Fakta om skolepsykologuddannelsen

Aarhus Universitet nægter ikke at oprette en kandidatuddannelse i skolepsykologi

Svend Hylleberg, 8. maj 2013

I en artikel i Berlingske den 6. maj udtaler repræsentanter for Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening, at Aarhus Universitet nægter at oprette en uddannelse i skolepsykologi og beskylder os samtidig for at have forhalet en sådan uddannelse. Dette er ikke korrekt.

Vi har tværtimod tilbudt KL at oprette en kandidatuddannelse i skolepsykologi, der bygger ovenpå en læreruddannelse, og som vil gøre kandidaterne velegnede og kompetente til at varetage opgaver i skolernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). Her afventer vi stadig et svar.

Det, vi ikke kan levere, er et uddannelsesforløb, der via en toårig kandidatuddannelse og en masteruddannelse på halvandet år bringer læreruddannede på et det psykologfaglige niveau, der giver adgang til at opnå den samme autorisation som de kandidater i psykologi, vi uddanner i løbet af en femårig specialuddannelse.

Vi har undersøgt det meget grundigt, men mener ikke, at uddannelsesforløbet vil kunne få den nødvendige faglige kvalitet. Der henvises i diskussionen bl.a. til, at man tidligere har kunnet uddanne skolepsykologer med autorisation på det daværende DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet). DPU afviklede imidlertid, før fusionen med Aarhus Universitet i 2007, denne uddannelse, som DPU havde arvet fra den tidligere Danmarks Lærerhøjskole, hvor uddannelsen tog tre år.

Nedlæggelsen af den skete bl.a. fordi det på DPU ikke var muligt at uddanne psykologer med autorisation på den nu toårige kandidatuddannelse.

De sidste kandidater med titlen cand.pæd.psych. og adgang til autorisation blev således uddannet i 2004. Siden har pædagoger, lærere og andre, som opfylder adgangskravene, taget en toårig kandidatuddannelse i cand.pæd. i pædagogisk psykologi, som DPU oprettede, og som fortsat eksisterer på Aarhus Universitet.

Kandidaterne herfra fortsætter typisk med at arbejde i skolernes PPR, i kommunale projekter m.m. Adgangsgivende kan være en bacheloruddannelse fra universiteterne eller fra professionsuddannelserne. For at supplere skolepsykologernes arbejde i PPR kan det i en række tilfælde være nødvendigt at supplere med psykologer med autorisation.

Men set i lyset af det stigende antal psykologer, der uddannes i disse år, vil det bestemt være muligt for kommunerne at finde tilstrækkeligt med kvalificerede psykologer.