Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 4 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD) samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2020

Forperson

  • Niels Nørkjær Johannsen, IKS

  Dekan

  • Johnny Laursen, Arts

  Videnskabeligt ansatte (VIP)

  • Annette Skovsted Hansen, IKS
  • Bo Kristian Holm, IKS
  • Stefan Iversen, IKK 
  • Lone Koefoed Hansen, IKK
  • Carsten Madsen, IKK
  • Rikke Toft Nørgaard, CUDiM
  • Morten Nissen, DPU
  • Ning de Connick-Smith, DPU
  • David Reimer, DPU
  • Mia Skjold Tvede Henriksen, Ph.d.-Skolen
  • Elizabeth Bruns, Ph.d.-Skolen

  Teknisk-administrativt personale (TAP)

  • Henrik Nitschke, DPU
  • Katharina Juhl Haslund, IKK 
  • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

  Studerende

  • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
  • Puk A. Willemoes Jensen, Artsrådet
  • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
  • Jonathan Sebastian Rossen, Artsrådet
  • Magnus Rønne Møller, Frit Forum

  Suppleanter - videnskabeligt ansatte

   • Rósa Magnúsdóttir
   • Mark Sedgwick, IKS
   • Dorthe Jørgensen, IKS
   • Steffen Krogh, IKK
   • Peter Dalsgaard, IKK
   • Anders Albrectslund, IKK
   • Ingen suppleanter valgt fra DPU

  Suppleanter - studerende

  • Pernille B. Lind Thomsen
  • Jannik Wiggers
  • Jens Kjær Riemer
  • Christoffer K. Andersen

  Sekretariat

  Vibeke Højgaard Schøler - chefsekretær, dekansekretariatet, Arts


  Dagsordner og mødeplan 2020

  Ugedag
  og dato

  Tid

  Bemærkning

  Tirsdag
  04-02-2020

  9.00 – 11.30

  Ordinært møde

  Tirsdag
  28-04-2020

  12.30 -13.30

  Møde med FSU/FAMU om opfølgning på regnskab 2019 og budget ØR1 2020

  Tirsdag
  28-04-2020

  13.30 -16.00

  Ordinært møde

  Tirsdag
  29-06-2020

  13.00 – 15.30

  Ordinært møde

  Torsdag
  24-09-2020

  9.00 -11.30

  Ordinært møde

  Tirsdag
  27-10-2020

  10.30 -12.20

  Møde med FSU/FAMU 

  Tirsdag
  27-10-2020

  12.30 - 16.00

  Ordinært møde

  Tirsdag
  01-12-2020

  12.00 – 15.00

  Ordinært møde