Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 30/2013

Fest på Aarhus Universitet

Aros-direktør Jens Erik Sørensen er udpeget som årets æresalumne ved den traditionsrige ceremoni i Aulaen i forbindelse med årsfesten 2013.

Ud over at afsløre årets æresalumne fejrer man også universitetets dygtige medarbejdere ved at hædre to, som har gjort sig særligt bemærket:

  • Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris gik til lektor Lisanne Wilken
  • Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris gik til professor Philipp Schröder

Rektor Brian Bech Nielsen uddelte Dronning Margrethe II's rejselegat til fire af universitetets talentfulde studerende, og de fire dekaner hædrede for hvert deres hovedområde årets æresdoktorer. 

Udenfor i et flot fredagsvejr fejrede de studende universitetets fødselsdag med en festlig idrætsdag. Den efterfølges af Danmarks Største Fredagsbar i Universitetsparken.

Bestyrelsesformand Michael Christiansen og rektor Brian Bech Nielsen betonede begge i deres taler, at det ikke mindst også er den særlige universitetsånd, den kritiske tilgang, Aarhus Universitet fejrer ved sin årsfest. Desuden var et gennemgående tema for dem begge udfordringen med at sikre høj kvalitet med et kraftigt stigende studenteroptag.


Debatoplæg om fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis i høring på universitetet


Aarhus Universitet ønsker at sætte fokus på ansvarlig forskningspraksis, og derfor inviterer universitetsledelsen hovedområderne til at drøfte emnet. Der er netop sendt et debatoplæg ud i høring til formået. Debatoplægget, som er udarbejdet af det tværgående bånd for Talentudvikling, er tænkt som inspiration og ramme for diskussionerne.

Ønsket er at få så mange input som muligt, så alle relevante aspekter kommer med ind i arbejdet med at udarbejdet et fælles AU-retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. 

Høringen varer frem til årsskiftet.


Nyt tiltag skal gøre danskerne bedre til sprog

Danskerne skal være bedre til fremmedsprog, og derfor har Danmark nu meldt sig ind i det store europæiske sprogsamarbejde, European Center for Modern Languages (ECML). Som vært for det danske kontaktpunkt spiller Aarhus Universitet en nøglerolle i det danske medlemskab.

ECML er et fælleseuropæisk netværk, hvor landene udveksler viden og erfaringer inden for sprogundervisning. Centeret hører under Europarådet og har eksisteret siden 1994. Danmark er medlemsstat nummer 33.

I alt fem universiteter og syv university colleges (professionshøjskoler) er gået sammen i det konsortium, der er ansvarligt for at opbygge og drive det danske kontaktpunkt. Værtsskabet på Aarhus Universitet ligger hos Arts.


Ministerium flytter til Aarhus

En del af den danske regering flytter til Aarhus for en uge i september. Det sker, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med minister Carsten Hansen i spidsen etablerer et mini-departement på Aarhus Universitet som udgangspunkt for ugens aktiviteter i Aarhus og omegn.

Som en del af programmet har Aarhus Universitets studerende haft mulighed for at ansøge om at komme på et ugelangt praktikophold i ministeriet. Praktikanterne skal arbejde med konkrete problemstillinger og endelig

fremlægge deres løsningsforslag for ministeren.

Medarbejdere fra ministeriet skal desuden drøfte bl.a. iværksætteri og smart cities med forskere fra Aarhus Universitet.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter rykker ind på Aarhus Universitet i dagene 24.-27. september.

 


AU i top 100 på ny QS-ranking

Aarhus Universitet bevarer sin placering i top 100 på den netop offentliggjorte universitetsrangliste fra rankingbureauet QS. Universitetet går frem på de fleste af listens indikatorer, men går samlet set to pladser tilbage fra nr. 89 i 2012 til nr. 91.

Ranglisten er bygget op om seks indikatorer; hvoraf en spørgeskemaundersøgelser blandt forskere (40%) og aftagere (10%) vægter i alt halvdelen af universiteternes score på ranglisten. Desuden medregnes blandt andet antal citationer pr. forsker, antal studerende pr. forsker og andelen af internationale studerende.

Amerikanske MIT er for andet år i træk placeret på ranglistens førsteplads, efterfulgt af Harvard og Cambridge.

QS offentliggør desuden fem ”faculty rankings”. Blandt andet er universitetet placeret som nr. 79 inden for Arts and Humanities, nr. 74 inden for Life Sciences and Medicine, og nr. 59 inden for Social Sciences and Management. Der er fremgang på alle fem faculty rankings siden 2012.


Kalender

  • 19. september: HSU
  • 24.-25. september: bestyrelsesseminar og -møde
  • 24.-27. september: Ministeriet for By, Bolig og Land på Aarhus Universitet
  • 9. oktober: universitetsledelsen mødes  med Institut for Kultur og Samfund
  • 13. november: universitetsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 13. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog