Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2013

Kom med i Styrk Talentet!

Aarhus Universitet har fået en tværgående mentorordning for videnskabelige medarbejdere – Styrk talentet!, og første forløb er ved at tage form.

De første tilmeldinger fra yngre forskere, der gerne vil have en mentor, og erfarne forskere, som gerne vil stille sig til rådighed som mentorer, er kommet ind. Mentor-mentee-parrene vil blive matchet på tværs af organisationen, så der vil blive mulighed for at få indblik i andre måder at gribe forskningen og karrieren an på. Man kan også melde sig som selvvalgt mentor-mentee-par.  

Der er tilmeldingsfrist den 15. november for dette første forløb af mentorordningen.

Universitetsledelsen har i første omgang afsat midler til ordningen i tre år.

 


Ny Internet-festival i Aarhus i maj 2014

Aarhus Universitet står sammen med partnerne i Smart Aarhus bag et helt nyt tiltag: Internet Week Denmark.

Internet Week Denmark er en femdages festival, som afholdes første gang i maj 2014. Fokus rettes op digital kultur og økonomi, og formålet er at skabe et udstillingsvindue og mødested for de mange aktører og aktiviteter, der er med til at skabe morgendagens digitalt forbundne samfund, både kulturelt og økonomisk.

Det er et samlet Smart Aarhus-partnerskab med Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Region Midtjylland, VIA University College, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Systematic, der står bag eventen. Der findes en tilsvarende begivenhed på europæisk niveau, Internet Week Europe, samt en på globalt niveau, Internet Week World.

På Aarhus Universitet koordineres indsatsen i forhold til Internet Week Denmark via AU Smart Cities, som er fælles platform for alle fire hovedområder samt AU Forskning og Talent.

Den 13. november kl. 11-13.30 holder AU Smart Cities et kort inspirations-seminar for interesserede AU-folk. Her kan man bl.a. høre mere om Internet Week Denmark og om Smart Aarhus.


Barrierer for talenttiltrækning

Tidligere i denne uge havde AU-vicedirektør Kristian Thorn som formand for internationaliseringsgruppen under Danske Universiter en kronik i Berlingske sammen med Tine Horwitz, Resp. CEO for Consortium for Global Talent. Kronikken handler om, at der bør fjernes særligt en række administrative barrierer for at gøre Danmark mere attraktiv for dygtige udlændinge. 


Kalender

  • 6. november: bestyrelsesmøde
  • 12.-13. november: Universiteit Utrecht på besøg på Aarhus Universitet
  • 13. november: universitetlsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 25. oktober

 

 

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog