Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2013

Nyt kirkeligt videncenter i Aarhus

Et nyt center med tilknytning til Aarhus Universitet skal undersøge, hvordan folkelige bevægelser, der i dag præger det danske samfund kulturelt, religiøst og værdimæssigt, kan betyde forandringer for folkekirken og dens medlemmer.

Folkekirkeligt Viden- og Studiecenter etableres 1. januar 2014 med årlige midler fra Kirkeministeriet, der blandt andet har valgt at placere centeret i Aarhus på grund af den nye fagstruktur og mulighederne for at inddrage forskere fra f.eks. teologi, religionsvidenskab, antropologi, historie og psykologi.

Aarhus Universitet bidrager med forskningsmidler og kontorpladser til centeret, der placeres hos Århus Pastoralseminarium ved Markuskirken.


Fratrædelsesreception for Lauritz B. Holm-Nielsen

Efter otte år i stillingen takker Lauritz B. Holm-Nielsen af som rektor for Aarhus Universitet.

Fratrædelsen sker først i august, men universitetet har ønsket at sige tak med en reception inden sommerferien. Receptionen finder sted fredag den 21. juni kl. 14-16 i Aulaen på Nordre Ringgade i Aarhus C. Medarbejdere og studerende er velkomne til at deltage, og tilmelding kan ske via au.dk/reception senest den 14. juni.

Lauritz B. Holm-Nielsen vil dog fortsat have sin gang på Aarhus Universitet, idet han efter sin fratrædelse som rektor er blevet tilbudt en ny stilling som seniorrådgiver. Stillingen er treårig og omfatter rådgivning af Aarhus Universitet i forhold til international universitetsudvikling og uddannelsespolitik.

Derudover skal Lauritz B. Holm-Nielsen fortsat varetage funktionerne som præsident for Euroscience Governing Board, vicepræsident i European University Association, formand for NUFI (Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur), medlem af bestyrelsen for Gøteborg Universitet, medlem af International Advisory Board for UANL (Mexico), Universidad de Cantabria og repræsentant for Aarhus Universitet ved Estoril konferencerne.


Hyldest til topforskere og talenter

Årets uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris og Aarhus Universitets Forskningsfonds fem ph.d.- priser gav de mange tilhørere et grundigt kig ind i forskningsverdenens mangfoldighed.

Fra professor, dr. scient. Bo Barker Jørgensens verdensberømmede grundforskning i havets mikrobiologiske univers, til professor, ph.d. Torben G. Andersens lige så enestående metodeudvikling til analyse af bevægelserne på de finansielle markeder.

Læg dertil de fem prisbelønnede ph.d.-forskeres arbejde, hvor spændet går fra kulegravning af litteraturens relation til krigens udvikling over jagten på nye redskaber til bekæmpelse af ledbrusk-skader og leukæmi, til ny forståelse af datalogiske logaritmer og studier af, hvad der adskiller offentligt ansattes personlige motivation fra andre faggruppers.

  • Se billeder fra prisoverrækkelsen
  • Læs mere om Bo Barker Jørgensen
  • Læs mere om Torben G. Andersen
  • Læs mere om ph.d.-prismodtagerne

Ungdomsforskning flytter til Aalborg Universitet

Center for Ungdomsforskning (CeFU) flytter fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) til Aalborg Universitets Institut for Uddannelse og Filosofi i Københavns Sydhavn. Centeret beskæftiger lige nu 12 medarbejdere, som alle har fået tilbud om at flytte med til AAU.

Flytningen til Sydhavnen sker med begrundelse i de faglige samarbejds- og udviklingsmuligheder, der har åbnet sig på AAU, hvor CeFU ifølge forskerne, får mulighed for at prioritere 'et 360 graders perspektiv på unges aktuelle livssituation, som både går på langs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter og arenaer'.

CeFU fastholder det forskningssamarbejde, der i dag er med forskerne i Emdrup. Med overflytningen følger foreningen bag CeFU, der består af en række interessenter i Ungdomsforskning.

CeFU flyttede fra RUC til Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup i 2004.


En Nobelpristagers erindringer

Prof. emeritus og Nobelpristager Jens Christian Skou var selv til stede, da hans erindringer i denne uge udkom i bogform.

’Om heldige valg – eller hvad frøer, krabber og hajer også kan bruges til’ er udgivet på Aarhus Universitetsforlag og blev offentliggjort i forbindelse med Holst-Knudsen-ceremonien den 28. maj, hvor Jens Christian Skou signerede eksemplarer til de fremmødte.

I bogen beskriver Jens Christian Skou blandt andet, hvordan han skiftede fokus fra lægegerningen til forskningen, og hvordan han på et amerikansk bibliotek tilfældigt faldt over en artikel, som førte ham ind på arbejdet med det enzym, han senere skulle modtage Nobelprisen for at beskrive som natrium-kalium-pumpen. 


Bredt grundlag for ny internationaliseringsstrategi

Tværnational forskningsfinansiering og uddannelsessamarbejde spiller en større rolle end nogensinde, og styrket internationalisering har været en central ambition i forårets strategiarbejde på institutterne og i Aarhus Universitets overordnede strategi 2013-2020.

Derfor skal en bredt sammensat redaktionsgruppe i det kommende år arbejde på en ny strategi for internationalisering, der omfatter alle Aarhus Universitets kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, videnudveksling og talentudvikling.

1-2 institutledere fra hvert hovedområde får sammen med to prodekaner og vicedirektøren for AU Forskning og Talent ansvaret for at udarbejde strategien, der forventes at komme i høring på institutter og centre omkring årsskiftet.

Den hidtidige internationaliseringsstrategi omfattede eksempelvis etableringen af Internationalt Center, som blandt andet har faciliteret international rekruttering af studerende og forskere og udviklet AU Summer University. Det arbejde skal der nu bygges videre på, lige som regeringens kommende strategi for internationalisering af uddannelsesområdet også bliver en del af arbejdsgrundlaget.

Redaktionsgruppen forventes at være sammensat og klar til et første møde i begyndelsen af det nye semester.

Rektor Lauritz B Holm-Nielsen og dekan for uddannelse, Mette Thunø, havde torsdag en analyse i Politiken, hvori de redegjorde for nogle af de globale tendenser på uddannelsesområdet og nødvendigheden af en aktiv national internationaliseringsstrategi.


Veloverstået MatchPoints

MatchPoints 2013 er veloverstået. Seminaret trak fulde huse og blev som ønsket også et levende debatforum i kraft af seminarets tilrettelagte debatter, workshops, velbesøgte offentlige arrangementer og bred mediedækning.

Aarhus Universitet finder det vigtigt at stå bag den type videnudveksling, som MatchPoints giver mulighed for. Det er dialog mellem borgere, erhvervsfolk, meningsdannere  og den akademiske verden, ligesom det er videndeling og inspiration for akademikere på tværs af akademiske discipliner og institutioner.

I forbindelse med seminaret blev der lavet et interview med Harvard-professor Robert D. Putnam om hans tilknytning til Aarhus Universitet som Distinguished Visiting Professor.


EliteForsk-kandidater søges

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har for nylig igangsat søgningen efter kandidater til næste års EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier.

Aarhus Universitets fire hovedområder har nu frem til 8. august mulighed for at identificere kandidater til priserne. Aarhus Universitet har mulighed for at indstille i alt otte EliteForsk-kandidater og syv kandidater til EliteForsk-rejsestipendierne. Indsamlingen af kandidater koordineres i dekanaterne.

Hidtil har 12 forskere fra Aarhus Universitet modtaget EliteForsk-prisen, mens 32 ph.d.-studerende har fået de eftertragtede rejsestipendier.


Kalender


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 31. maj 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog