Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2012

Aarhus Universitet lancerer ny debatside

Der har været skrevet massivt om Aarhus Universitet i pressen den seneste uge – og det ser ud til at fortsætte en tid endnu. Det er især emner som ytringsfrihed, ledelse og medindflydelse, faglighed og administration, der har været til debat.

Ytringsfrihed og faglig debat er stærke kerneværdier på Aarhus Universitet. Derfor har universitetet i dag lanceret en temaside, som giver medarbejdere og studerende mulighed for at få fuld indsigt i den verserende debat og ikke mindst mulighed for selv at blande sig i den.

Læs blandt andet Svend Hyllebergs kronik om arbejdet med etableringen af de nye Akademiske Råd og universitetsledelsens ”åbent svar på åbent brev”, om ytringsfriheden på universitetet.

  • Besøg debatsitet


To internationale top-professorer tiltræder

Aarhus Universitet får snart fornemt besøg af to internationale forskere; den amerikanske politolog Robert Putnam og den australske Professor Al Thomson. De bliver begge tilknyttet universitetet som Distinguished Visiting Professors.

Robert Putnam regnes for en verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere blandt andet i forbindelse med hans banebrydende forskning i social kapital. Al Thomson er især blevet kendt for sin forskning i mundtlig historie, og har på baggrund af interviews med australske krigsveteraner fra 1. Verdenskrig, udviklet en nyskabende teori om erindringsdannelse og selektiv erindring i forhold til traumatiske begivenheder.

Al Thomson knyttes allerede til universitetet i 2012, mens Robert Putnam bliver tilknyttet i 2013-2014.

De to gæsteprofessorer skal blandt andet bidrage til at styrke og stimulere de lokale forskningsmiljøer.  Derudover er DVP’en er hovedtaler på det årlige MatchPoints seminar, som i år afholdes d. 10.-12. maj.


Aarhus Universitet samarbejder med Horsens

Aarhus Universitet underskrev for nylig en aftale mellem Horsens Kommune, Horsens Erhvervsråd og VIA Campus Horsens. Den skal bidrage til at mindske afstanden mellem uddannelse og erhvervsliv. Aftalen går ud på at give Horsens Kommune og det lokale erhvervsliv større muligheder for at udnytte den viden og de kompetencer, som både Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens besidder. En viden, der på sigt kan give frugtbare udviklingsmuligheder for hele regionen.

Aftalen omfatter tre konkrete mål:

  • at der etableres et stærkere samspil mellem virksomhederne i Horsens Kommune og videnmiljøerne på Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens
  • at gøre vejen til viden let for virksomhederne
  • at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Horsens Kommune

Aftalen falder i god tråd med Aarhus Universitets målsætning om at øge den forskningsbaserede viden i virksomhederne og styrke efter- og videreuddannelsesmulighederne.


300 forskellige foredrag til Forskningens Døgn

Et rekordstort antal forskere har tilbudt at dele deres viden med et direkte publikum til dette års Forskningens Døgn. I alt 300 forskellige foredragstitler er blevet samlet i ”Bestil en Forsker”-kataloget, som udkom for nylig.

Kataloget giver virksomheder, foreninger og andre interesserede mulighed for at vælge lige netop den eller de foredragstitler, de ønsker at høre.

Det er ottende år i træk, at offentligheden kan bestille en forsker til at holde et gratis foredrag til Forskningens Døgn, som i år  finder sted 19.-21. april.


Kalender

  • 27. februar: kick off for institutlederudviklingsforløb
  • 29. februar: bestyrelsesmøde
  • 15. marts: udenrigspolitisk debatmøde med Villy Søvndal
  • 28.-29. marts: ledelsesseminar
  • 18.-20.april: EU 2012: Excellence-konference

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog