Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2013

Strategiarbejde sat på skinner 

Den samlede ledelse er netop vendt hjem fra Sandbjerg efter en dag med fuld fokus på universitetets nye strategi for 2013-2020. Formålet med seminaret var at prioritere de aktiviteter, som hovedområderne og administrationen skal arbejde videre med i 2013 og 2014. De overordnede overskrifter blev følgende:

  • Forskning: Rekruttering af forskertalenter og topforskere, forskernetværk og forskningssamarbejde og eksterne bevillinger.
  • Uddannelse: Institutionsakkreditering, digitale læringsmiljøer, internationalisering og interdisciplinære uddannelser.
  • Talentudvikling: Strategiske partnerskaber,  ph.d.-evaluering og talentforløb.
  • Videnudveksling: Intensivere erhvervssamarbejdet, myndighedsbetjening og efter- og videreuddannelse.

Til hver overskrift blev der på seminaret defineret indsatsområder. Det videre forløb er, at dekanerne nu følger op på arbejdet med handleplaner og prioritering af aktiviteterne med medarbejderne på hovedområderne og i båndene. 

Det er planen, at strategiarbejdet skal ind i en årlig rutine med prioritering af kerneaktiviteter udarbejdelse af handleplaner m.v. med opfølgning i universitetsledelsen og orientering af bestyrelsen i løbet af efteråret.  

 


Nyt finanslovforslag

I sit nye forslag til finanslov fastholder regeringen basistilskuddet til forskning. Det giver universiteterne gode vilkår for de kommende års budgetlægning.


En populær oplevelse

Vi nærmer os Aarhus Universitets årsfest 2013, universitetets 85-års jubilæum.

Der har været en meget stor interesse for billetter til årsfestarrangementet i Musikhuset om aftenen den 13. september. Godt 3.300 har tilmeldt sig, og der er 2.400 pladser.

Billetterne bliver tildelt efter først til mølle-princippet. De medarbejdere, som har tilmeldt sig via den invitation, som er gået ud til alle pr. mail, får besked i slutningen af næste uge (uge 36) om, hvorvidt deres ønske om at deltage i arrangementet er imødekommet.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af aftenarrangementet i Musikhuset. Kongreskompagniet, som står for distribution af billetterne, vil gerne have besked, hvis det skulle vise sig, at man er forhindret i at komme. Meld venligst dette afbud på mailadressen kontakt@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960.

Det gælder også, hvis det viser sig at være tilfældet, efter man har fået tilsendt billetter. De billetter, man ikke måtte få brug for, beder vi om, at man returnerer til Kongreskompagniet, Nordhavnsgade 4, 8000 Aarhus C. Da vi ikke kan udskrive billetter igen og ikke kender jeres pladser i salen, vil vi gerne have billetterne retur, så andre kan få buddet.  

 


Gode ben på Aarhus Universitet

Mens medarbejderne på Campus Emdrup gør sig klar til DHL-løbet torsdag aften den 29. august, har universitetets deltagere til løbene i Odense og Aarhus haft tid til at restituere og sammenligne tider.

2.240 deltagere fra universitetet har været tilmeldt årets DHL. En af dem var rektor Brian Bech Nielsen, der sprang til i sidste øjeblik på et afbud.

 


Tiltrædelsesreception for dekan Niels Chr. Nielsen

Der er tiltrædelsesreception for ny dekan på ST, professor Niels Chr. Nielsen tirsdag den 3. september. Alle er velkomne.


Tiltrædelsesreception for rektor Brian Bech Nielsen

Fredag den 13. september, samme dag som universitetets årsfest, er der tiltrædelsesreception for universitetets nye rektor Brian Bech Nielsen. Alle er velkomne. Husk tilmelding senest den 4. September.


Ny næstformand i rektorkollegiet

Et enstemmigt rektorkollegium har valgt rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet, som ny næstformand i Rektorkollegiet. Ralf Hemmingsen overtager posten efter Lauritz B. Holm-Nielsen. Jens Oddershede er formand for Rektorkollegiet.

Rektorkollegiet består af de otte rektorer for landets universiteter, som i det regi behandler overordnede universitetspolitiske emner.


Festuge i Aarhus med universitetet

Aarhus Universitet er med i en række arrangementer i Aarhus Festuge - lige fra foredrag og fysikshow til food festival. 


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 29. august

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog