Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 4 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD) samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2019

Formand

 • Merete Wiberg, DPU

Dekan

 • Johnny Laursen, Arts

Videnskabeligt ansatte (VIP)

 • Dorthe Jørgensen, IKS
 • Niels Nørkjær Johannsen, IKS
 • Mark Sedgwick, IKS
 • Birgit Eriksson, IKK 
 • Rikke Toft Nørgaard, CUDiM
 • Stefan Iversen, IKK
 • Hanne Karina Bruun, IKK
 • Hanne Knudsen, DPU
 • Eva Gulløv, DPU
 • Julie Bladt Goodall (pr 12. juni 2018), IKK (Ph.d. stud.)

Teknisk-administrativt personale (TAP)

 • Henrik Nitschke, DPU
 • Cecilie Rimdal, IKK 
 • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

Studerende

 • Malene Sillas Jensen
 • Sissel Xenia Reese Hansen
 • Jannik Wiggers
 • Pernille Brinch Lind Thomsen

Suppleanter - videnskabeligt ansatte

  • Bo Kristian Holm, IKS
  • Nina Kofoed, IKS
  • Martijn Van Beek, IKS
  • Henrik Bødker, IKK
  • Peter Mortensen, IKK
  • Steffen Krogh, IKK
  • Ning De Coninck-Smith, DPU

Suppleanter - studerende

 • Thomas Ehlers
 • Carina Molsen Nielsen
 • Jason Tran
 • Jonathan Sebastian Rossen

Sekretariat

Lone Plougmann Iversen - chefrådgiver, dekansekretariatet, Arts


Dagsordner og mødeplan 2019

Ugedag
og dato

Tid

Bemærkning

Tirsdag
19-02-2019

9.00 – 11.30

Ordinært møde

Tirsdag
30-04-2019

12.30-13.30

Møde med FAMU/FSU om opfølgning på budget 2019 ØR1

Tirsdag
30-04-2019

13.30-16.00

Ordinært møde

Tirsdag
18-06-2019

9.00 – 11.30

Ordinært møde

Fredag
27-09-2019

9.00 -11.30

Ordinært møde

Torsdag
24-10-2019

10.30  -12.20

Møde med FAMU/FSU om budget 19 ØR3 og budget 20

Tirsdag
10-12-2019

12.00 – 15.00

Ordinært møde

Dagsordner og mødeplan 2020

Ugedag
og dato

Tid

Bemærkning

Tirsdag
04-02-2020

9.00 – 11.30

Ordinært møde

Tirsdag
28-04-2020

12.30 -13.30

Møde med FSU/FAMU

Tirsdag
28-04-2020

13.30 -16.00

Ordinært møde

Tirsdag
09-06-2020

9.00 – 11.30

Ordinært møde

Torsdag
24-09-2020

9.00 -11.30

Ordinært møde

Tirsdag
27-10-2020

10.30 -12.20

Møde med FSU/FAMU 

Tirsdag
27-10-2020

12.30 - 16.00

Ordinært møde

Tirsdag
01-12-2020

12.00 – 15.00

Ordinært møde