Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Herudover er rådet med til at sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.- og doktorgraden. Akademisk Råd kan desuden udtale sig til rektor.

Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, som vælges for 4 år ad gangen, repræsentanter for de studerende, som vælges for 1 år ad gangen (STUD) samt repræsentanter for det teknisk-administrative personale (TAP) (observatørstatus). Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Medlemmer af Akademisk Råd, Arts

Pr. 1.2.2021

Forperson

  • Niels Nørkjær Johannsen, IKS

  Dekan

  • Johnny Laursen, Arts

  Videnskabeligt ansatte (VIP)

  • Annette Skovsted Hansen, IKS
  • Bo Kristian Holm, IKS
  • Stefan Iversen, IKK 
  • Lone Koefoed Hansen, IKK
  • Carsten Madsen, IKK
  • Rikke Toft Nørgaard, DPU
  • Morten Nissen, DPU
  • Ning de Connick-Smith, DPU
  • David Reimer, DPU
  • Mia Skjold Tvede Henriksen, Ph.d.-skolen
  • Elizabeth Bruns, Ph.d.-skolen

  Teknisk-administrativt personale (TAP)

  • Henrik Nitschke, DPU
  • Katharina Juhl Haslund, IKK (på barsel)
  • Anne Hejn Pjengaard, IKK (barselsvikar)
  • Gitte Pappe Ludvigsen, IKS

  Studerende

  • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
  • Puk A. Willemoes Jensen, Artsrådet
  • Malene Sillas Jensen, Artsrådet
  • Jonathan Sebastian Rossen, Artsrådet
  • Naja Rathje Lennert, Artsrådet

  Suppleanter - videnskabeligt ansatte

   • Rósa Magnúsdóttir
   • Mark Sedgwick, IKS
   • Dorthe Jørgensen, IKS
   • Steffen Krogh, IKK
   • Peter Dalsgaard, IKK
   • Anders Albrectslund, IKK
   • Ingen suppleanter valgt fra DPU

  Sekretariat

  Vibeke Højgaard - chefsekretær, dekansekretariatet, Arts


  Dagsordner og mødeplan 2021

  Ugedag
  og dato

  Tid

  Bemærkning

  Torsdag
  04-02-2021

  13.30–16.30

  Ordinært møde

  Tirsdag
  27-04-2021

  12.30 -13.30

  Møde med FSU/FAMU om opfølgning på regnskab 2020 og budget ØR1 2021

  Tirsdag
  27-04-2021

  13.30-16.00

  Ordinært møde

  Tirsdag
  22-06-2021

  13.00–15.30

  Ordinært møde

  Mandag
  21-09-2020

  08.00-08.00 (internat)

  Seminar med de øvrige Akademisk Råd på Sandbjerg Gods

  Tirsdag
  22-09-2021

  09.30-12.30

  Ordinært møde på Sandbjerg Gods 

  Tirsdag
  26-10-2021

  10.30-12.30

  Møde med FSU/FAMU om ØR3, FFL og budget 2022

  Tirsdag
  14-12-2021

  13.00–15.30

  Ordinært møde

  Høringssvar 2021