Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 17/2013

Hædersgaver og talentpriser på Aarhus Universitet

To internationalt berømmede forskere med tilknytning til Aarhus Universitet anerkendes tirsdag den 28.maj for deres videnskabelige arbejde. Det sker, når Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris uddeles i Aulaen.

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris er Aarhus Universitets fornemste forskningspris. Siden 1956 er den hvert år på stifterens fødselsdag blevet uddelt som hædersgave til fremragende topforskere. Med prisen følger 100.000 kr.

Ved samme lejlighed uddeler Aarhus Universitets Forskningsfond ph.d.-priser på hver 50.000 kr. til fem unge, lovende forskere.

Alle medarbejdere er velkomne til at deltage i arrangementet, hvor prismodtagerne samtidig vil præsentere deres arbejde.

Prisuddelingen finder sted den 28. maj kl. 11-13.30 i Aulaen, Ndr. Ringgade i Aarhus.

  • Læs mere om arrangement og tilmelding
  • Se tidligere modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 

Ny akkrediteringslov vedtaget i Folketinget

Den varslede ændring af akkrediteringsloven er nu vedtaget i Folketinget, og en ny lov træder i kraft allerede 1. juli 2013.

Det betyder blandt andet, at de danske videregående uddannelser fremover skal gennemgå en institutionsakkreditering hvert sjette år, og at nye uddannelser skal forhåndsgodkendes af uddannelsesministeren med hjælp fra et rådgivende prækvalifikationsudvalg.

I november 2012 påpegede Aarhus Universitet og de øvrige danske universiteter i deres høringssvar, at overgangen til institutionsakkreditering er et skridt i den rigtige retning, men at den valgte model ikke garanterer et mindre bureaukrati. I bemærkningerne til lovforslaget er der nu tilføjet et afsnit om, at lovens intentioner om afbureaukratisering af akkrediteringsarbejdet skal efterprøves ved en evaluering primo 2016.

Aarhus Universitet har blandt andet også fremhævet, at etableringen af et prækvalifikationsudvalg risikerer at modarbejde lovens intention om større akademisk autonomi. Danmark er i en EUA-undersøgelse placeret som nr. 18 af 29 europæiske lande i forhold til autonomi.


Første gruppe AIAS fellows udnævnt

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) har udnævnt de 11 fellows, som inden længe bliver de første til at forske i de nyistandsatte rammer på Høegh-Guldbergs Gade. Her skal de videreudvikle deres forskning både i samarbejde med hinanden og med de øvrige forskningsmiljøer på Aarhus Universitet.

Der er etableret fire typer fellowships, og i den første gruppe AIAS fellows er der både danske og udenlandske forskere på forskellige stadier i karrieren.

AIAS har desuden igangsat en ny ansøgningsrunde med frist den 7.juni, hvor der søges op til 15 nye forskere, og der er fellowships til både interne og eksterne ansøgere.

Den officielle åbning af AIAS finder sted torsdag den 13. juni.


2.371 ansøgere til sommeruniversitet

Et rekordstort antal studerende fra både ind- og udland har søgt om en plads på AU Summer University. Hele 2.371 ansøgere har ønsket at få plads på ét af de cirka 60 kurser, der i år bliver oprettet.

Foreløbig er 1.200 af ansøgerne blevet optaget, men tallet forventes at stige yderligere frem mod juli måned. Cirka to tredjedele af de foreløbigt optagne er studerende fra Aarhus Universitet, hvilket er en stigning i forhold til 2012.

De fleste af sommeruniversitetets øvrige ansøgere kommer fra Asien og Europa, og i år har interessen været særligt stor hos studerende fra National University of Singapore og Peking University. Begge universiteter har indgået partnerskabsaftaler med Aarhus Universitet.

AU Summer University betyder også, at Aarhus i juli og august får besøg af et stort antal gæsteundervisere fra både USA, Canada, Australien, Indien, Frankrig, Tyskland, Island, Østrig og Grækenland.


Interdisciplinære pilotfag på vej til sommeruniversitet

En pulje på 500.000 kroner giver nu mulighed for at udvikle nye, interdisciplinære fag til AU Summer University.

Mindst to institutter skal være involveret i udviklingen af de enkelte fag, som forventes at blive gennemført på sommeruniversitetet i 2014.

Nærmere informationer om midlerne udsendes til hovedområderne fra de fire prodekaner i Uddannelsesbåndet.

ACE Denmark udsendte for nylig en pjece, der redegør for nogle af mulighederne og udfordringerne ved udvikling af interdisciplinære uddannelser.

Pjecen bygger på en analyse af 99 tværgående uddannelser, som er søgt akkrediteret i perioden 2007-2012, og den afsøger blandt andet en række forudsætninger for at opbygge interdisciplinære uddannelsessamarbejder.


Partnerskab med Silkeborg Kommune om digital læring

Et tre-årigt  forsknings- og udviklingssamarbejde omkring digitale læringsmidler for de 0-18 årige er netop indgået mellem Silkeborg Kommune, VIA University og Aarhus Universitet. Tidligere er en lignende samarbejdsaftale indgået med Aarhus Kommune.

Samarbejdet bygger videre på viden om digitale læringsmiljøer, der med fokus på innovation, interaktion og kreativitet styrker læringen blandt børn og unge –  ikke mindst hos de, der kan have vanskeligheder med mere traditionelle undervisningsformer.

Det forventes, at forskningsprojekterne blandt andet kan skabe helt ny viden om it og pædagogik og styrke samarbejdet mellem forældre og skole.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog