Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 42/2013

Et stort tab for universitetet

Universitetsledelsen har med sorg modtaget meddelelsen om Carsten Riis’ alt for tidlige død. Særlig rådgiver for ledelsen og tidligere dekan på det daværende Teologiske Fakultet, Carsten Riis, døde efter længere tids sygdom søndag den 8. december.

Carsten Riis har været en fantastisk ressource for universitetet. Både som forsker, dekan og senest som rådgiver for ledelsen. Universitetsledelsen har været beriget med Carsten Riis’ store viden og evne til at skabe konsensus og opnå resultater.

Han satte sine tydelige aftryk på udviklingen af teologien i Aarhus og senest med et stort arbejde inden for udviklingen af bibliometrien.

Mange har i Carsten Riis haft en god chef, kollega og ikke mindst, en god ven med et smittende humør. Carsten Riis vil blive savnet.

Vores tanker går til hans kone Jette Riis og hans døtre.

 


Prorektorstillingen er slået op

Stillingen som prorektor for uddannelse på Aarhus Universitet er nu slået op. Det er rektor Brian Bech Nielsen, der med input fra en rådgivningsgruppe har formuleret stillingsopslaget. Rådgivningsgruppen består af en VIP-repræsentant fra hvert af de fire hovedområder, en repræsentant fra det teknisk-administrative personale og en repræsentant for de studerende. Medlemmerne indstilles af de akademiske råds formandsforsamling. Denne procedure er vedtægtsbestemt.

Medlemmerne af rådgivningspanelet er:

 • Lektor Per Stounbjerg – Arts
 • Professor Birgit Schøitt – Science and Technology
 • Professor Georg Sørensen – Business and Social Sciences
 • Lektor Anne Mette Mørcke – Health 
 • Specialkonsulent Lise Skanting
 • Studerende Allan Vesterlund

Når ansøgningsfristen er udløbet den 3. februar, nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af rektor, universitetsdirektøren, en dekan, en prodekan for uddannelse og en studerende. Rektor er formand. 

Rådgivningsgruppen indstiller til rektor, hvem der skal indkaldes til samtale. Herefter er der møde med ansættelsesudvalget, hvor det endeligt besluttes, hvem der skal indkaldes til samtale.

Efter samtalerne, hvor ansættelsesudvalget deltager, laver rektor en indstilling til bestyrelsen. På baggrund af den træffer bestyrelsen beslutning om ansættelsen af den nye prorektor.

Det forventes at ske på bestyrelsesmødet onsdag den 30. april 2014.

Prorektor for uddannelse tiltræder i juni 2014.

 • Se stillingsopslaget 

 


Midlertidig ledelse af AU Økonomi og Planlægning på plads

Jørgen Jørgensen har konstitueret en midlertidig ledelse af AU Økonomi og Planlægning, indtil stillingen som vicedirektør for området er genbesat.

Ledelsen af området bliver delt ud på flere personer:

I Økonomi vil ledelsen blive varetaget af sekretariatschef Anette Svejstrup, chefkonsulent Morten Vils Sørensen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen, mens nuværende planlægningschef Charlotte Lyngholm vil være leder af AU Planlægning.

Den nærmere tilrettelæggelse af samarbejdet, referenceforhold mv. vil blive fastlagt snarest, og stillingen som vicedirektør for AU Økonomi og Planlægning vil blive slået op efter nytår.


Gå gratis på folkeuniversitetet i 2014

Med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond åbner folkeuniversitetet nu igen dørene for nuværende og pensionerede medarbejdere og alumner til forelæsninger.

For at gratisordningen kan komme flere ved Aarhus Universitet til gode, ændres ordningen til ikke længere at omfatte en ledsager.

Reglerne er følgende:

 • Du skal være nuværende eller pensioneret medarbejder ved Aarhus Universitet eller medlem af AU’s alumnenetværk.
 • Du må tilmelde dig ét hold på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup eller Herning

Tilmeldingen åbner fredag den 20. december kl. 13. Der er begrænset antal pladser, der fordeles efter ”først til mølle”-princippet. Indtast aftalekoden AU14 under Specialaftaler på www.fuau.dk

 


Fremdriftsreformen er udskudt for nuværende studerende

Efter tre dage ved forhandlingsbordet blev partierne bag fremdriftsreformen onsdag eftermiddag enige om at udsætte reformen for de nuværende studerende med et år.

Det betyder, at studerende, der er indskrevet på Aarhus Universitet, får en overgangsfase og dermed først bliver underlagt reformen i 2015, mens nye studerende vil være omfattet af reformen fra 2014.

Udsættelsen af reformen giver Aarhus Universitet og de studerende bedre muligheder for at tilpasse sig til de nye ministerielle krav. Bekendtgørelsen om fremdriftsreformen forventes udsendt til universiteterne i begyndelsen af det nye år.


AU bidrager til 16 nye innovationsnetværk

Aarhus Universitet er involveret i 16 af de 22 innovationsnetværk, som netop har fået bevilget i alt 288 millioner kroner af Rådet for Teknologi og Innovation.

Innovationsnetværkene er en central del af innovationsstrategien, og de beskæftiger sig med så forskellige temaer som bl.a. biomasse, markedsføring og medicoteknik. Midlerne fra RTI skal bruges til at etablere samarbejdsprojekter og bygge broer mellem forskere, virksomheder, offentlige organer og andre relevante aktører.

En official RTI-oversigt viser, at over 6.000 virksomheder deltager i de nuværende innovationsnetværks aktiviteter, og at to tredjedele af dem har færre end 50 ansatte.

Bevillingerne til de enkelte netværk lyder på 10, 12 eller 14 mio. kr. og gælder for perioden 2014 til 2018.

 


AU indleder et samarbejde med Aarhus Kulturhovedstad

Når Aarhus slår dørene op til årets kulturhovedstad, bliver det med Aarhus Universitet som en central og strategisk samarbejdspartner. I denne uge har AU og Aarhus 2017 underskrevet en partnerskabsaftale, som skal fremme internationale relationer og styrke vidensudvikling.

AU har underskrevet en partnerskabsaftale med Aarhus 2017, som betyder, at universitetet får en strategisk rolle, når Aarhus slår dørene op til årets kulturhovedstad 2017. Partnerskabsaftalen har blandet andet til formål at søsætte en række projekter, som skal sætte fokus på temaerne for Aarhus 2017; menneskelig, økonomisk og bæredygtig vækst med engagement fra AU’s forskere og studerende. 

 


Kalender

 • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin
 • 13. december: HSU-møde
 • 18. december: bestyrelsesmøde
 • 9. januar: ekstraordinært HSU-møde

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 13. december

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog