Nyhedsbrev fra Universitetsledelsen nr. 5/2013

Uddannelsesministeren deltager i SU-debat

Mandag den 18. februar besøger uddannelsesminister Morten Østergaard Aarhus Universitet for at debattere SU med de studerende.

Der er stor opmærksomhed om regeringens kommende SU-udspil, og spørgsmål om gennemførelsestid og studieaktivitet har været til debat i medierne i de seneste uger.

For nylig gav Studenterrådet ved Aarhus Universitet deres mening til kende ved en demonstration på rektoratsgangen, og nu får de studerende lejlighed til at debattere ansigt til ansigt med uddannelsesministeren.

Alle er velkomne til at deltage i debatmødet, som finder sted mandag den 18. februar kl. 16-18 i Stakladen på Ndr. Ringgade i Aarhus.


AU stærkt repræsenteret ved EliteForsk

To forskere fra Aarhus Universitet var blandt de fem modtagere, da de prestigefyldte  EliteForsk-priser blev uddelt tidligere i dag.

Professor Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, og lektor Ove Christiansen, Institut for Kemi, blev foruden EliteForsk-prisen belønnet med hver 1,2 mio. kr. 

Der var også hæder til fem talentfulde ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet. De modtager hver et rejsestipendium på 300.000 kroner, som skal bruges på et ophold ved et udenlandsk universitet. 

  • Jonas Ross Kjærgård, Institut for Æstetik og Kommunikation
  • Lasse Laustsen, Institut for Statskundskab
  • Marie Krogsgaard, iNANO
  • Sashka Dimova, Institut for Økonomi
  • Tue Wenzel Kragstrup, Institut for Biomedicin

Ved arrangementet var der også en hyldest til sidste års modtagere af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger, hvor i alt 16 AU-forskere indtog podiet. 


Resultater af psykisk APV på vej            

Resultaterne af den psykiske APV bliver tilgængelige for alle medarbejdere torsdag den 21. februar. Undersøgelsen blev lavet i slutningen af 2012, og siden har der været et arbejde i gang med at samle resultaterne i dels en overordnet rapport for hele universitetet, dels afgrænsede rapporter for hovedområderne, administrationen, samt en særskilt for deltidsansatte medarbejdere.

Der er udarbejdet et idekatalog til, hvordan man på den bedst tænkelige måde følger op på resultaterne lokalt i organisationen, og der lægges blandt andet op til afholdelse af dialogmøder lokalt og på hovedområdeniveau.

En engelsk version af APV-rapporten vil være klar den 1. marts.


Døgnmøde med akademiske råd

Den løbende dialog mellem universitetsledelsen og de fire akademiske råd bliver suppleret med et årligt døgnmøde. Her vil der være mulighed for mere dybdegående drøftelser af faglige temaer.

Dette års møde er foreløbig fastsat til at ligge i forbindelse med ledelsesseminaret på Sandbjerg Gods medio november.

Foruden universitetsledelsen har formændene for de fire akademiske råd også et årligt møde med Aarhus Universitets bestyrelse.


Interview med rektor på P1

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen medvirkede mandag den 4. februar i radioudsendelsen “Krause på tværs” på P1. Her giver rektor blandt andet sit syn på, hvordan et universitet på samme tid kan være for massen og for eliten.

Rektor fortæller også nærmere om sine otte år på Aarhus Universitet. En tid, som har været præget af en del forandringer. Dels forandringer, som Lauritz B. Holm-Nielsen selv har stået i spidsen for, dels forandringer i det omgivende samfund, som bevirker, at universitetet i dag har nogle helt andre vilkår og rammer end for ti år siden, hvor universitetsloven i Danmark blev ændret markant.


Kalender

  • 8. februar: møde med Lunds Universitet
  • 18. februar: SU-debatmøde med uddannelsesminister Morten Østergaard
  • 5. marts: bestyrelsesmøde kl. 15 


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen den 7. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog