Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2013

AUFF belønner de gode idéer

Aarhus Universitets Forskningsfond gentager i år programmet AU IDEAS, der sætter den gode forskningsidé i centrum.

Der er afsat 50 mio. kr. til formålet, og der kan søges midler til både Pilotcentre og Projektudvikling. Pilotcentre skal over 3-5 år undersøge, om en idé kan føre til et egentligt forskningscenter, mens projektudviklinger i løbet af 1-2 år skal teste holdbarheden af idéer til ny forskning. I 2011 blev der i første runde af AU IDEAS etableret 15 pilotcentre og 30 projektudviklinger.

Fristen for ansøgninger er d. 28. maj 2013 med forventet projektstart i januar 2014.

  • Læs mere
  • Se oversigt over hidtidige bevillingsmodtagere

AU Herning bliver institut den 1. april

School of Business and Social Sciences får sit syvende institut, når AU Herning den 1. april officielt får ny status.

Hidtil har AU Herning båret betegnelsen ’institutlignende center’, men det ændres nu for at signalere, at der i Herning arbejdes inden for alle Aarhus Universitets fire kerneaktiviteter; forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.


Pilotprojekt giver flere muligheder til talenter

Efter sommerferien starter et pilotprojekt på bacheloruddannelserne i hhv. nanoscience og fysik som et første bud på, hvordan man i højere grad kan stimulere de mest talentfulde og motiverede studerende.

Pilotprojektet ligger i forlængelse af den målsætning om at koble stærke forskningsbaserede uddannelser med ekstra studieaktiviteter til de største talenter, som udgør én af de tre centrale sigtelinjer i Aarhus Universitets strategi for 2013-2020.

Projektet sætter fokus på, at de senere års forøgede optag på universiteterne også betyder, at de studerendes talenter går i flere forskellige retninger, og at ph.d.-uddannelserne ikke nødvendigvis er det rette tilbud for dem alle.


Tilmelding til DHL Stafet er skudt i gang

Aarhus Universitet deltager igen i år ved DHL Stafetten, og tilmeldingen er nu åbnet.

I 2012 deltog hver fjerde AU-medarbejder i stafetten, hvor man kan tilmelde sig i hold á fem personer.

I 2013 finder DHL Stafetten sted på følgende datoer

  • Odense, torsdag 15. august
  • Aarhus, torsdag 22. august
  • København, torsdag 29. august

I Aarhus og i Odense er det både muligt at tilmelde sig løb og walk. Tilmeldingsfristen er 4. april kl. 24.00.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 15. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog