Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2013

Ny ST-prodekan

Professor Mogens Nielsen er udpeget som prodekan for forskning på Science and Technology.

Mogens Nielsen afløser professor Henrik Bindslev, som forlod stillingen til fordel for et job som direktør for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (”Fusion for Energy”).


Nye møder mellem institutter og universitetsledelsen

Nye processer forud for universitetsledelsesmøder vil fremover give dekanerne bedre muligheder for i højere grad at inddrage institutter og faglige miljøer i drøftelser og behandling af aktuelle emner, inden de bliver taget op til endelig beslutning i universitetsledelsen.

En anden ændring bliver, at universitetsledelsen hver måned flytter et af sine møder ud på et universitetets institutter, og i den forbindelse vil universitetsledelsen mødes med det pågældende institut, som vil få lejlighed til at give et indblik i de faglige aktiviteter, prioriteter og udviklingspotentiale.

De første møder vil blive afholdt i løbet af efteråret.

Brian Bech Nielsen vil orientere yderligere om de nye tiltag på ledelsesseminaret den 27.-29. august.


AU engagerer sig i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Aarhus Univerisitet engagerer sig aktivt i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. I den forbindelse har administrerende direktør for Kulturby 2017-direktør Rebecca Matthews haft et indledende møde med rektor Brian Bech Nielsen.

Aarhus Universitet har afsat fem millioner kroner til projekter – enten forskning eller aktiviteter knyttet til Aarhus som kulturhovedstad i 2017. Der er desuden allerede planlagt et forskningsprojekt, som skal gentænke og forme forestillinger om værdien, nytten og oplevelsen af kulturbegivenheder og kulturel kapital.

Aarhus 2017 har valgt RETHINK som overordnet tema. Aarhus 2017 skal være et laboratorium for nye måder at bruge kunst, kultur og kreativitet på, og ønsket er at sammentænke sociale og kulturelle faktorer med det formål at skabe både menneskelig, økonomisk og bæredygtig vækst.

AU anses for at være en væsentlig strategisk samarbejdspartner, da AU kan bidrage til værdifuld viden om, og forskning i samspillet mellem mennesker og sociale og kulturelle faktorer.

Det første opslag til at søge midlerne kommer i løbet af efteråret. Det er en styregruppe med repræsentanter fra kommunen, regionen og AU, der uddeler midlerne. Styregruppen har første møde 12. september.


Studiemesse har 25-års jubilæum

Uddannelsesminister Morten Østergaard og uddannelsesdekan Mette Thunø besøger mandag den 2. september sammen Studenterrådets studiemesse på Campus Aarhus, som i år har 25-års jubilæum. Og tirsdag den 3. september lægger rektor Brian Bech Nielsen vejen forbi.

Studiemessen er en af de måder, nye studerende kan få et indtryk af studielivet, og de studerende kan undersøge en bred vifte af tilbud, der findes særligt til studerende. Hvert år lægger tusindvis af studerende vejen forbi.

Studenterrådets studiemesse afholdes i Aulaen, Solgården og Vandrehallen på Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4 den 2.-4. september, alle dage fra kl. 10-16.

 


Fremgang på kinesisk rangliste

Aarhus Universitet går fem pladser frem på den nyeste udgave af den såkaldte Shanghai-rangliste over verdens bedste universiteter. Dermed er universitetet oppe på sin hidtil bedste placering på listen med en 81. plads.

En del af forklaringen på dette års fremgang er, at Aarhus Universitets forskere publicerer stadig flere artikler; herunder også i de store tidsskrifter Science og Nature, som vægtes særlig højt.

Siden 2010 er Aarhus Universitet i alt gået 17 placeringer frem på Shanghai-ranglisten, hvis officielle navn er Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Øverst på listen ligger Harvard, Stanford og University of California, Berkeley. Der er tre europæiske universiteter i top-20, hvor de bedst placerede er University of Cambridge (nr. 5) og University of Oxford (nr.10).

 


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 23. august

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog