Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2014

Kvalitetsudvalget ramte ikke plet

Universitetsledelsen hilser debatten om uddannelseskvalitet velkommen, men konstaterer samtidig, at Kvalitetsudvalget ikke har ramt i plet, hvis målet er at styrke den faglige kvalitet og det internationale samarbejde.

Udvalget foreslår blandt andet, at den nuværende treårige bacheloruddannelse erstattes af en fireårig, og at den efterfølgende kandidatgrad gøres etårig. Målet er, at flere bachelorer skal direkte ud på arbejdsmarkedet, og at andelen af kandidatuddannelser skal begrænses. Det skal bl.a. ske gennem en ophævelse af det eksisterende retskrav, der sikrer bachelorer direkte adgang til en kandidatuddannelse.


Endelige tal for fratrædelser og afskedigelser

De samlede tal for afskedigelser, fratrædelser mv. er gjort op. I den forbindelse svarer rektor Brian Bech Nielsen på en række spørgsmål om afskedigelser, konsekvenser af besparelserne, selve processen og fremtidsudsigter.


Universitetsdirektørstilling i opslag

Stillingen som universitetsdirektør på Aarhus Universitet er netop slået op.

I opslaget er formuleret den kompetenceprofil, Aarhus Universitet efterspørger til stillingen som universitetsdirektør, der varetager den overordnede ledelse af universitetets samede administration.

Universitetsdirektøren har ansvaret for den fortsatte udvikling af administrationen, så den bedst muligt understøtter universitetets faglige aktiviteter. Universitetsdirektøren er en del af universitetsledelsen.

Der er ansøgningsfrist d. 11. maj. 


Allan Flyvbjerg med i nyt, uafhængigt råd

Allan Flyvbjerg, dekan for Health og medlem af universitetsledelsen, er udpeget til et nyt uafhængigt råd, der skal rådgive uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om blandt andet nationale og internationale erfaringer og tendenser inden for forskning og innovation: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR).

DFIR afløser Danmarks Forskningspolitiske Råd.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget de ni bestyrelsesmedlemmerne til DFIR, som har tidligere SDU-rektor Jens Oddershede som formand. 


Tilmeldingen er åben til DHL Stafet

Aarhus Universitet løber igen i år med til DHL Stafetten i Odense, Aarhus og København.

Løbeholdene består af fem løbere, der hver løber fem kilometer, mens det også er muligt at tilmelde sig som gåhold på fem personer, der i fællesskab bevæger sig de fem kilometer i et lidt langsommere tempo. 

Besparelserne betyder, at der i år ikke bliver købt nye løbetrøjer til deltagerne, som i stedet opfordres til at genbruge tidligere års trøjer så vidt muligt. 

Der løbes i Odense den 14. august, i Aarhus den 21. august, og i København den 28.august.

Tilmeldingsfristen for AU-hold er torsdag den 15. maj kl. 24.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, 4. april 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog