Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2013

APV-opfølgning et godt skridt videre

Alle fire hovedområder og AU Administration er nu klar til at sætte målrettede tiltag i gang, som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet.

Hvad der vil blive gjort på det enkelte hovedområde og i AU Administration fremgår af de overordnede handlingsplaner, som netop er færdiggjort for Business and Social Sciences, Arts, Health og AU Administration. Science and Technology lancerede sin APV-handlingsplan før sommer.

Hovedområde-handlingsplanerne og den tilsvarende for AU Administration samler tiltag og løsninger, som er fælles for hele området og bygger på input fra alle dele af den pågældende organisation og de handlingsplaner, der er lavet lokalt.

Der er blevet arbejdet seriøst og konstruktivt på alle niveauer i organisationen for at få tænkt i løsninger og tiltag, der for den enkelte medarbejder fx kan mindske stress, eller som kan forbedre omgangstonen i en afdeling, hvis det er det, der er brug for. Der er lokale forskelle på, hvad der er mere eller mindre behov for at arbejde med.

  • Find handlingsplanen for hvert hovedområde og AU Administration her

Handlingsplanerne behandles af hovedarbejdsmiljøudvalget og hovedsamarbejdsudvalget den 14. november.

Den psykiske APV blev offentliggjort den 20. februar.

  • Alle rapporter er tilgængelige her

Nyt akkrediteringsbesøg til BSS

School of Business and Social Sciences har besluttet at anmode European Foundation for Management Development (EFMD) om et nyt besøg for at opnå EQUIS-akkrediteringen.

På trods af en positiv rapport fra peer review-teamet fik BSS i første omgang afslag på akkrediteringen tidligere på året. Hovedområdets ledelse har nu bedt om en reeksamination, der skal finde sted senest i september 2014.

School of Business and Social Sciences bevarer som minimum sin EQUIS-akkreditering frem til det nye akkrediteringsbesøg fra EFMD.


AU’s jordbrugsforskning nr. 16 i verden

Aarhus Universitet placerer sig som nummer 86 på National Taiwan University Ranking (NTU), der som den femte større universitetsrangliste afslutter ranking-sæsonen.

Det er fire pladser lavere end sidste år, men samlet set er Aarhus Universitet gået 46 pladser frem, siden ranglisten udkom første gang i 2007.

Især jordbrugsforskningen markerer sig stærkt med en 16. plads på verdensplan, men også den kliniske medicin er godt med som nr. 70.

NTU-ranglisten fokuserer udelukkende på forskningsoutput og impact, og til forskel fra f.eks. Shanghai-ranglisten medtælles udelukkende resultater fra det seneste årti.

Amerikanske universiteter indtager otte af de ti øverste pladser på listen, der toppes af Harvard University.


Kalender

  • 6. november: bestyrelsesmøde
  • 14. november: fælles hovedarbejdsmiljøudvalgs- og hovedsamarbejdsudvalgsmøde
  • 13. november: universitetlsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin

Venlig hilsen

Universitetsledelsen

11. oktober 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog