Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2012

Tre AU-ph.d.ere får international karrierechance med EliteForsk

Torsdag d. 9. februar blev tre unge forskere fra Aarhus Universitet hædret ved den årlige EliteForsk-konference.

De tre ph.d.-studerende Ian Zerny, Peter Arendorf Bache og Søren Dinesen Østergaard fik hver især overrakt Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendium på i alt 300.000 kr. Pengene skal give de talentfulde forskere mulighed for at tage et længerevarende studieophold i udlandet og styrke kontakten med internationale forskningsmiljøer.

Samme dag blev i øvrigt de 10 AU-modtagere af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program i kategorien ”Ung Eliteforsker” hyldet. De 10 unge forskere fik i december 2011 bevillinger på mellem 1 og 4,5 mio. kr. som en økonomisk kickstart til en lovende forskerkarriere. 

 


iNANO – 10 år i overhalingsbanen

iNANO fejrede 10-års jubilæum mandag den 6. februar. Da professor Flemming Besenbacher introducerede ideen om iNANO i sin tid, blev den mødt med intern modstand, men Besenbacher insisterede og fik ideen realiseret.

Det interdisciplinære center har på et årti opnået en status som et ledende forskningscenter på verdensplan. Det skyldes ikke mindst den nu afgåede centerleder, professor Flemming Besenbacher. Ved jubilæet markerede centret samtidig det netop gennemførte lederskifte. Professor Niels Chr. Nielsen har overtaget centerlederposten efter Besenbacher, som fortsætter som professor på iNANO ved siden af sin nye post som formand for Carlsbergsfondet.

 


Åbning af satsning, der skal udvikle kræftvacciner

Fredag den 10. februar var der officiel åbning af Genome Research Center. Genomcentret er det ansete kinesiske Beijing Genomics Institutes (BGI) første europæiske datterselskab. Placeringen i Danmark er valgt, fordi aktiviteterne i centret sker i tæt samarbejde mellem BGI, verdens største gensekventeringscenter, og forskere fra fire danske universiteter, herunder Aarhus Universitet.

De tre øvrige universiteter er Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet. Med i samarbejdet, der kaldes The Danish Platform for Large-scale Sequencing and Bioinformatics, er de to danske virksomheder Bavarian Nordic A/S og Genomic Expression ApS. Et af de helt konkrete mål med centrets forskning er at forebygge kræft ved at udvikle vacciner.

Prorektor Søren E. Frandsen var med til at forestå den officielle åbning af centret sammen med den kinesiske ambassadør i Danmark Xie Hangsheng, BGI’s præsident, professor Huanming Yang, BGI’s administrerende direktør, professor Jun Wang, der er tilknyttet både Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden og prorektor Thomas Bjørnholm på Københavns Universitet.

Den kinesiske forbindelse går for Aarhus Universitets vedkommende tilbage til 1980’erne, hvor professor Lars Bolund etablerede forskningssamarbejde med Beijing Genomics Institute.

 


Kalender

  • 15. februar: AU-høringsfrist for udviklingskontrakt
  • 27. februar: kick off for institutlederudviklingsforløb 
  • 29. februar: bestyrelsesmøde
  • 15. marts: udenrigspolitisk debatmøde med Villy Søvndal
  • 28.-29. marts: ledelsesseminar
     

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 10. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog