 50 største forskningsråd, Science Europe, melder sig nu i debatten om aktuelle forhandlinger om EU’s kommende forskningsbudget, Horizon 2020.  

I en erklæring sendt til de europæiske forhandlingspartnere, understreger organisationen, at det foreslåede budget på i alt 80 mio. euro under ingen omstændigheder må beskæres, hvis Europa skal nå målet om at skabe vækst og øge konkurrenceevnen.


Kalender

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 22. november 2012

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog