Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 13/2014

Aarhus Universitet søger nyt bestyrelsesmedlem

Mariann Fischer Boel træder ud af Aarhus Universitets bestyrelse, når hendes periode udløber 1. juli 2014.

Formand Michael Christiansen opfordrer medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere til at komme med forslag til, hvem der skal afløse Mariann Fischer Boel, som har siddet i bestyrelsen siden juli 2010. 

Forud for bestyrelsens behandling drøftes forslagene i et indstillingsorgan. Det består af seks personer: formand og næstformand for bestyrelsen, to medlemmer udpeget af de akademiske råds formandsforsamling blandt universitetets videnskabelige personale samt to medlemmer udpeget blandt medlemmerne af universitetets aftagerpaneler, rådgivningspaneler og advisory boards.

Forslag til nyt eksternt bestyrelsesmedlem sendes til chefjurist Mads Niemann-Christensen, AU Stab og Strategi på mcnc@adm.au.dk senest den 5. maj 2014.


Dronningen tager første spadestik på SDC-bygning i Kina

Lørdag den 26. april tager Hendes Majestæt Dronningen første spadestik på Sino-Danish Centers (SDC) kommende bygning i Kina.

SDC er et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, de otte danske universiteter, det kinesiske videnskabsakademi, CAS, og akademiets universitet, UCAS.

Industriens Fond har doneret 99 millioner kroner til bygningen, som skal rumme et auditorium, undervisningsfaciliteter, kontorer, studenterfaciliteter og 20 boliger til forskere. SDC-bygningen vil blive opført ved Yanqi søen på det nybyggede campus for det kinesiske videnskabsakademis universitet (UCAS) 60 km nordøst for Beijing.

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen deltager sammen med blandt andre rektor Brian Bech Nielsen og direktør for SDC Lauritz B. Holm-Nielsen i begivenheden.

Den nye bygning forventes at stå færdig i efteråret 2015.


Erhvervssamarbejde skal evalueres

I dag, fredag den 25. april, mødes et nyt panel, som skal evaluere samarbejdet mellem erhvervslivet og de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er Folketinget, der har besluttet at igangsætte evalueringen, som gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har bedt prorektor Søren E. Frandsen om at medvirke i panelet. 

Evalueringen skal blandt andet give svar på spørgsmål som f.eks.:

  • Hvilke barrierer er der for samarbejdet mellem forskere og erhvervsfolk?
  • Hvordan kan man styrke universiteternes kontakt til erhvervslivet og overførsel af ny viden fra forskningen?
  • Kan studerende i højere grad være med til at bygge bro og skabe nye virksomheder?
  • Hvad kan vi lære af gode eksempler fra ind- og udland, og er der faldgruber, som vi bør undgå?
  • Med i panelet er også repræsentanter fra erhvervslivet, regionerne samt fra erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Panelet får også til opgave at vurdere behov for og idéer til nye samarbejdsformer. Det nye panel mødes tre gange frem til september.


Smag på forskningen 

Forskere fra Aarhus Universitet deltager de kommende dage i Forskningens Døgn. 

Årets tema for Forskningens Døgn i Aarhus er FOOD IN THE FUTURE. Her kan man smage stegte fårekyllinger og se præsentationer af AU’s forskning i form af speedforedrag, udstillinger, workshops og forsøg med emner som fødevaretrends, bonderøve og kogekoner, tang som mad og meget mere. Arrangementet er for alle, og deltagelse er gratis. Det er i dag fredag den 25. april kl. 13-17 i S-bygningen og tilstødende auditorier på Fuglesangs Allé.

Aarhus Universitet har også Forskningens Døgn-arrangementer i Roskilde og Foulum. I Roskilde er der blandt andet præsentation af en ny digital måde at tjekke luftforurening på. Det foregår i AOF-haven i Roskilde lørdag den 26. april. Samme dag er der i Foulum et foredragsarrangement på forskningscentret om folkesundhed og fødevareforskning.

Lørdag og søndag i den kommende weekend man desuden besøge Aarhus Universitets nye forskningsskib Aurora, som ligger i Aarhus Havn.

  • Se mere om Forskningens Døgn på Aarhus Universitet

Internet Week Denmark i næste uge

Internet-forskere fra Aarhus Universitet spiller en central rolle i Internet Week Aarhus, som løber af stabelen for første gang i næste uge. Internettet har ændret vores samfund, vores hverdagsliv, vores arbejde - og udviklingen er rivende. Internettet har mange positive, men også negative følger. Internet Week Denmark sætter fokus på internettet som fænomen, dets muligheder og udfordringer. Aarhus Universitet er medarrangør af begivenheden, som forventes at blive tilbagevendende. 


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 25. april 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog